Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Aquest mòdul pretén desenvolupar en l'alumnat les competències tecnològiques i informacionals que permetin el seu desenvolupament personal i acadèmic en el context actual. - Conèixer i comprendre els mitjans de comunicació social avui. - De-construir i crear missatges audiovisuals amb intencions comunicatives o creatives diverses. - Promoure l'alfabetització digital en els processos d'inclusió social. - Crear i mantenir una Identitat digital i un Entorn Personal d'Aprenentatge, idonis a l'activitat professional - Utilitzar bones estratègies per gestionar la informació en suport digital: eina de gestió documental
Crèdits ECTS:
6

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
EULALIA GUIU PUGET
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 4. - Comunicar-se a una llengua extrangera
 • 5. - Utilitzar les TIC i els mitjans i recursos audiovisuals en l'àmbit d'estudi i context professional
 • 6. - Gestionar l'informació
 • 13. - Aprendre de forma autònoma al llarg de la vida
 • 14. Adaptar-se a situacions noves en contexts d'aprenentatge i professionals.
 • 27. Documentar-se i buscar informació que permeti actualitzar i aprofundir en coneixements relacionats amb el treball educatiu

Continguts

1. Alfabetització digital. Identitat Digital i Entorns Virtuals d'Aprenentatge.

2. L'alfabetització digital en els processos d'inclusió social. Col·lectius vulnerables, agents d'intervenció, polítiques i projectes.

3. Comprensió i composició de missatges audiovisuals amb intencions comunicatives o creatives diverses

4. Possibilitats i perills en l'ús de les Xarxes socials.

5. Recursos TIC per l'estudiant universitari i per l'educador social.

6. La informació en suport digital: eina de gestió documental

7. Disseny d'un projecte individual

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Debat 3,00 20,00 0 23,00
Elaboració individual de treballs 0 10,00 7,50 17,50
Exposició dels estudiants 6,00 40,00 0 46,00
Sessió expositiva 0 0 15,00 15,00
Sessió pràctica 0 0 18,00 18,00
Treball en equip 0 20,00 0 20,00
Tutories de grup 0 0 2,00 2,00
Visionat/audició de documents 0 15,00 0 15,00
Total 9,00 105,00 42,50 156,5

Bibliografia

 • Narrative and genre : key concepts in media studies / Nick Lacey (2000). Houndmills, Basingstoke : Macmillan Press, . Catàleg
 • More than meets the eye : an introduction to media studies (1990). London [etc.] : Arnold, cop. Catàleg
 • The Media book (2001). English and Media Centre. Catàleg
 • Image and representation : key concepts in media studies (1998). Macmillan Press . Catàleg
 • Film language [Enregistrament vídeo] (1999). Film Education, cop. Catàleg
 • Studying film (2001). ArnoldNew York : Oxford University Press. Catàleg
 • Text: CASTELLS, M., . La interacció entre les tecnologies de la informació i la comunicació i la ..... Recuperat , a http://www.uoc.edu/web/cat/articles/castells/castellsmain2.html
 • Guia de: Sociedad Internacional para la Tecnología en la Educació.. "Orientación sobre cómo integrar el Alfabetismo en Medios al...". Recuperat , a http://www.eduteka.org/pdfdir/MediaLitGuia.pdf
 • Portal: Observatorio para la cibersociedad. Recuperat , a http://www.cibersociedad.net/
 • Portal: Consell audiovisual de Catalunya. Recuperat , a http://www.cac.cat/
 • Portal: Center for Media Literacy. Recuperat , a http://www.medialit.org/bp_mlk.html
 • Proposta: Teaching an advert. Recuperat , a http://www.teachers.tv/video/2554
 • Proposta: Classifying films. Recuperat , a http://www.teachers.tv/video/27623
 • Open Lesson: The network society. Recuperat , a http://openlearn.open.ac.uk/course/view.php?id=1666
 • Open Lesson: Information on the web. Recuperat , a http://openlearn.open.ac.uk/course/view.php?id=1345
 • Bloc: Educastur. Recuperat , a http://blog.educastur.es/blog/2007/06/18/web-20-y-educacion/
 • Portal: e-learning Europa. Recuperat , a http://www.elearningeuropa.info/main/index.php?page=home
 • Parés i Maicas, Manuel Barcelona (2011). Ètica, deontologia i comunicació . UOC. Catàleg
 • Ortega Gaite, Sonia (DL2015 ). 10 experiencias y buenas prácticas en educación . Madrid: Liga Española de la Educación. Catàleg
 • Costa i Fernández, Lluís, 1959- (2014 ). Comunicació pel canvi social : reflexions i experiències per una comunicació participativa, emancipadora i transparent . Girona: Documenta Universitaria :Grup de Recerca Comunicació Social i Institucional (UdG). Catàleg
 • Breu, Ramon (2014 ). La Pantalla infinita : manual contra el analfabetismo mediático . Barcelona: Octaedro :Rosa Sensat. Catàleg
 • Lacalle Zalduendo, María Rosario (2013 ). Jóvenes y ficción televisiva : construcción de identidad y transmedialidad . Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Ruiz Maldonado, Margarita Casaseca Casaseca, Antonio Panera Cuevas, F. Javier (2013 ). El Poder de la imagen : la imagen del poder . Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. Catàleg
 • Callejo Gallego, Javier (2012 ). Adolescencia entre pantallas : los jóvenes en el sistema de comunicación . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Sucari, Jacobo (2012 284 p. ;,24 cm ). El Documental expandido : pantalla y espacio (1a ed. en lengua castellana). Barcelona: UOC. Catàleg
 • Balas Lara, Montserrat (2011 ). La gestión de la comunicación en el Tercer sector . Pozuelo de Alarcón, Madrid: Esic. Catàleg
 • Gènere i mitjans de comunicació (2011 ). Barcelona: l'Apòstrof. Catàleg
 • Aparici, Roberto (2011 ). La Imagen : análisis y representación de la realidad (Ed. rev.). Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Vilches, Lorenzo (2011 ). La Investigación en comunicación : métodos y técnicas en la era digital . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Molina Cañabate, Juan Pedro (DL 2011 ). Introducción a la comunicación institucional a través de Internet : el tercer sector en la web participativa y otros casos de estudio . Madrid: Grupo 5. Catàleg
 • Wolton, Dominique (2010 ). Informar no es comunicar : contra la ideología tecnológica . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Pastor, Lluís (2010 ). Funiversity : els mitjans de comunicació canvien la universitat . Barcelona: Editorial UOC. Catàleg
 • Morduchowicz, Roxana (2010 ). Los Jóvenes y las pantallas : nuevas formas de sociabilidad . Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Figueras Maz, Mònica (2010). Mitjans de comunicació i joves : anàlisi de la situació, mecanismes d'intervenció i decàleg per a un tractament informatiu adequat de les persones joves . [Barcelona]: Generalitat de Catalunya Departament d'Acció Social i Ciutadania Secretaria de Joventut. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Debats Preparació prèvia individual
Preparació prèvia del grup

Assistència presencial i Participació en el debat
20 No
Exposició dels treballs (semestre 1) - Assistència presencial a la presentació
- Treball desenvolupat pels diferents membres de l'equip (les que són de grup)
- Preparació prèvia de l'activitat que es demana
- Presentació de la proposta i participació, durant la sessió
20 No
Exposició de treballs (semestre 2) - Assistència presencial a la presentació
- Treball desenvolupat pels diferents membres de l'equip (les que són de grup)
- Preparació prèvia de l'activitat que es demana
- Presentació de la proposta i participació, durant la sessió
20 No
Projecte individual
Amb estudi personal, recerca d’informació, treball autònom, lectures d’ampliació, tutories, elaboració de materials o implementació d'una intervenció
Complir amb els requisits de l'activitat.
recerca de documents, treball autònom, lectures, treball a la xarxa, treball amb programari


Els criteris d'avaluació generals:
- Puntualitat en les trameses
- Correcció ortogràfica i de la sintaxis
- Referències bibliogràfiques finals i dins del text
20 No
Realització d'un curtmetratge
és un treball de grup que es realitza en diverses fases
Complir amb els requisits de l'activitat.
Qualitat del Guió, enregistrament i edició
20 No

Qualificació

S'avalua el treball individual de cada estudiant i el treball de grup.

Les activitats individuals es puntuaran de 1 a 10.
El treballs en grup també puntuen entre 1 i 10, amb possibles increments individuals en funció de les seves aportacions.

Per aprovar el mòdul cal superar la mitjana de 5 entre les diferents activitats. No hi ha recuperacions.

Presentació dels treballs:
És responsabilitat de l’estudiant una correcta presentació lingüística dels treballs. Es penalitzaran amb -0.15 els errors de normativa lingüística (ortogràfics o gramaticals) fins a un màxim de 1’5 (es considera falta una vegada quan la mateixa falta es repeteix en un escrit). Si es supera aquest nombre de faltes, el treball es considerarà suspès.

La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

Citació bibliogràfica. Utilitzarem com a referència la normativa APA vigent en la pàgina web de la Biblioteca de la UdG.
Cites bibliogràfiques al cos del text. Utilitzarem com a referència la normativa APA vigent en la pàgina web de la Biblioteca de la UdG.
El treball es considerarà suspès si hi ha més de 3 errors.


Assistència: Hi haurà control d'assistència en les sessions presencials de GM i en les sessions Virtuals de GG.

Períodes d'avaluació: Hi ha dos períodes d'avaluació, revisió del mòdul i entrega de notes, un al final de cada semestre.

Assistència: qui tingui dificultats per assistir regularment, ha de demanar tutoria a l'inici de curs i haurà de fer avaluació única.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
El mòdul no es podrà avaluar, és a dir es considerarà NO PRESENTAT, si:
- no es realitzen un 70% de les activitats d'avaluació
- no s’entreguen les activitats en les dates fixades

Avaluació única:
Realització i exposició de 2 treballs individuals
- curt audiovisual
- projecte individual

Prova escrita
- continguts del mòdul

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Es faran virtualment via vídeo conferència i altres recursos que posi a disposició la Facultat/Universitat.
Quan sigui possible es faran presencialment

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Es farà via correu electrònic, Moodle i altres recursos que posi a disposició la Facultat/Universitat.

Observacions

És important l'assistència a les sessions.

Cal avisar si l'estudiant té algun problema justificat que impedeixi l'assistència.
Caldrà valorar l'opció de l'avaluació única.

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
Quan es pugui, i la Facultat/Universitat ho permetin, es plantejarien les sessions pràctiques de GP com a presencials a la FEP.

Modificació de l'avaluació:
No està previst modificar l'avaluació

Tutoria i comunicació:
Quan es pugui, i Facultat/Universitat ho permetin, les tutories de grup es faran presencialment a la FEP