Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Processos químics industrials, medi ambient i sostenibilitat.
Crèdits ECTS:
4

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
CARLOS POZO FERNANDEZ  / JOAQUIM AGUSTI TARRES FARRES
Idioma de les classes:
Català (90%), Anglès (10%)

Competències

 • CT05 Recollir i seleccionar informació de manera eficaç
 • CT12 Avaluar la sostenibilitat de les propostes i actuacions pròpies
 • CT14 Proposar noves iniciatives en la planificació i desenvolupament de projectes
 • CE18 Coneixements bàsics i aplicació de tecnologies mediambientals i sostenibilitat.

Continguts

1. Introducció als processos industrials sostenibles i la seva contribució en la prevenció de problemes ambientals.

2. Optimització de processos.

3. Avaluació del cicle de vida dels productes químics i contaminants. Persistència ambiental i biodegradabilitat.

4. Síntesi de processos: síntesi de sistemes de separació, síntesi de reds d’intercanviadors de calor e integració màssica.

5. Estudi de casos mitjançant simulació.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 0 25,00 2,00 27,00
Resolució d'exercicis 0 5,00 0 5,00
Sessió expositiva 0 20,00 20,00 40,00
Sessió pràctica 0 10,00 18,00 28,00
Total 0 60,00 40,00 100

Bibliografia

 • Allen, David T (1997 ). Pollution prevention for chemical processes . New York [etc.]: Wiley & Sons. Catàleg
 • Allen, David T (cop. 2002 ). Green engineering : environmentally conscious design of chemical processes . Upper Saddle River: Prentice Hall. Catàleg
 • Cavani, Fabrizio (cop. 2009 ). Sustainable industrial processes . Weinheim: Wiley. Catàleg
 • Dupont, R. Ryan (1991 ). Accident and emergency management : problems and solutions . New York: VCH. Catàleg
 • Moreno Grau, María Dolores (cop. 2003 ). Toxicología ambiental : evaluación de riesgo para la salud humana . Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Marteel-Parrish, Anne E (cop. 2014 ). Green chemistry and engineering. New York: John Wiley & Sons. Recuperat 21-06-2016, a http://onlinelibrary.wiley.com/book/10.1002/9781118720011 Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes pràctiques Es proposa un cas pràctic a desenvolupar durant les sessions de manera que s’obtenen unes dades que es tracten per a obtenir uns resultats. A posteriori s’ha de presentar un informe que haurà de ser lliurat en el format i data que indiqui el professor. Les activitats proposades que no es realitzin o no es lliurin en els terminis establerts no es podran recuperar. 15 No
Examen d'avaluació continuada (no recuperable) Avaluació dels coneixaments corresponents al temari realitzat fins a la data de l'examen. 20 No
Treballs pràctics (no recuperable) Es proposen uns problemes que s'han de resoldre presentant un treball en forma d'informe estructurat que s’ha d’entregar en format i data que indiqui el professor. S'avalua la capacitat de trobar i seleccionar informació, el plantejament i les soluciona proposades. L’activitat no es recuperable, però fins a la data d’entrega es proposa una interacció entre l’estudiant i el professor. La no presentació del treball representa un zero en la nota d’aquesta avaluació. 15 No
Avaluació escrita de tots els continguts (recuperable) Avaluació dels coneixements globals de l'assignatura mitjançant la resolució de qüestions i problemes. 50

Qualificació

- Totes les activitats d'avaluació són de caràcter obligatori.
- La nota final de l'assignatura és la mitjana ponderada de les activitats d'avaluació.
- La prova d'avaluació continuada
- La realització de treballs donarà lloc a casos pràctics que s'entregaran. En cas de no entregar un treball, es qualificarà amb un 0 sobre 10. No són recuperables. no eliminarà matèria en cap cas. No s'exigeix nota mínima per fer mitjana i, per tant, no és recuperable.
- En l'examen final és recuperable.

Criteris per poder recuperar l'examen final:
L'estudiant NO tindrà dret a recuperació quan:
a. No es presenti a l'examen final.
b. La qualificació final de l'assignatura sigui inferior a 3 sobre 10.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La no assistència a una activitat d'avaluació declarada d'assistència obligatòria implicarà un NO PRESENTAT en la qualificació final de l'assignatura sense possibilitat de recuperació, excepte en els casos que es pugui aplicar el Reglament sobre les sol·licituds de canvi de data d'activitats d'avaluació als estudis de grau de l'Escola Politècnica Superior.

El reglament citat és públic i el teniu disponible al següent enllaç: http://www.udg.edu/eps/Informaci%C3%B3acad%C3%A8mica/ReglamentsiNormatives/tabid/19153/language/ca-ES/Default.aspx

Avaluació única:
Aquells alumnes que sol·licitin una avaluació única d'acord amb el que estableix l'Escola Politècnica Superior en termini i forma, tindran dret a la realització d'un examen únic recuperable. Aquest examen tindrà un pes sobre la qualificació final del 100%.
La data d'aquest examen únic coincidirà amb la data de l'examen final. La recuperació tindrà lloc amb la data prevista de recuperació de l'examen final.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Les tutories es concertaran via correu electrònic a qualsevol dels professors de l'assignatura.
Les tutories es realitzaran de forma no presencial per videoconferència.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb l'estudiantat es realitzarà mitjançant el moodle, correu electrònic i videoconferència.

Assignatures recomanades

 • Enginyeria de la reacció química i reactors
 • Operacions bàsiques I
 • Operacions bàsiques II
 • Processos de química industrial
 • Tecnologies de protecció del medi ambient

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
L'assignatura ja està planificada com a 0% de presencialitat.

Modificació de l'avaluació:
L'assignatura ja està planificada com a 0% de presencialitat.

Tutoria i comunicació:
L'assignatura ja està planificada com a 0% de presencialitat.