Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Competències territorials, personals, marítimes i aèries dels Estats. Arranjament pacífic de controvèrsies i formes polítiques i jurisdiccionals. Relacions diplomàtiques i consulars. La resolució pacífica de controvèrsies. Prohibició de l'ús de la força armada i les seves excepcions.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup D1

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE BENITO ACOSTA ESTEVEZ
Idioma de les classes:
Català (60%), Castellà (20%), Anglès (20%)

Grup D2

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
JOSE BENITO ACOSTA ESTEVEZ
Idioma de les classes:
Català (0%), Castellà (90%), Anglès (10%)

Competències

 • 2. Comprendre l'estructura i el funcionament dels sistemes polítics.
 • 3. Comprendre l'estructura i el funcionament de les institucions polítiques.
 • CG4. Llegir i interpretar textos jurídics pertanyents a les diferents branques de l'ordenament jurídic
 • CG6. Raonar i argumentar jurídicament en relació amb els diversos sectors de l'ordenament jurídic
 • CE2. Conèixer l'ordenament jurídic, les seves regles i principals institucions jurídiques, a cadascun dels sectors de l'ordenament jurídic: en Dret Constitucional, Dret Civil, Dret Processal, Dret Administratiu, Dret Penal, Dret Internacional Públic, Dret del Treball, Dret Mercantil, Dret Financer i Tributari i en Dret Internacional Privat
 • CE3. Utilitzar i aplicar els principis constitucionals i les fonts legals, jurisprudencials i doctrinals en la resolució de problemes jurídics, en relació amb els continguts propis de cada matèria. En particular, en el camp del Dret Constitucional, del Dret Civil, del Dret Processal, del Dret Administratiu, del Dret Penal, del Dret Internacional Públic, del Dret del Treball, del Dret Mercantil, del Dret Financer i Tributari i del Dret Internacional Privat
 • 19. Conèixer la política internacional.
 • 21. Capacitat d'analitzar i interpretar la realitat social, les tendències del comportament polític, situacions de canvi polític i social.
 • 24. Seleccionar, comprendre, analitzar i avaluar críticament la informació.
 • 28. Conèixer i utilitzar una llengua estrangera.
 • 29. Aprendre de manera autònoma.

Continguts

1. Lliçó 1. LES COMPETENCIES DE L’ESTAT Nocions generals. Les competències originals. Les competències reglades i discrecionals. Les competències personals i territorials.

2. Lliçó 2. LES COMPETÈNCIES PERSONALS DE L’ESTAT. La nacionalitat. Les competències sobre els seus nacionals al seu territori i a l’estranger. El règim d’estrangeria. El dret d’asil. L’estatut de refugiat. L’apatrídia. L’extradició. La protecció diplomàtica.

3. Lliçó 3. LES COMPETÈNCIES TERRITORIALS DE L’ESTAT L’espai terrestre. L’adquisició del territori. Les fronteres. El condomini internacional. Les bases militars estrangeres. Els espais marítims. La delimitació dels espais marítims. Les aigües interiors. El mar territorial. La zona contigua. La plataforma continental. La zona econòmica exclusiva. Els espais aeris. La delimitació de l’espai aeri. El règim jurídic de la navegació aèria. La protecció internacional de la navegació aèria. Els acords de cels oberts.

4. Lliçó 4. ELS ESPAIS D’INTERÈS INTERNACIONAL Concepte d’espais internacionals i patrimoni comú de la humanitat. L’alta mar. La zona internacional dels fons marins i oceànics. Les zones polars. L’espai ultraterrestre.

5. Lliçó 5. ELS ÒRGANS DE L’ESTAT ENCARREGATS DE LES RELACIONS INTERNACIONALS. Classificació. El Cap d’Estat i el Cap de Govern. El Ministre d’Assumptes Exteriors. Les missions diplomàtiques. La diplomàcia ad hoc: les missions especials. Les oficines consulars.

6. Lliçó 6. LA SOLUCIÓ PACÍFICA DE CONTROVÈRSIES Les controvèrsies internacionals. L’obligació de la solució pacífica de controvèrsies internacionals. Els mitjans de solució pacífica. Els mitjans diplomàtics. La negociació. Els bons oficis. La mediació. La conciliació. La investigació dels fets. Els mitjans jurisdiccionals. L’arbitratge. El Tribunal Internacional de Justícia. El Tribunal Internacional del Dret del Mar. El sistema de Nacions Unides. L’Assemblea General. El Consell de Seguretat. El Secretari General.

7. Lliçó 7. L’ÚS DE LA FORÇA ARMADA Evolució. Prohibició de l’ús de la força armada. Excepcions: el sistema de seguretat col•lectiva de les NU y la legítima defensa. La responsabilitat de protegir.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 27 33
Prova d'avaluació 2 40 42
Total 8 67 75

Bibliografia

 • Carrillo Salcedo, Juan Antonio (1991). Curso de Derecho Internacional P: introducción a su estructura, dinámica y fcnes. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • González Campos, J; Sánchez Rodríguez, L.I.; Andrés Sáenz de Santa María, M.P. (1998). Curso de Derecho Internacional Público. (6a ed.). Madrid: Universidad Complutense de Madrid.: Civitas. Catàleg
 • González Campos, J; Andrés Sáenz de Santa María, M.P. (2005). Legislación básica de Derecho Internacional Público. . Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Gutiérrez Espada, C. (2009). Derecho Internacional Público.. Madrid: Trotta. Catàleg
 • Pastor Ridruejo, José Antonio,|eautor. Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales (Vigésima edición). . Recuperat 04-07-2017, a http://udg.xebook.es/Record/Xebook1-1361 Catàleg
 • Pastor Ridruejo, José Antonio (2014 ). Curso de derecho internacional público y organizaciones internacionales (18a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Remiro Brotons, Antonio (2007). Derecho Internacional Público.. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Mariño Menéndez, Fernando M. (2005). Derecho Internacional Público: parte general (3a ed revisada). Madrid: Trotta. Catàleg
 • Díez de Velasco Vallejo, Manuel (2013 ). Instituciones de derecho internacional público (18ª ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Díez de Velasco Vallejo, Manuel (2008). Las Organizaciones Internacionales (12 ed. ). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Rodríguez Carrión, Alejandro (2006). Lecciones de Derecho Internacional Público (5a ed.). Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Casanovas y de la Rosa, Oriol (2005). Prácticas de Derecho Internacional Público. Madrid: Tecnos. Catàleg
 • Textos Básicos de Derecho Internacional Público (1997) (4a ed.). Barcelona: Signo. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat pràctica. 30% de la nota final. Es tracta d'una activitat NO Recuperable.
30% de la nota final, la pràctica consta d'una part oral i una d'escrita. Per ser avaluat de la part oral de l'activitat cal fer la part escrita.
30
Examen. 70% de la nota final. Examen tipus test. S'ha de fer l'examen amb el grup en que s'està matriculat, no s'accepten canvis extraoficials. Activitat recuperable. Qui no es presenti pot recuperar aquesta activitat en la data oficial. 70

Qualificació

grup D1 (prof. Acosta): Examen test.
grup D2 (prof. Acosta): Examen test.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qui no es presenti a una activitat No Recuperable, perd aquesta part de la nota.
Qui no es presenti a una activitat Recuperable, pot recuperar-la en la data oficial de recuperació.
Només els estudiants que no realitzin l'examen final rebran la qualificació de No Presentat.

Observacions


Per cursar aquesta assignatura és altament recomanable conèixer els continguts i haver aprovat Dret Internacional Públic I.

Assignatures recomanades

 • Dret de la Unió Europea
 • Dret internacional públic I
 • Institucions de la Unió Europea