Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquesta assignatura té com a objectiu oferir un coneixement molt general i de caire molt pràctic amb l'objectiu de construir la base per a majors coneixements en l'àmbit de la Organització i la Gestió d'Empreses. Els continguts es centren en l'estudi del concepte d'empresa i el seu entorn, així com l'estudi de les àrees funcionals d'administració, financera, d'operacions i comercial.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
JOAQUIM GUDAYOL PORTABELLA  / MARIA ASSUMPCIO RAFART SERRA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • CT01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB01 Analitzar situacions complexes i dissenyar estratègies per resoldre-les
 • CB03 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i / o projectes
 • CB04 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CT09 Aplicar criteris de qualitat a les propostes i/o a projectes
 • CT10 Avaluar la pròpia activitat i aprenentatge, i elaboració d'estratègies per millorar-los
 • CT13 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CT05 Analitzar les implicacions ètiques de les actuacions professionals
 • CE07 Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa.
 • CE08 Organització i gestió d'empreses.
 • CES11 Dirigir de manera integrada projectes, incloent els processos de desenvolupament i Innovació, en el camp biomèdic
 • CES12 Organitzar i dirigir empreses d'acord al marc jurídic-legal i amb capacitats de planificació estratègica

Continguts

1. L’empresa

2. Tipologies d'empresa

3. Informació comptable

4. Estats financers

5. Comptabilitat de costos

6. Anàlisi dels estats financers

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 26,00 20,00 0 46,00
Prova d'avaluació 9,00 50,00 0 59,00
Sessió participativa 12,00 14,00 0 26,00
Sessió pràctica 13,00 6,00 0 19,00
Total 60,00 90,00 0 150

Bibliografia

 • Ganaza Vargas, Juan Domingo González Domínguez, Francisco José (cop. 2008 ). Principios y fundamentos de gestión de empresas (2ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Trigueros Pina, José Antonio (cop. 2009 ). Fundamentos y práctica de contabilidad (3ª ed.). Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Sánchez, Roberto; González, Javier (2013). Administración de empresas. Objetivos y decisiones. McGrawHill. Catàleg
 • Alexander Osterwalder (2011). Generación de modelos de negocio : un manual para visionarios, revolucionarios y retadores. Centro de Libros PAPF.
 • Eric Ries (2012). El Método Lean Startup : cómo crear empresas de éxito utilizando la innovación continua . Deusto.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Pràctiques en aula informàtica A les sessions de pràctiques s'hauran de resoldre exercicis que mostrin que s’han assolit els continguts treballats i s’han adquirit habilitats amb la utilització de fulls de càlcul. La avaluació es realitzarà en base els criteris establerts pel professor de l'assignatura a l'inici de l'activitat. 25 No
Proves d'Avaluació Continuada (PAC) L'alumne haurà de resoldre a classe les PAC proposades pel professor en el dia indicat. Les PAC són activitats NO recuperables. 35 No
Examen final Examen final o prova global de l'assignatura. És imprescindible obtenir un mínim de 4 sobre 10 en aquesta prova global per poder aprovar l'assignatura. Aquesta prova global és RECUPERABLE. 40 No

Qualificació

La nota final de l'assignatura (NFA) es forma a partir de les següents notes:

NFA = Nota Examen Final (40%) + Nota Avaluació Continuada (AC)(35%) + Nota Pràctiques Informàtiques (25%)

Examen final:
És IMPRESCINDIBLE per tal de poder formar la NFA tenir com a MÍNIM una qualificació de 4 PUNTS de la Nota de l'Examen Final.
L’examen final és recuperable.
Requisits per poder recuperar l’examen final: haver fet l’examen i tenir un 3 de nota mitja de l’assignatura.
La recuperació serà durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic.

Proves d’avaluació continuada (PAC):
Les PAC no són recuperables.
Les PAC es realitzaran en horari de classe, són presencials i s'hauran de lliurar al final de la sessió. No presentar-se a una PAC serà qualificat amb una nota de 0 punts, d’aquella PAC. La nota de les PAC serà la mitjana ponderada dels diferents exercicis d'AC proposats.

Pràctiques d’aula informàtica (PAI):
Les pràctiques d'aula informàtica no són recuperables.
Tots els exercicis d'aula informàtica que es proposin i que no es presentin en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar.

MOLT IMPORTANT!
És IMPRESCINDIBLE tenir nota de pràctiques d’aula informàtica (PAI) per poder presentar-se a l’examen final. Per tenir nota és obligatori assistir a totes les pràctiques i presentar els exercicis proposats en el termini establert.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
L’alumne que no tingui nota de Pràctiques Informàtiques no es podrà presentar a l’Examen Final i per tant se’l qualificarà com a No Presentat. També es qualificarà com a No Presentat l'alumne que no es presenti a l'Examen Final i no podrà optar a la recuperació de l'examen, doncs no l'haurà fet.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Per compensar les manques de classes presencials (pràctiques d'aula) es proposen més exercicis de correcció automàtica i es resoldran els dubtes via tutories amb google meet o per correu electrònic.
S'elimina la programació de les PAI 5 i PAI 6, per compensar l'augment de nombre d'hores de dedicació a les PAI 3 i PAI 4 degut a la manca de classes presèncials.
Les classes de teoria es fan de manera telemàtica, a traves del Google Meet, els dilluns de 10h a 12h. Es penjarà el link de cada classe mitja hora abans de començar.

Modificació de l'avaluació:
La nota final de l'assignatura (NFA) es forma a partir de les següents notes:

NFA = Nota Examen Final (40%) + Nota Avaluació Continuada (AC)(35%) + Nota Pràctiques Informàtiques (25%)

Examen final: no cal tenir nota mínima de l'examen final per tal de poder formar la NFA (40% de la NFA), però l'examen no és recuperable.

L'examen i la recuperació serà durant el període de recuperació establert en el calendari acadèmic i seran no presencials.

Proves d’avaluació continuada (PAC):
Les PAC no són recuperables.
Les PAC 1 i la PAC 2 s'han realitzarat en horari de classe, i han estat presencials.
Les PAC 3, PAC 4 i PAC 5 (de Teoria) són no presencials. Disposareu d'una hora per resoldre els exercicis proposats però podreu escollir el moment per fer-ho en el temini establert (una setmana lectiva per cada PAC). No presentar-se a una PAC serà qualificat amb una nota de 0 punts, d’aquella PAC. La nota de les PAC serà la mitjana ponderada dels diferents exercicis d'AC proposats. Haver fet tots els exercicis per practicar les PAC augmenta la nota mitjana de les PAC en 1 punt addicional.

Pràctiques d’aula informàtica (PAI):
Les pràctiques d'aula informàtica no són recuperables.
Tots els exercicis d'aula informàtica que es proposin i que no es presentin en els terminis establerts seran qualificats amb una nota de 0 punts i no es podran recuperar. Hi hauran exercicis programats per les PAI 1 a PAI 4. No es programen la PAI 5 i la PAI 6.

IMPORTANT!

Avaluació alternativa: qui no pugui acollir-se a aquest mètode d'avaluació, ho haurà de sol·licitar en el moment i amb el procediment que l'EPS estableixi. Si direcció accepta que es donen les condicions per una avaluació alternativa, l'estudiant tindrà dret a un examen on-line que formarà el 100% de la nota. L’examen final és recuperable només en el cas de l'avaluació alternativa (100% de la NFA).Requisit per poder recuperar l’examen final: haver fet l’examen.

Tutoria i comunicació:
Els dimecres a les 11h es programarà una tutoria amb google meet pels dubtes de les PAI i de les PAC 3 i PAC 4.
També es poden fer consultes via correu electrònic.