Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Funcionament dels ecosistemes marins. Ecologia del mar Mediterrani. Estructura i Dinàmica dels dominis pelàgic i bentònic
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DANIEL BOIX MASAFRET  / FRANCISCO JAVIER DE QUINTANA POU
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.

Continguts

1. S'estudien les característiques ecològiques dels ecosistemes marins fent especial èmfasi en els aspectes funcionals. A més, es defineixen les estratègies ecològiques dels organismes marins, així com el seu paper en l’ecosistema.

2. Tema 1. FUNCIONAMENT DELS ECOSISTEMES MARINS

3. Tema 3. DOMILI PELÀGIC (I): INTRODUCCIÓ I PRODUCCIÓ PRIMÀRIA

4. Tema 5. DOMINI PELÀGIC (II): PLÀNCTON, NÈCTON I XARXES TRÒFIQUES

5. Tema 6. DOMINI BENTÒNIC

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6,00 14,00 0 20,00
Sessió expositiva 12,50 22,50 0 35,00
Sessió pràctica 10,00 10,00 0 20,00
Total 28,50 46,50 0 75

Bibliografia

 • Bhatt, J. J (c1978 ). Oceanography : exploring the planet ocean . New York: D. Van Nostrand Co.. Catàleg
 • Flos Bassols, Jordi (1985-1986 ). L'Oceanografia . Barcelona: Diputació. Servei del Medi Ambient. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (1993-1997 ). Biosfera : els humans en els àmbits ecològics del món . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (1984- ). Història natural dels Països Catalans . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Gross, M. Grant (1990 ). Oceanography (6th ed.). New York [etc.]: Macmillan. Catàleg
 • Hofrichter, Robert (cop. 2004 ). El Mar mediterráneo : fauna, flora, ecología . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Lalli, Carol M (1993 ). Biological oceanography : an introduction . Oxford [etc.]: Pergamon. Catàleg
 • Levinton, Jeffrey S (1995 ). Marine biology : function, biodiversity, ecology . New York [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Margalef i López, Ramon, 1919-2004 (1989 ). El Mediterráneo occidental . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Milne, David H (1995 ). Marine life and the sea . Belmont [etc.]: Wadsworth. Catàleg
 • Nybakken, James W (1993 ). Marine biology : an ecological approach (3rd ed.). [New York]: Harper Collins. Catàleg
 • Rodríguez Martínez, Jaime (1982 ). Oceanografía del Mar Mediterráneo . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Summerhayes, C.P (1996). Oceanography : an illustrated guide . London: Manson :Southampton Oceanography Centre. Catàleg
 • Wickstead, John H (DL 1978 ). Zooplacton marino . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Valiela, Ivan (1995 ). Marine ecological processes (2nd ed.). New York [etc.]: Springer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Classes expositives (Grup Gran) examen teòric 50 No
Classes pràctiques (Grup Petit) memòria de pràctiques (en grup) 20 No
Estudi de casos (Grup Mitjà): seminari defensa del seminari (en grup) 30 No

Qualificació

1. És obligatòria la participació en totes les activitats. Cal aprovar les activitats per aprovar l'assignatura.

2. L'assistència a les classes pràctiques és obligatòria. Cal aprovar les pràctiques per aprovar l'assignatura.

3. Cal aprovar l'examen final per aprovar l'assignatura.

4. Només és recuperable l'examen final. La nota màxima en la recuperació serà de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol activitat d'avaluació obligatòria no presentada tindrà la qualificació de 0. Una qualificació final de NP (no presentat) s'obtindrà només quan l'alumne no participi en cap de les activitats d'avaluació.

Avaluació única:
L’avaluació única la podràn seguir tots els alumnes que la facultat autoritzi i consistirà en un examen escrit amb preguntes sobre totes les activitats avaluables de l'assignatura per la resta d'estudiants. Caldrà una nota mínima de 5.00 en aquest examen per superar l’assignatura.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Els alumnes via email poden sol·licitar i acordar dia i hora per una tutoria al professor de l'assignatura a qui necessitin consultar. Aquestes tutories es podran fer al despatx del professor implicat en l'escenari PRESENCIAL (100%). També es podrà fer via streaming i de fet aquesta serà la via en el cas de l'escenari SEMIPRESENCIAL i NO PRESENCIAL.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

El correu electrònic serà la via per resoldre petits dubtes i per acordar dia i hora en el cas que es requereixi una consulta més llarga. Aquestes consultes llargues es podran realitzar al despatx del professor o via streaming a l'escenari PRESENCIAL (100%) i només via streaming en el cas dels altres dos escenaris: SEMIPRESENCIAL i NO PRESENCIAL.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari SEMIPRESENCIAL:
- Les classes expositives seran presencials, i s'adaptaran a allò que estableixi la Facultat per a la presencialitat de l'alumnat. Es preveu que la meitat del grup les facin presencial i l'altre meitat telemàticament.
- Els seminaris funcionaran de la mateixa manera.
- Pel que fa a les pràctiques, no es preveuen canvis respecte l'escenari presencial.

Escenari NO PRESENCIAL:
- Totes les classes expositives i els seminaris es faran via telemàtica.
- Per a la realització de les pràctiques es facilitaran dades a l'alumnat obtingudes en les pràctiques de cursos anteriors. Es realitzarà una memòria en grup amb els apartats dels textos científics, és a dir, amb l'estructura d'un escrit científic. Els estudiants hauran de coordinar-se amb els seus companys per participar telemàticament en la realització dels treballs en grup.

Tractament d'ESTUDIANTS VULNERABLES o amb CONFINAMENT TEMPORAL:
- Les activitats seran les mateixes que en el cas de l'escenari NO PRESENCIAL.

Modificació de l'avaluació:
Escenari SEMIPRESENCIAL:
- No hi haurà modificació de les activitats d'avaluació respecte a l'escenari PRESENCIAL.

Escenari NO PRESENCIAL:
- Es realitzarà un examen telemàticamentque suposarà el 50% de la nota final.
- Els seminaris es defensaran telemàticament i suposaran un 30% de la nota final.
- La memòria de les pràctiques suposarà el 20% de la nota final

Tractament d'ESTUDIANTS VULNERABLES o amb CONFINAMENT TEMPORAL:
- Com en el cas de l'escenari no presencial.

Tutoria i comunicació:
Escenari SEMIPRESENCIAL:
- Les tutories es realitzaran telemàticament (imatge i so) a través del Google Meet, Microsoft Teams o bé presencialment segons acordin via correu electrònic el professor i els estudiants .
- La revisió de les memòries es farà presencialment o telemàticament amb els diferents membres del grup previ acord de dia i hora via correu electrònic.

Escenari NO PRESENCIAL:
- Com en el cas de l'escenari semipresencial, excepte que les tutories i la revisió de les memòries amb els membres del grup es faran telemàticament.

Tractament d'ESTUDIANTS VULNERABLES o amb CONFINAMENT TEMPORAL:
- Com en el cas de l'escenari NO PRESENCIAL.