Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Bases cel•lulars i moleculars en neurobiologia.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup BL

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
MARIA CARME GUBERN MERIDA  / GEMMA HUGUET BLANCO  / ELISABET KADAR GARCIA  / NATALIA SERRANO MORILLAS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Capacitat per analitzar críticament a partir de la recollida d'informació i la interpretació de dades , situacions complexes i dissenyar estratègies creatives i innovadores per resoldre-les.
 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès.
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris.
 • Utilitzar i aplicar de forma segura la instrumentació i les metodologies experimentals pròpies de la disciplina.
 • Identificar i entendre , a nivell estructural i funcional , les bases moleculars de les estructures i els processos biològics , les seves aplicacions i els mecanismes de regulació.
 • Descriure , a nivell estructural i funcional , les bases cel·lulars i fisiològiques dels éssers vius.

Continguts

1. Característiques del sistema nerviós.

2. Característiques de la funció neuronal: Potencials de repòs i d'acció.

3. Desenvolupament: embriologia i bases de neuroanatomia.

4. Desenvolupament: neurogènesi, postulat de Hebb, patró adult.

5. La neurona: transport axonal, traçabilitat, virus herpes. ELA.

6. Sinapsis: neurotransmissors, receptors, transmissió del senyal nerviós.

7. Glia i gliosis.

8. Glia i manteniment de la barrera hematoencefàlica-Matriu extracel·lular.

9. Circuits neuronals: activitat sensorial. Dolor.

10. Circuits neuronals: activitat sensorial. Modulació del dolor.

11. Circuits neuronals: activitat motora. Neurodegeneració. Parkinson. Hungtington.

12. Plasticitat neural. Plasticitat sinàptica (LTP i LTD) i estructural (espines dendrítiques). Neurogènesi en l'adult.

13. Circuits neuronals: Aprenentatge i memòria. Circuit de Papez. Alzheimer.

14. Glia i sinapsis tripartita. Endocannabinoids i memòria. Cocaïna i tolerància.

15. Circuits neuronals: recompensa. Addicció.

16. Circuits neuronals: sistema nerviós, sistema endocrí, sistema immunològic. Estrès.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Activitat col·laborativa 0 0 2,00 2,00
Anàlisi / estudi de casos 8,50 5,00 0 13,50
Elaboració individual de treballs 0 8,00 0 8,00
Prova d'avaluació 2,00 0 0 2,00
Sessió participativa 17,00 34,00 0 51,00
Sessió pràctica 0 1,00 0 1,00
Total 27,50 48,00 2,00 77,5

Bibliografia

 • Purves, Dale (cop. 2006 ). Neurociencia (3ª ed.). Buenos Aires [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Bear, Mark F (cop. 2008 ). Neurociencia : la exploración del cerebro (3a ed.). Barcelona [etc.]: Wolters Kluwer. Catàleg
 • Kandel, Eric R. (cop. 2001 ). Principios de neurociencia (4a ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill Interamericana. Catàleg
 • Kandel, Eric R. (cop. 2000 ). Principles of neural science (4th ed.). New York [etc.]: McGraw-Hill. Catàleg
 • Haines, Duane E. (cop. 2003 ). Principios de neurociencia (2a ed.). Barcelona: Elsevier Science. Catàleg
 • Hall, John E.|q(John Edward) (cop. 2011 ). Tratado de fisiología médica : Guyton & Hall (12a ed.). Barcelona [etc.]: Elsevier. Catàleg
 • Fitzgerald, M. J. T (cop. 2012 ). Neuroanatomía clínica y neurociencia : sexta edición . Barcelona: Elsevier. Catàleg
 • Linden, David (2010 ). El Cerebro accidental : la evolución de la mente y el origen de los sentimientos . Barcelona: Paidós Ibérica. Catàleg
 • Byrne, John H. (cop. 2009 ). From molecules to networks : an introduction to cellular and molecular neuroscience (2nd ed.). Amsterdam [etc.]: Academic Press/Elsevier. Catàleg
 • The Brain from Top to Bottom. Recuperat , a http://thebrain.mcgill.ca/index.php
 • University of Texas UTH. Curs Neuroscience, molt bo. Recuperat , a http://nba.uth.tmc.edu/neuroscience/index.htm
 • Saylor Faculty. Curs Neurobioloy. utlitza Purves . Recuperat , a http://www.saylor.org/courses/bio303/

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Wiki Sobre un tema adjudicat, es valorarà l'aportació d'informació científica fidedigne, concisa i útil per als companys. 15 No
Pràctiques Es valorarà la motivació i participació de l'estudiant durant la realització de les pràctiques així com la presentació d'un treball o material elaborat en relació als continguts treballats en les diferents sessions pràctiques. 10 No
Qüestionari de pràctiques 1 S'ha de respondre el qüestionari en els terminis indicats. Necessari per poder fer les pràctiques. 1 No
Qüestionari de pràctiques 2 S'ha de respondre el qüestionari posterior a la pràctica en el període indicat. 4 No
Examen final Examen final sobre el contingut de l'assignatura (Nota mínima necessària per sumar les notes de la resta d'activitats = 4) 70

Qualificació

La qualificació total de l'assignatura s'obtindrà del conjunt d'activitats segons les percentatges indicats per cada activitat d'avaluació. Caldrà però que la nota de l'examen final sigui igual o superior a 4 per poder fer el càlcul de la nota total. Si en l'examen final la nota obtinguda és inferior a 4, no es podran sumar la resta de notes de les activitats d'avaluació i l'assignatura estarà suspesa.
L'assignatura estarà aprovada si la nota total és un 5 o superior.
Si no es realitza una activitat d'avaluació, la nota d'aquella activitat serà de 0.
En cas de no aprovar l'assignatura, es podrà recuperar la part corresponent a l'examen final. La resta d'activitats d'avaluació no seran recuperables però es mantindran les notes per sumar-les a la nota obtinguda en l'examen de recuperació sempre que aquesta darrera nota sigui igual o superior a 4. Una nota de l'examen de recuperació igual o superior a 5 només podrà donar lloc a un 5 d'aquesta part, excepte en el cas de que es necessiti més de un 5 de l'examen de recuperació per aprovar. En aquest darrer cas com a màxim s'obtindrà un 5 com a nota total de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà no presentat qui no es presenti a l'examen final ni a l'examen de recuperació

Avaluació única:
Es realitzarà un examen final sobre el contingut de l’assignatura que ponderarà el 85% de la nota final i caldrà l’assistència obligatòria a les pràctiques, les quals es valoraran segons els criteris d’avaluació descrits. Aquests criteris inclouen la presentació d’un treball o material elaborat en relació als continguts treballats en les diferents sessions pràctiques (10% de la nota final ) i la resposta dels qüestionaris de pràctiques 1 (1% de la nota final) i 2 (4% de la nota final).

Perquè l’estudiant es pugui acollir a l’avaluació única, cal que ho sol·liciti dins dels terminis fixats i amb els procediments i criteris establerts per la Comissió de govern de la Facultat de Ciències.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0 i haver assitit a totes les sessions pràctiques.

A més, caldrà que la nota mínima de l’Examen final o el de recuperació sigui igual o superior a 4.

Tutoria

Els estudiants tindran a la seva disposició una activitat FAQs (preguntes freqüents) on el professorat respondrà els seus dubtes. A més, es realitzaran sessions de tutories a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

La comunicació amb el conjunt o grups d’estudiants es realitzarà a través de l’activitat “Forum de noticies”i/o“Avisos i noticies” de la plataforma moodle de l’assignatura. La interacció amb estudiants de manera individual es realitzarà via correu electrònic.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Escenari semipresecial

En aquest escenari el grup classe es dividirà en 2 grups de manera que assistiran a classe en dies alterns. Així, els continguts associats a les classes expositives es realitzaran, segons el grup classe que hagi d'assistir, amb professora presencial o en streaming.
Per temes concrets,es podran presentar arxius penjats en el moodle de l'assignatura, que correspondran a la presentació powerpoint que s'hagués utilitzat en cadascuna de les classes presencials amb un AUDIO associat a les diferents diapositives.
A més, s'acompanyaran de qüestionaris on line d'autoavalaució relacionats amb aquests continguts.
Les pràctiques es realitzaran de forma presencial.
L’activitat wiki no es modificarà.

Escenari tancament UdG.

L’activitat corresponent a classes expositives es realitzara amb professora virtual en streaming i/o amb presentacions amb suport audiovisual quan es requereixi.
Les pràctiques es realitzaran en streaming i el material necessari per la seva realització es posarà a disposició dels estudiants dies abans de l’inici de la’ctivitat, amb les instruccions corresponents per la seva realització en aquest format.
L’activitat wiki no es modificarà.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

Per a les classes expositives assistiran en streaming si és possible i si no amb presentacions amb suport audiovisual i/o tutories individuals per ressoldre els dubtes de cada classe.
Les pràctiques es realitzaran en streaming i el material necessari per la seva realització es posarà a disposició dels estudiants dies abans de l’inici de la’ctivitat, amb les instruccions corresponents per la seva realització en aquest format.Modificació de l'avaluació:
En cap escenari es farà modificació dels criteris d’avaluació i activitats d'avaluació.

Escenari semipresecial

L'examen final i el de recuperació seran presencials.


Escenari tancament UdG.

La prova escrita "Examen Final", i en el seu cas, l'examen de recuperació, es substituirà per un activitat en línia, utilitzant l'eina de moodle per qüestionaris de múltiple. Es requerirà l'ús de càmera.


Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.


La prova escrita "Examen Final", i en el seu cas, l'examen de recuperació, es substituirà per un activitat en línia, utilitzant l'eina de moodle per qüestionaris de múltiple. Es requerirà l'ús de càmera.

Tutoria i comunicació:
Escenari de semipresencialitat

Els estudiants tindran a la seva disposició l’activitat FAQs i pels dubtes que no quedin resolts es podran fer sessions de tutories que passaran a realitzar-se per streaming a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic.

Escenari tancament UdG.

Els estudiants tindran a la seva disposició l’activitat FAQs i pels dubtes que no quedin resolts es podran fer sessions de tutories que passaran a realitzar-se per streaming a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic.

Tractament d'estudiants vulnerables o amb confinament temporal.

Els estudiants tindran a la seva disposició l’activitat FAQs i pels dubtes que no quedin resolts es podran fer sessions de tutories que passaran a realitzar-se per streaming a hores convingudes a petició de l'estudiant via correu electrònic.


En tots els escenaris descrits anteriorment, la comunicació amb el conjunt o grups d’estudiants es realitzarà a través de l’activitat “Forum de noticies” “Avisos i noticies” de la plataforma moodle de l’assignatura. La interacció amb estudiants de manera individual es realitzarà via correu electrònic.