Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Funcionament dels ecosistemes marins. Ecologia del mar Mediterrani. Estructura i Dinàmica dels dominis pelàgic i bentònic
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
DANIEL BOIX MASAFRET
Idioma de les classes:
Català (75%), Anglès (25%)

Competències

 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat.
 • Capacitat per actuar, generar propostes i prendre decisions en la investigació i en l'activitat professional amb criteris ètics i de sostenibilitat.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat.

Continguts

1. S'estudien les característiques ecològiques dels ecosistemes marins fent especial èmfasi en els aspectes funcionals. A més, es defineixen les estratègies ecològiques dels organismes marins, així com el seu paper en l’ecosistema.

2. Tema 1. FUNCIONAMENT DELS ECOSISTEMES MARINS

3. Tema 3. DOMILI PELÀGIC (I): INTRODUCCIÓ I PRODUCCIÓ PRIMÀRIA

4. Tema 5. DOMINI PELÀGIC (II): PLÀNCTON, NÈCTON I XARXES TRÒFIQUES

5. Tema 6. DOMINI BENTÒNIC

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 14 20
Classes expositives 12,5 22,5 35
Classes pràctiques 10 10 20
Total 28,5 46,5 75

Bibliografia

 • Bhatt, J. J (c1978 ). Oceanography : exploring the planet ocean . New York: D. Van Nostrand Co.. Catàleg
 • Flos Bassols, Jordi (1985-1986 ). L'Oceanografia . Barcelona: Diputació. Servei del Medi Ambient. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (1993-1997 ). Biosfera : els humans en els àmbits ecològics del món . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (1984- ). Història natural dels Països Catalans . Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Catàleg
 • Gross, M. Grant (1990 ). Oceanography (6th ed.). New York [etc.]: Macmillan. Catàleg
 • Hofrichter, Robert (cop. 2004 ). El Mar mediterráneo : fauna, flora, ecología . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Lalli, Carol M (1993 ). Biological oceanography : an introduction . Oxford [etc.]: Pergamon. Catàleg
 • Levinton, Jeffrey S (1995 ). Marine biology : function, biodiversity, ecology . New York [etc.]: Oxford University Press. Catàleg
 • Margalef i López, Ramon, 1919-2004 (1989 ). El Mediterráneo occidental . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Milne, David H (1995 ). Marine life and the sea . Belmont [etc.]: Wadsworth. Catàleg
 • Nybakken, James W (1993 ). Marine biology : an ecological approach (3rd ed.). [New York]: Harper Collins. Catàleg
 • Rodríguez Martínez, Jaime (1982 ). Oceanografía del Mar Mediterráneo . Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Summerhayes, C.P (1996). Oceanography : an illustrated guide . London: Manson :Southampton Oceanography Centre. Catàleg
 • Wickstead, John H (DL 1978 ). Zooplacton marino . Barcelona: Omega. Catàleg
 • Valiela, Ivan (1995 ). Marine ecological processes (2nd ed.). New York [etc.]: Springer. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Classes expositives (Grup Gran) examen teòric 50
Classes pràctiques (Grup Petit) memòria de pràctiques (en grup) 20
Estudi de casos (Grup Mitjà): seminari defensa del seminari (en grup) 30

Qualificació

1. És obligatòria la participació en totes les activitats. Cal aprovar les activitats per aprovar l'assignatura.

2. L'assistència a les classes pràctiques és obligatòria. Cal aprovar les pràctiques per aprovar l'assignatura.

3. Cal aprovar l'examen final per aprovar l'assignatura.

4. Només és recuperable l'examen final. La nota màxima en la recuperació serà de 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Qualsevol activitat d'avaluació obligatòria no presentada tindrà la qualificació de 0. Una qualificació final de NP (no presentat) s'obtindrà només quan l'alumne no participi en cap de les activitats d'avaluació.