Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Disseny, dimensionament i integració de processos de química industrial. Estudi detallat de bens i equips i processos en general de la indústria química.
Crèdits ECTS:
7

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MARC DELGADO AGUILAR  / JOAQUIM AGUSTI TARRES FARRES
Idioma de les classes:
Català (70%), Anglès (30%)

Competències

 • CT06 Dissenyar propostes creatives
 • CT07 Adaptar-se a noves situacions assumint els rols necessaris
 • CE22 Coneixements sobre balanços de matèria i energia, biotecnologia, transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics.

Continguts

1. Introducció als processos de química industrial

2. Diagrames de flux en el disseny de processos químics

3. Inversió inicial, costos de producció i estimació de beneficis. Avaluació econòmica de projectes

4. Equipament en el disseny de processos de química industrial

5. Disseny de tancs pressuritzats

6. Disseny de reactors i tancs agitats

7. Separació de fluids

8. Columnes de destil·lació, adsorció i extracció

9. Especificació i disseny d'equipament de sòlids

10. Equipament de transferència de calor

11. Transport i emmagatzematge de fluids

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 15,00 20,00 35,00
Elaboració individual de treballs 0 40,00 10,00 50,00
Prova d'avaluació 0 15,00 0 15,00
Resolució d'exercicis 0 20,00 12,00 32,00
Sessió expositiva 0 15,00 28,00 43,00
Total 0 105,00 70,00 175

Bibliografia

 • Lefrançois, Bernard (1995). Chimie Industrielle cours et problemes (1995). Lavoisier Technique and document. Catàleg
 • Lefrançois, Bernard (1995). Chimie industrielle, : cours et problèmes résolus. Paris Londres [etc.]: Lavoisier, technique and documentation. Catàleg
 • Combustibles y su combustión (DL 1983). Madrid: Centro de Estudios de la Energía. Catàleg
 • El Desarrollo de habilidades para la resolución de problemas en la ingeniería química (1993). México: Reverté. Catàleg
 • Himmelblau, David Mautner (c1997). Principios básicos y cálculos en ingeniería química (6a ed). México [etc.]: Prentice-Hall Hispanoamericana. Catàleg
 • Felder, Richard M, Rousseau, Ronald W (cop. 1991). Principios elementales de los procesos químicos. Delaware: Addison-Wesley Iberoamericana. Catàleg
 • Grup de Treball sobre els Aspectes Sanitaris de la Salut Laboral (1999). Anàlisi dels aspectes sanitaris fonamentals de la salut laboral a Catalunya 1999. [Barcelona]: Generalitat de Catalunya. Departament de Sanitat i Seguretat Social. Catàleg
 • Wark, Kenneth, Warner, Cecil F (1990). Contaminación del aire, : origen y control. México, D.F: Noriega Limusa. Catàleg
 • Graedel, T.E, Allenby, B.R (1995). Industrial ecology. Englewood Cliffs: Prentice Hall. Catàleg
 • Henry, J. Glynn, Heinke, Gary W (1999). Ingeniería ambiental. México [etc.]: Prentice-Hall. Catàleg
 • Manual de auditoría medioambiental, : higiene y seguridad (cop. 1996). Madrid: McGraw-Hill. Catàleg
 • Martínez Orgado, Carlos (DL 1988). Los Residuos tóxicos y peligrosos. Madrid: Secretaria General Técnica. Centro de Publicaciones. Ministerio de Obras Públicas y Transporte. Catàleg
 • Grimaldi, John V, Simonds, Rollin H (1991). La Seguridad industrial, : su administración (2ª ed). Madrid [etc.]: Ra-ma [etc.]. Catàleg
 • Toxicología avanzada (1995). Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Water treatment handbook (1991) (6th english ed). Rueil-Malmaison: Degrémont. Catàleg
 • X.Domènech / J. Peral (2006). Química Ambiental de sistemes terrestres (2006). Barcelona: Reverté. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució de problemes i exercicis S'avalua la capacitat de resoldre correctament els exercicis i problemes proposats. 20 No
Realització de treballs en equip S'avalua la capacitat de cercar, classificar i processar informació, així com aplicar els coneixements per desenvolupar casos pràctics correctament. 30 No
Examen final Resolució correcta de l'examen final 50

Qualificació

- Totes les activitats d'avaluació són de caràcter obligatori.
- La nota final de l'assignatura és la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació.
- La realització de treballs en equip donarà lloc a casos pràctics que s'entregaran. En cas de no entregar un treball, es qualificarà amb un 0 sobre 10. No són recuperables.
- Els problemes i exercicis plantejats s'hauran d'entregar en el termini establert. En cas de no entregar un exercici o problema, es qualificarà amb un 0 sobre 10. No són recuperables.
- L'examen final tindrà un pes del 50% i s'exigirà una nota mínima de 4 sobre 10. És recuperable.

Criteris per poder recuperar l'examen final:
Atès que a l'examen final s'exigeix una nota mínima de 4 sobre 10, l'article 3 del Reglament d'avaluació dels estudiants de grau de l'Escola Politècnica Superior (aprovat per la Comissió de Govern en sessió CG 3/14, de 23 d'octubre de 2014) estableix que aquesta prova ha de ser RECUPERABLE.

Ara bé, l'estudiant NO tindrà dret a recuperació quan:
a. No es presenti a l'examen final (article 3 de l'esmentat reglament).
b. La qualificació final de l'assignatura sigui inferior a 3 sobre 10 (article 7 de l'esmentat reglament).

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a una activitat d'avaluació declarada d'assistència obligatòria implicarà un NO PRESENTAT en la qualificació final de l'assignatura sense possibilitat de recuperació, excepte en els casos que es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d'activitats d'avaluació als estudis de grau de l'Escola Politècnica Superior.

Aquests criteris no s'aplicaran en el cas de la realització de treballs en equip (veure criteris de qualificació).

Avaluació única:
Aquells alumnes que sol·licitin una avaluació única d'acord amb el que estableix l'Escola Politècnica Superior en termini i forma, tindran dret a la realització d'un examen únic recuperable. Aquest examen tindrà un pes sobre la qualificació final del 100%.
La data d'aquest examen únic coincidirà amb la data de l'examen final. La recuperació tindrà lloc amb la data prevista de recuperació de l'examen final.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es concertaran via correu electrònic a qualsevol dels professors de l'assignatura.
Les tutories es realitzaran de forma no presencial per videoconferència.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es realitzarà mitjançant el moodle, correu electrònic i videoconferència.

Assignatures recomanades

 • Control i instrumentació de processos químics
 • Enginyeria de la reacció química i reactors
 • Operacions bàsiques I
 • Operacions bàsiques II
 • Processos de química industrial
 • Química física

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
L'assignatura ja està planificada com a 0% de presencialitat.

Modificació de l'avaluació:
L'assignatura ja està planificada com a 0% de presencialitat.

Tutoria i comunicació:
L'assignatura ja està planificada com a 0% de presencialitat.