Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Fenòmens de transport i de superfície. Cinètica química: cinètica formal i cinètica molecular. Mecanismes. Catàlisi.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BB

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
MIGUEL DURAN PORTAS
Idioma de les classes:
Anglès (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Relacionar les propietats macroscòpiques de la matèria amb les característiques i estructura de les molècules individuals incloent biomolècules i macromolècules ( naturals i sintètiques ).
 • Aplicar els principis i teories de la reactivitat química a l'estudi dels compostos orgànics i inorgànics i al desenvolupament dels processos.

Continguts

1. Cinètica Química

          1.1. Velocitat de reacció

          1.2. Equació de velocitat

          1.3. Dependència de la constant de velocitat amb la temperatura

          1.4. Determinació de l’equació de velocitat

          1.5. Fenòmens de transport

2. Reaccions complexes

          2.1. Reaccions reversibles

          2.2. Reaccions paral•leles

          2.3. Reaccions consecutives

          2.4. Aproximació del estat estacionari i introducció a la teoria de l'estat de transició

          2.5. Aproximació de l'equilibri

          2.6. Reaccions en cadena

          2.7. Catàlisi: catàlisi homogènia i heterogènia

3. Integració numèrica de reaccions complexes

          3.1. Mètode d'Euler

          3.2. Mètode de Runge–Kutta

          3.3. Mètodes computacionals moderns

4. Teoria de col·lisions clàssica

          4.1. Frequència de col·lisions

          4.2. Requeriments energètics

          4.3. Requeriments estèrics

5. Superfícies d'energia potential (PES) i introduccio a la Teoria de l'Estat de Transició

          5.1. Aproximació de Born-Oppenheimer

          5.2. Perfil de reacció, punts estacionaris i camí de reacció

          5.3. Localització de punts estacionaris en la PES

          5.4. Teoria de l'Estat de Transició i determinació de constants de velocitat

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Altres 1,00 3,00 0 4,00
Debat 7,00 8,00 0 15,00
Prova d'avaluació 6,00 13,00 0 19,00
Sessió expositiva 12,00 0 0 12,00
Sessió participativa 7,00 8,00 0 15,00
Treball en equip 1,00 7,00 0 8,00
Tutories de grup 2,00 0 0 2,00
Total 36,00 39,00 0 75

Bibliografia

 • Berry, R. Stephen (2002 ). Physical and chemical kinetics (2nd ed.). New York [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Billing, Gert D (cop. 1996 ). Introduction to molecular dynamics and chemical kinetics . New York [etc.]: Wiley. Catàleg
 • González Trevijano, Pedro José (1991 ). Cinética y dinámica molecular química . Madrid: EUDEMA. Catàleg
 • Houston, Paul L (cop. 2001 ). Chemical kinetics and reaction dynamics . Boston [etc.]: Mcgraw-Hill. Catàleg
 • Laidler, Keith James (1987 ). Chemical kinetics (3rd ed.). New York: Harper Collins Publishers. Catàleg
 • Logan, S. R (cop. 2000 ). Fundamentos de cinética química . Madrid: Addison Wesley Iberoamericana. Catàleg
 • Levine, Raphael D (1987 ). Molecular reaction dynamics and chemical reactivity . New York [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Steinfeld, Jeffrey I (cop. 1999 ). Chemical kinetics and dynamics (2nd ed). Upper Saddle River: Prentice Hall. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Treball expositiu en grup sobre un tema de cinètica química aplicada a biotecnologia Es valorarà el contingut, el format de presentació i la comunicació oral, a més de la qualitat de treball en grup. 10 No
Contribució al coneixement obert en Cinètica Química Es formaran grups d'estudiants per tal de millorar els continguts en Cinètica Química de la Wikipedia en anglès. Se'ls assignaran tasques específiques, que seran avaluades d'acord amb la quantitat i qualitats dels canvis introduïts per millorar la Wikipedia.
5 No
Primer examen 75% Teoria + 25% Problemes 42,5
Segon examen 75% Teoria + 25% Problemes 42,5

Qualificació

En el cas d'avaluació continuada, els exàmens són una prova escrita (o en línia si escau) on s'avaluaran els coneixements teòrics i pràctics, en una proporció aproximada de 75% i 25%, respectivament.
A mitja assignatura hi haurà un primer examen, recuperable, que valdrà el 42,5% de la nota final.
Un cop acabades les classes, hi haurà un segon examen, recuperable també, que valdrà igualment el 42,5% de la nota final.
Hi haurà també un treball en grup (en anglès), que caldrà exposar oralment (presencialment i si escau en línia). La nota suposarà el 10% del total, excepte en el cas dels estudiants que tinguin avaluació única, per als quans serà obligatòria però no computarà per a la nota.
Per als estudiants que no optin per l'avaluació única, hi haurà també un treball de contribució a la millora de la Wikipedia en anglès, en els conceptes de Cinètica Química, que valdrà el 5%.
En el cas d'estudiants d'avaluació única, hi haurà un únic examen, recuperable, que valdrà el 100% de la nota final, per avaluar els coneixements teòrics i pràctics (en una proporció aproximada del 75% i 25%, respectivament).
Els exàmens, els treballs i tota la comunicació que pugui haver-hi en l'assignatura són en anglès.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
En el cas d'avaluació continuada, es considerarà no presentat si un estudiant no s'ha presentat a cap dels exàmens ni ha participat en les altres dues activitats d'avaluació. En el cas d'avaluació única, es considerarà no presentat si un estudiant no s'ha presentat a l'examen.

Avaluació única:
Els estudiants que facin avaluació única hauran de fer un examen global dels coneixements teòrics i pràctics de l'assignatura, recuperable, que valdrà el 100% de la nota. També hauran de fer l'exercici de comunicació oral en anglès, amb el treball en grup corresponent, que no computarà als efectes de la nota final, però que serà obligatori.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 en la suma de les notes de les diferents activitats avaluables, en el cas d'avaluació continuada. En el cas d'avaluació unica, caldrà obtenir un mínim de 5.0 en la prova d'avaluació.

Tutoria

Les tutories podran ser personals o en grup, en hores concertades, i podran ser presencials o en línia.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació i interacció amb els estudiants, sempre en anglès, es farà mitjançant la plataforma Moodle, fent servir el fòrum de notícies. El correu electrònic es farà servir de forma excepcional.

Observacions

Recomanem i encoratgem a tots els alumnes a participar activament en totes les activitats docents. Els coneixement i competències que s’han d’adquirir per assolir els mínims requerits en aquesta assignatura, són molt més fàcils d’assimilar si es treballa l’assignatura des del primer dia. També recomanem utilitzar des del primer dia les hores de tutories per resoldre qualsevol dubte o comentari sobre el desenvolupament de l’assignatura, incloent aspectes no acadèmics. També aconsellem que els alumnes participin activament a les classes de teoria i problemes, tan preguntant sobre qualsevol concepte que no s’hagi explicat de manera prou clara, com realitzant comentaris per millorar el desenvolupant de l’assignatura.

L'idioma que es farà servir en totes les activitats de l'assignatura serà l'anglès.

Assignatures recomanades

 • Mètodes numèrics
 • Termodinàmica bàsica
 • Termodinàmica química i estadística

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial: les classes expositives es faran en línia en streaming i gravades.
Les classes d'assimilació de coneixements i de problemes es faran en dos grups presencials. De les primeres, se'n farà un resum dels principals continguts discutits.

Escenari tancament UdG: les classes expositives es faran en línia en streaming i gravades. Les classes d'assimilació de coneixements i de problemes es faran en dos grups en línia. De les primeres, se'n farà un resum dels principals continguts discutits.
A més, es proporcionarà material de suport a l'estudiantat.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal: es proporcionarà el temari a través de la plataforma Moodle així com material addicional en forma de vídeos. En el cas d'escenari semipresencial o de tancament, disposaran també de les gravacions de les classes expositives i de streaming d'un dels grups de classes expositives i de problemes. En el cas de tancament, podran participar a les sessions en línia d'assimilació de coneixements i de problemes.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial: les activitats d'avaluació (presentació oral i exàmens) seran presencials seguint les mesures de seguretat adients. L'activitat de la Wikipedia serà en línia.

Escenari tancament UdG: les activitats d'avaluació (presentació oral i exàmens) es faran en línia a través de la plataforma adient (Moodle, Meet, Teams). L'activitat de la Wikipedia serà en línia.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal: les activitats d'avaluació (presentació oral i exàmens) es faran en línia a través de la plataforma adient (Moodle, Meet, Teams). L'activitat de la Wikipedia serà en línia.

Tutoria i comunicació:
Escenari semipresencial: les sessions de tutoria consistiran en hores convingudes entre l'estudiant i el professor. L'estudiant enviarà un correu electrònic o altre mitjà que s'estableixi al professor sol·licitant la tutoria i es quedarà en un dia/hora concrets. Seran tutories presencials o virtuals a través de la plataforma adient (Meet, Teams).

Escenari tancament UdG: Les sessions de tutoria consistiran en hores convingudes en linia entre l'estudiant i el professor. L'estudiant enviarà un correu electrònic o altre mitjà que es determini al professor sol·licitant la tutoria i es quedarà en un dia/hora concrets. Seran tutories virtuals a través de la plataforma adient (Meet, Teams).

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal: les sessions de tutoria consistiran en hores convingudes entre l'estudiant i el professor. L'estudiant enviarà un correu electrònic o altre procediment que es determini al professor sol·licitant la tutoria i es quedarà en un dia/hora concrets. Seran tutories virtuals a través de la plataforma adient (Meet, Teams).