Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Biodiversitat, evolució i filogènia. Estructura, organització i desenvolupament de la diversitat d'organismes eucariotes. Aspectes funcionals dels éssers vius a nivell supracel·lular. Fonaments de fisiologia vegetal, animal i humana. Adaptacions funcionals. Organització de poblacions i ecosistemes.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BT

Durada:
Anual
Professorat:
MARGARIDA CASADEVALL MASO  / MARIA DOLORS VERDAGUER MURLA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

  • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
  • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
  • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
  • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
  • Aplicar els fonaments científics i el mètode científic ( reunir i gestionar dades per formular i comprovar hipòtesis ) per analitzar i explicar l'objecte d'estudi de la disciplina.

Continguts

1. Diversitat de protistes, fongs, vegetals i animals

2. Bases de fisiologia vegetal i models d'interés biotecnològic

3. Bases de fisiologia animal i models d'interés biotecnològic

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 48,00 39,00 0 87,00
Cerca i anàlisi d'informació 0 3,00 0 3,00
Lectura / comentari de textos 2,00 2,00 0 4,00
Prova d'avaluació 4,00 50,00 0 54,00
Resolució d'exercicis 2,00 0 0 2,00
Total 56,00 94,00 0 150

Bibliografia

  • J. Azcón-Bieto, M. Talón. (2008). Fundamentos de fisiología vegetal . McGraw-Hill/Interamericana. Catàleg
  • E.Martín Cuenca (2006). Fundamentos de Fisología. Paraninfo. Catàleg
  • Taiz, Lincoln (cop. 2015 ). Plant physiology and development (6th ed.). Sunderland, Mass.: Sinauer. Catàleg
  • Vargas, Pablo (DL 2012 |f(Impulso Global Solutions, S.A.) ). El árbol de la vida : sistemática y evolución de los seres vivos . Madrid: [s.n.]. Catàleg
  • Verdaguer Murlà, Dolors,|eautor. La Fisiologia vegetal a través de preguntes : les plantes, l'aigua i els nutrients . . Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Resolució d'exercicis Resolució d'exercicis 10 No
Prova d'avaluació I Prova parcial 45
Prova d'avaluació II Prova parcial 45

Qualificació

La qualificació de l'assignatura consistirà en dues proves parcials individuals sobre els continguts teòrics de l'assignatura (45% cada prova parcial). Per aprovar l'assignatura caldrà assolir un mínim de 4 punts (sobre 10) en cada una de les dues proves parcials, i ser la nota mitjana de les dues proves superior o igual a 5 (sobre 10).

En aquesta recuperació, que es durà a terme durant el període de recuperacions, l'estudiant s'avaluarà de la/les proves parcials en que hagi assolit una nota inferior a 4.

Els estudiants que ja hagin aprovat l'assignatura per parcials però que vulguin pujar nota es podran presentar a la recuperació (dels dos parcials), sempre i quan, hagin avisat amb temps al professorat. La nota que quedarà a l'expedient de l'estudiant/a serà la de l'últim examen que realitzi.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Aquells alumnes que no es presentin a cap de les dues proves parcials rebran la qualificació de No Presentat.

Avaluació única:
Consistirà en una prova en que s'avaluaran tots els continguts treballats durant el curs en l'assignatura. Aquesta prova es realitzarà el mateix dia en que es realitzi la segona prova parcial. Per superar l'avaluació única caldrà assolir un mínim de 5 punts sobre 10.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 sobre 10 en la nota mitjana dels dos parcials (sempre i quan la nota de cada un d'ells per separat sigui superior o igual a 4).

Tutoria

Els dubtes de l'assignatura es resoldran per correu electrònic i/o mitjançant hores convingudes per correu electrònic. Les hores convingudes es realitzaran de manera presencial i/o mitjançant videoconferència.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Les informacions de caire general sobre l'assignatura (horaris, aules, notícies, etc.) es realitzaran a través del taulell d'Avisos i Notícies del Moodle.

Les informacions més personalitzades (dirigides a una persona o un grup reduït de persones) es realitzaran per correu electrònic, fent ús dels correus indicats al Moodle.

La revisió de les activitats d'avaluació es realitzarà presencialment a les hores fixades pel professorat

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresencial.
Les activitats presencials a l'aula es podran seguir per streaming o a través d'alguna aplicació com Meet o Teams.

Escenari tancament UdG.
Les activitats s'adaptaran per a ser realitzades online (aplicacions Meet o Teams).

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
Les activitats a l'aula es podran seguir per streaming.

Modificació de l'avaluació:
Escenari semipresencial.
No hi ha haurà modificació de les activitats.

Escenari tancament UdG.
Les proves d'avaluació s'adaptaran per a ser realitzades amb la plataforma Moodle.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.
Les proves d'avaluació s'adaptaran per a ser realitzades amb la plataforma Moodle.

Tutoria i comunicació:
El format de les tutories i la comunicació es mantindrà independentment de l'escenari en el qual ens trobem.

L'única modificació que es produirà serà en el format de la revisió de les proves d'avaluació que es realitzaran on line i/o mitjançant videoconferència a les hores fixades pel professorat.