Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Part I: Dret Sindical I.1. Sindicats i Dret de Llibertat Sindical; I.2 Representació i participació dels treballadors en l'empresa; I.3 Conflictes laborals: el Dret de vaga; Part II. Administració laboral; Part III. Dret Processal L
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LUIS RAMOS POLEY  / MONTSERRAT SOLE TRUYOLS
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
LUIS RAMOS POLEY  / MONICA RICOU CASAL
Idioma de les classes:
Castellà (100%)

Competències

 • CG1. Buscar i gestionar de manera adequada la informació jurídica relativa als diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG8. Aprendre de manera autònoma
 • CG9. Treballar en equip
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat

Continguts

1. DERECHO COLECTIVO DEL TRABAJO

2. Lección 1. LIBERTAD SINDICAL Y ASOCIACIONISMO EMPRESARIAL

3. Lección 2. NEGOCIACIÓN COLECTIVA

4. Lección 3. REPRESENTACIÓN EN LA EMPRESA

5. Lección 4. HUELGA

6. Lección 5. EL CIERRE PATRONAL

7. JURISDICCIÓN SOCIAL Y DERECHO PROCESAL LABORAL

8. Lección 6. EL PROCESO LABORAL

9. Lección 7. LAS PARTES EN EL PROCESO LABORAL

10. Lección 8. ACTOS PROCESALES

11. Lección 9. EL PROCESO LABORAL ORDINARIO

12. Lección 10. MODALIDADES PROCESALES

13. Lección 11. MEDIOS DE IMPUGNACIÓN

14. Lección 12. EJECUCIÓN

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 0 0 2,50 2,50
Anàlisi / estudi de casos 7,50 12,50 12,50 32,50
Prova d'avaluació 7,50 30,00 2,50 40,00
Total 15,00 42,50 17,50 75

Bibliografia

 • Dir. CAMAS RODA, Ferran. Elaborat pel professorat de la UdG. (2019). MANUAL DE DRET DEL TREBALL, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS LABORALS (1ª). Madrid: Thomson Reuters Aranzadi.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Prova d´avaluació contínua. Per aquells estudiants que hagin realitzat el treball individual. Avaluació dels coneixements de les lliçons 6, 7 i 9 L'encert en la resposta i la seva justificació. En cas de realització del treball l’assistència és obligatòria. 60
Treball individual. Realització voluntària d´un treball individual responent a un cas pràctic. En cas de realització del treball l’assistència és obligatòria. 35 No
Assistència voluntària a l´activitat "Parla el Professor Ferran Camas"
Aquesta activitat està pensada pels estudiants que vulguin augmentar la nota obtinguda al treball individual. 5 No

Qualificació

L’avaluació de l’assignatura es realitzarà en funció de les tasques següents:

A) SISTEMA D´AVALUACIÓ CONTÍNUA:

1) Primera activitat: Realització voluntària d’un treball individual responent a un CAS PRÀCTIC. Valoració del treball individual: 35% de la nota final de l´assignatura.

2) Segona activitat: Assistència voluntària a l’activitat “PARLA EL PROFESSOR FERRAN CAMAS”. Aquesta activitat és de caràcter voluntari. Els alumnes que assisteixin i participin responent a les qüestions que plantegi el Pr. Camas podran obtenir un augment de la nota del treball individual d´entre un 0,5 a 2 punts. Valoració de l´activitat: 5 % de la nota final de l´assignatura. Els alumnes que no assisteixin mantindran la nota del treball individual.

3) Tercera activitat: prova d´avaluació continua.
Únicament els estudiants que hagin realitzat el treball individual poden presentar-se a la prova d´avaluació continua.
En aquesta prova s´avaluaran els coneixements de les lliçons 6, 7 i 9 del Programa de l’assignatura. S’ha de recordar que aquestes lliçons corresponen als apartats corresponents del MANUAL DE DERECHO DEL TRABAJO, SEGURIDAD SOCIAL Y MIGRACIONES LABORALES, dirigit pel Dr. Ferran Camas Roda, i elaborat per professorat de la Universitat de Girona.

La prova serà oral en forma de preguntes tipus test: el professor realitzarà tres preguntes tipus test amb una opció correcta que els alumnes hauran de justificar. És tant important l´elecció de l´opció correcta como la justificació donada.

Aquesta prova comportarà el 60% de la nota final de l´assignatura.

En cas de suspendre l´avaluació continua, l´estudiant es podrà presentar a Recuperació només de la prova d´avaluació continua, en l´EXAMEN FINAL. L´examen final tindrà les mateixes característiques de la prova.


B) ALUMNAT QUE NO HAGI SEGUIT EL SISTEMA D´AVALUACIÓ CONTINUA (O DEMANI AVALUACIÓ ÚNICA o ALTERNATIVA):

L'examen únic o final de l'assignatura és per aquells estudiants que hagin demanat avaluació única o no hagin participat participat en el sistema d´avaluació continua (no fent el treball voluntari). L’examen oral constarà de 7 preguntes tipus test amb una opció correcta que els alumnes hauran de justificar. Les preguntes seran d’entre la lliçó 1 i la lliçó 7 del programa. És tant important l’elecció de l’opció correcta com la justificació donada. En aquest cas, l’examen equivaldrà al 100% de la qualificació final de l’assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No seguir el sistema d’avalució contínua, o no realitzar l’examen final quan correspongui comportarà la qualificació de No Presentat.

Avaluació única:
Únicament per aquells estudiants que optin per aquest sistema.

Examen oral. 7 preguntes tipus test, entre les lliçons 1 i 9 del programa.

Aquest format d´examen oral es realitzarà tanmateix a aquells estudiants que no segueixin el sistema d´avaluació contínua de l´assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Aquells estudiants que necessitin una tutoria hauran de sol.licitar-la al professor responsable per correu electrònic.
Es promourà la realització de tutories a través de les plataformes tecnològiques autoritzades per la Universitat de Girona, en tot cas s´escoltarà a l´estudiant sobre com prefereix fer la tutoria.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es promourà la interacció amb els estudiants travès de les plataformes tecnològiques autoritzades per la Universitat de Girona; a no ser que sigui de l'interès específic d'un estudiant, es promourà la realització de comunicacions en grup respecte dels estudiants.

Observacions

L’assignatura es basarà en l’estudi del Manual elaborat pel professorat de la UdG. MANUAL DE DRET DEL TREBALL, SEGURETAT SOCIAL I MIGRACIONS LABORALS. Dir. CAMAS RODA, Ferran. Ed. Thomson Reuters Aranzadi, Madrid 2019.

Assignatures recomanades

 • Dret de la seguretat social
 • Dret del treball de la UE i de les organitzacions internacionals
 • Dret del treball I
 • Sinistralitat en el treball i prevenció de riscos laborals

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
En cas de necessitat que afecti a les activitats presencials d’avaluació, el format dissenyat de l'assignatura pot realitzar-te també a travès exclusivament de forma virtual u on-line.

Modificació de l'avaluació:
En cas de necessitat per suspensió d'activitats presencials, el format dissenyat de l'assignatura pot realitzar-te també a travès exclusivament de forma virtual u on-line.

Tutoria i comunicació:
En cas de necessitat que afecti a les tutories presencials, el format dissenyat de l'assignatura pot realitzar-te també a travès exclusivament de forma virtual u on-line.