Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
UdG 30 anys
Tancar
Menú

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Diversitat dels organismes vegetals i dels fongs. Classificació i línies filogèniques. Característiques generals, ecologia i utilitats dels principals grups.
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup BC

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
SONIA DE CARALT BOSCH  / JOSE GESTI PERICH  / CONCEPCIÓ RODRÍGUEZ PRIETO  / MARIA ALBA VERGÉS GUIRADO  / LLUIS VILAR SAIS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Saber comunicar-se oralment i per escrit en l'àmbit científic i professional , utilitzant les llengües pròpies i l'anglès
 • Treballar en equip contribuint a l'elaboració de projectes específics i multidisciplinaris
 • Planificar i avaluar la pròpia activitat i el propi aprenentatge i elaborar estratègies per millorar-los aplicant criteris de qualitat
 • Identificar els tipus i nivells d'organització dels éssers vius i ser capaç d'identificar els grups d'organismes més representatius
 • Identificar i descriure els cicles biològics i les adaptacions funcionals al medi
 • Comprendre els diferents nivells organitzatius de l'ecosistema i els seus components , la interacció entre els éssers vius i el seu entorn i identificar les problemàtiques ambientals associades per a la conservació dels ecosistemes i la preservació de la biodiversitat

Continguts

1. Conceptes generals

          1.1. Introducció a la botànica. Límits i diversitat del món vegetal. Visió històrica i concepció actual de la botànica. Les especialitats de la botànica.

          1.2. Sistemàtica i taxonomia. Nomenclatura botànica. Categories taxonòmiques.

          1.3. Nivells morfològics d'organització. Protòfits, tal·lòfits, briòfits i cormòfits.

          1.4. Origen de la vida i dels vegetals. Classificació i filogènia dels diferents grups.

          1.5. Reproducció dels vegetals. Reproducció vegetativa i reproducció sexual. Cicles biològics. Tendències evolutives.

2. Els fongs

          2.1. Introducció als diversos grups. Característiques generals dels fongs. Mixomicots (fongs ameboides) i Oomicots (pseudofongs). Característiques generals, biodiversitat, ecologia i utilitats.

          2.2. Eumicots I (fongs veritables I). Zigomicets i Ascomicets. Característiques generals, diversitat, ecologia i utilitats.

          2.3. Eumicots II (fongs veritables II). Basiodiomicets. Característiques generals, diversitat, ecologia i utilitats.

          2.4. Fongs liquenificats. Els components de la simbiosi. Característiques generals, diversitat, ecologia i utilitats.

3. Les algues

          3.1. Què entenem per algues? Biodiversitat. Característiques generals dels diferents grups.

          3.2. Rodòfits. Característiques generals, ecologia i utilitats.

          3.3. Cloròfits i Caròfits. Característiques generals, ecologia i utilitats.

          3.4. Criptòfits, Ocròfits, Haptòfits, Dinoflagel·lats i Euglenozous. Característiques generals, ecologia i utilitats.

4. Grups Briofítics (hepàtiques i molses). Característiques generals, diversitat, ecologia i utilitats.

5. Licòfits i Monilòfits. Característiques generals, diversitat, ecologia i utilitats.

6. Espermatòfits

          6.1. Característiques generals. Classificació.

          6.2. Gimnospermes. Característiques generals. Diversitat: les gimnospermes de fulla pinnada (Cicadòpsides) i les de fulla dicòtoma o acicular (Ginkgòpsides i Pinòpsides). Ecologia i utilitats.

          6.3. Angiospermes I. Característiques generals. La flor: el periant, l'androceu i el gineceu. Simetria, diagrames florals i fórmules florals. Inflorescències. La pol·linització

          6.4. Angiospermes II: el fruit. Tipologia dels fruits. Disseminació de fruits i llavors.

          6.5. Angiospermes IIIa: Origen i classificació de les angiospermes. Anita, Magnòlides (dicotiledònies primitives), Monocotiledònies (Lílides i Commelínides). Característiques generals, ecologia i utilitats de les principals famílies.

          6.6. Angiospermes IIIb: Ròsides (eudicotiledònies). Característiques generals, ecologia i utilitats de les principals famílies.

          6.7. Angiospermes IIIc: Grups germans de les Astèrides i Astèrides. Característiques generals, ecologia i utilitats de les principals famílies.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Prova d'avaluació 21,00 0 0 21,00
Sessió expositiva 35,00 65,00 0 100,00
Sessió participativa 15,00 15,00 0 30,00
Total 71,00 80,00 0 151

Bibliografia

 • Aguilella i Palasí, Antoni, Puche Pinazo, Felisa (2004). Diccionari de botànica. València: Universitat de València. Catàleg
 • Díaz González, Tomás E., Fernández-Carvajal Álvarez, Mª. del Carmen, Fernández Prieto, José Antonio (2004). Curso de botánica. Gijón: Ediciones Trea. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon, ed. (1984). Història natural dels Països Catalans ; [direcció general: Ramon Folch i Guillén. Barcelona: Enciclopèdia Catalana. Volums 4,5,6,7 i 15. Catàleg
 • Folch i Guillèn, Ramon (1987). La Vegetació dels Països Catalans (2a ed., corr. i ampl.). Barcelona: Ketres. Catàleg
 • Font i Quer, Pius (1979). Iniciació a la botànica, : morfologia externa (2a ed. actualitzada a cura d'Oriol de Bolòs). Barcelona: Fontalba. Catàleg
 • Hoek, Christian van den, Jahns, Hans Martin, Mann, D. G (1995). Algae, : an introduction to phycology. Cambridge [etc]: Cambridge University Press. Catàleg
 • Izco, Jesús (cop. 2004). Botánica (2ª ed.). Madrid [etc.]: McGraw-Hill-Interamericana. Catàleg
 • Llistosella i Vidal, Jaume, Sànchez-Cuxart, Antoni (2003). L'Herbari : arbres, arbusts i lianes. Barcelona: Edicions de la Universitat de Barcelona. Catàleg
 • Margulis, Lynn (1993). Symbiosis in cell evolution, : microbial communities in the Archean and Proterozoic eons (2nd ed). New York: Freeman. Catàleg
 • Rodríguez-Prieto, C.; Ballesteros, E.; Boisset, F.; Afonso-Carrillo, J. (2013). Guía de las macroalgas y fanerógamas marinas del Mediterráneo occidental. Barcelona: Omega. Catàleg
 • Strasburger, Eduard, Sitte, Peter (cop. 2004). Tratado de botánica (35ª ed. alemana actualizada por Peter Sitte ... [et al.]). Barcelona: Omega. Catàleg
 • Vargas, Pablo (DL 2012 |f(Impulso Global Solutions, S.A.) ). El árbol de la vida : sistemática y evolución de los seres vivos . Madrid: [s.n.]. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Exercicis 1 Treball individual o en grup. Es valorarà la comprensió i síntesi dels continguts (no recuperable). 20 No
Exercicis 2 Treball individual o en grup. Es valorarà la comprensió i síntesi dels continguts (no recuperable). 20 No
Prova d'avaluació final Treball individual. Es valorarà l'assoliment dels coneixements adquirits. 60

Qualificació

Si un alumne no realitza una prova d’avaluació 'no recuperable' obtindrà la qualificació ‘0’ d’aquella prova.

La nota final de l'assignatura serà la mitjana ponderada de totes les activitats avaluables. Per fer mitjana cal superar l'examen final amb una nota igual o superior a 5.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
La qualificació de NO PRESENTAT s’obtindrà en cas de que l’estudiant no realitzi l’examen final de l’assignatura, o en el seu cas, la seva recuperació.

Avaluació única:
Es farà un examen únic de tots els contingut de l'assignatura que valdrà un 100% de la nota i serà recuperable

Requisits mínims per aprovar:
ESTUDIANTS DE BIOLOGIA I DE DOBLE TITULACIÓ EN BIOTECNOLOGIA I BIOLOGIA
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5 de mitjana, sempre i quan s'hagi aprovat l'examen final.

ESTUDIANTS DE CIÈNCIES AMBIENTALS I DE DOBLE TITULACIÓ EN CIÈNCIES AMBIENTALS I BIOLOGIA
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mitjana mínima de 5.

Tutoria

ESTUDIANTS DE BIOLOGIA I DE DOBLE TITULACIÓ EN BIOTECNOLOGIA I BIOLOGIA
Els dubtes seran resolts presencialment durant la classe o via correu electrònic.


ESTUDIANTS DE CIÈNCIES AMBIENTALS I DE DOBLE TITULACIÓ EN CIÈNCIES AMBIENTALS I BIOLOGIA
Els dubtes que tingui l'estudiant podran ser resolts tant durant la classe com en l'horari d'atenció a l'estudiant (dilluns i dimecres de 12 a 14 h). En situació normal (DE PRESENCIALITAT) o de SEMIPRESENCIALITAT, l'atenció a l'estudiant es farà de forma presencial (al despatx de la professora), o per videoconferència. En situació excepcional (NO PRESENCIALITAT), l'atenció a l'estudiant es farà per videoconferència.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

ESTUDIANTS DE BIOLOGIA I DE DOBLE TITULACIÓ EN BIOTECNOLOGIA I BIOLOGIA
La via decomunicació serà a través del moodle o el correu electrònic


ESTUDIANTS DE CIÈNCIES AMBIENTALS I DE DOBLE TITULACIÓ EN CIÈNCIES AMBIENTALS I BIOLOGIA
La professora es comunicarà amb els estudiants per Moodle o per correu electrònic enviat a la llista de distribució del Moodle. En situació normal (DE PRESENCIALITAT) o de SEMIPRESENCIALITAT, les classes expositives es faran en streaming, i les classes pràctiques es realitzaran de forma presencial. En situació excepcional (NO PRESENCIALITAT), totes les classes es faran per videoconferència.

Observacions

Es recomana matricular-se d'aquesta assignatura simultàniament a l'assignatura de Pràctiques de Botànica (els estudiants de Biologia) o Pràctiques de Diversitat Vegetal (els estudiants de Ciències Ambientals).


Assignatures recomanades

 • Biologia
 • Tècniques científiques integrades III

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
ESTUDIANTS DE BIOLOGIA I DE DOBLE TITULACIÓ BB
Escenari SEMIPRESENCIAL: Classes de teoria on line o en streaming a partir de power points explicatius, de classes síncrones amb el professor (APV).

Activitats on line (SP): Resolució d'exercicis, problemes i visualització de vídeos.

Escenari TANCAMENT UdG: Classes de teoria on line a partir de power points explicatius (SP).
Tutories on line per aclarir dubtes sobre els continguts de l'assignatura.

Tractament d'estudiants VULNERABLES o amb confinament TEMPORAL: es proporcionarà el material per a poder seguir l'assignatura on line i es faran tutories de seguiment.


ESTUDIANTS DE CIÈNCIES AMBIENTALS I DE DOBLE TITULACIÓ EN CIÈNCIES AMBIENTALS I BIOLOGIA
En cas d'alerta per COVID-19, les classes expositives es faran per videoconferència, però no es modificaran. Els estudiants vulnerables o amb confinament temporal també podran seguir les classes per videoconferència.

Modificació de l'avaluació:
ESTUDIANTS DE BIOLOGIA I DE DOBLE TITULACIÓ BB
Escenari SEMIPRESENCIAL: les proves d'avaluació es faran on line (exercicis de GM) i de forma presencial l'examen final
Escenari TANCAMENT UdG: les proves d'avaluació es faran on line
Tractament d'estudiants VULNERABLES o amb confinament TEMPORAL: les proves d'avaluació es faran on line, sempre i quan no sigui possible assistir a l'examen final de forma presencial.


ESTUDIANTS DE CIÈNCIES AMBIENTALS I DE DOBLE TITULACIÓ EN CIÈNCIES AMBIENTALS I BIOLOGIA
En cas d'alerta per COVID-19, no hi haurà modificacions a l'avaluació de l'assignatura, però els exàmens es faran de manera no presencial. Els estudiants vulnerables o amb confinament temporal sempre faran els exàmens de manera no presencial.


Tutoria i comunicació:
ESTUDIANTS DE BIOLOGIA I DE DOBLE TITULACIÓ BB
Es podrà contactar a través de l'adreça electrònica:
alba.verges@udg.edu; sonia.decaralt@udg.edu; lluis.vilar@udg.edu.

Escenari SEMIPRESENCIAL:
Hores convingudes entre el professor i l’estudiant.

• Escenari TANCAMENT UdG o en cas dels estudiants VULNERABLES o amb confinament TEMPORAL: Tutories a hores convingudes de forma regular.


ESTUDIANTS DE CIÈNCIES AMBIENTALS I DE DOBLE TITULACIÓ EN CIÈNCIES AMBIENTALS I BIOLOGIA
Els estudiants es podran comunicar amb la professora per videoconferència o per telèfon (699734225) en l'horari d'atenció als estudiants (dilluns i dimecres de 12 a 14 h). En cas que un estudiant no pugui adaptar-se a aquest horari podrà concertar un altre horari amb la professora.

Escull quins tipus de galetes acceptes que el web de la Universitat de Girona pugui guardar en el teu navegador.

Les imprescindibles per facilitar la vostra connexió. No hi ha opció d'inhabilitar-les, atès que són les necessàries pel funcionament del lloc web.

Permeten recordar les vostres opcions (per exemple llengua o regió des de la qual accediu), per tal de proporcionar-vos serveis avançats.

Proporcionen informació estadística i permeten millorar els serveis. Utilitzem cookies de Google Analytics que podeu desactivar instal·lant-vos aquest plugin.

Per a oferir continguts publicitaris relacionats amb els interessos de l'usuari, bé directament, bé per mitjà de tercers (“adservers”). Cal activar-les si vols veure els vídeos de Youtube incrustats en el web de la Universitat de Girona.