Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Càlcul numèric i infinitessimal. Tècniques i métodes probabilístics i d'anàlisis estadístic
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAN FLOTATS I PALAU  / MARIA GLORIA MATEU FIGUERAS  / MARTA PELLICER SABADI
Idioma de les classes:
Català (85%), Anglès (15%)

Competències

  • CB01 Aptitud per utilitzar els coneixements aplicats relacionats amb el càlcul numèric i infinitesimal, l'àlgebra lineal, la geometria analítica i diferencial, i les tècniques i mètodes probabilístics i d'anàlisi estadística.

Continguts

1. Integració de funcions. Aplicacions. Integració numèrica.

2. Introducció a les funcions de diverses variables

3. Obtenció, organització i descripció de dades

4. Models i distribucions estadístiques

5. Inferència estadística: intervals i contrastos

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Prova d'avaluació 7 7 14
Resolució d'exercicis 4 33 37
Sessió expositiva 30 24 54
Sessió participativa 15 10 25
Sessió pràctica 12 8 20
Total 68 82 150

Bibliografia

  • Larson, Ron (cop. 2006 ). Cálculo (8ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
  • Zill, Dennis G (cop. 2011 ). Cálculo de varias variables (4ª ed.). México [etc.]: McGraw Hill. Catàleg
  • Salas, Saturnino L (2002 ). Calculus : una y varias variables (4ª ed). Barcelona [etc.]: Reverté. Catàleg
  • Tutorial de MuPAD. Recuperat , a http://www.calvin.edu/~tmk5/research/mupad_tutorial.pdf
  • Moore, David S (DL 2005 ). Estadística aplicada básica (2ª ed.). Barcelona: Antoni Bosch. Catàleg
  • Montgomery, Douglas C (2002 ). Probabilidad y estadística aplicadas a la ingeniería (2ª ed.). México: Limusa. Catàleg
  • Gonick, Larry (1999 ). La Estadística en cómic . Barcelona: Zendrera Zariquiey. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Problemes ACME Resolució de problemes de Matemàtiques i Estadística utilitzant la plataforma ACME. Aquesta part NO és recuperable. 15
Avaluació de pràctiques L’avaluació de les practiques es farà mitjançant activitats d'avaluació que tindran lloc durant el curs. En aquestes activitats es plantejaran problemes relacionats amb les pràctiques treballades, i se n’avaluarà el contingut matemàtic/estadístic i la correctesa de les solucions, valorant especialment l'argumentació i la justificació de les respostes, l'expressió clara i entenedora del procés seguit en la resolució dels problemes plantejats i també la utilització adequada (si escau) del programari informàtic utilitzat en les pràctiques de l'assignatura. Aquesta part NO és recuperable. 20
Exàmens Es realitzarà un examen on s'avaluaran els continguts de Matemàtiques i un altre examen on s'avaluaran els continguts d'Estadística. El primer examen es realitzarà dins del període de classes, un cop acabats els continguts (aproximadament a meitat del quadrimestre). El segon examen tindrà lloc dins el període d'avaluació final fixat per l'EPS. Ambdós exàmens són recuperables dins el període de recuperació. 65

Qualificació

NOTA FINAL:

La nota de cada part (Matemàtiques i Estadística) tindrà un pes del 50% en la nota i es calcularà a partir dels pesos següents:
1. Problemes ACME (15%). No recuperable.
2. Avaluació de pràctiques (20%). No recuperable.
3. Exàmens (65%). Recuperable.

Recuperació examen. Aquells alumnes que vagin a la recuperació d'algun dels exàmens de l'assignatura tingueu en compte que: en cas que la nota de recuperació d'un examen sigui superior a l'anterior, es prendrà aquesta com a nota definitiva de l'examen. En cas contrari, es prendrà com a nota definitiva la mitjana de les notes dels dos exàmens.

Per aprovar l'assignatura és condició necessària haver obtingut una nota mínima de 4 (sobre 10) en l'examen de Matemàtiques i una nota mínima de 4 (sobre 10) en el d'Estadística. En cas d'obtenir una nota inferior a 4 en algun dels dos exàmens, l'assignatura quedarà suspesa i en la nota final no es tindran en compte la nota de problemes d'ACME ni tampoc la nota de l'avaluació de pràctiques; és a dir, la nota final es calcularà amb la fórmula següent:
0.65 * (0.5 * Examen Mat + 0.5 * Examen Est)

Us recomanem consultar els reglaments i normatives d'avaluació de l'EPS (https://www.udg.edu/ca/eps/Informacio-academica/Reglaments-i-normatives) on s'estableixen els criteris generals que regeixen l'avaluació de les assignatures.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
S'entendrà que un alumne rep la qualificació de "No Presentat" NOMÉS en cas de no presentar-se a cap dels exàmens de l'assignatura i no haver fet cap de les activitats d'avaluació de les sessions de pràctiques.

Observacions

La bibliografia recomanada es completa amb el material elaborat pels professors. Tot i això, creiem indispensable l'assistència regular a les classes ja que les matisacions que fa el professor són importants per assolir els coneixements de l'assignatura.

A mesura que avanci el curs podreu trobar diferent material en el moodle de l'assignatura.

Assignatures recomanades

  • Fonaments de matemàtiques 1