Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Conèixer els principis, conceptes, teories, eines i àmbits d’acció de la psicologia de l’esport. Continguts: 1. Bases i contextualització de la psicologia de l’esport 2. Necessitats psicològiques bàsiques: motivació, autoconfiança, atenció i concentració, nivell d’activació. 3. El treball amb els diferents agents implicats a l’esport: esportistes, entrenadors, àrbitres i jutges, pares i mares, directius, altres professionals de l’esport. 4. Tècniques d’intervenció en psicologia de l’esport: sessions individuals, sessions grupals, entrenament i competició. 5. Àmbits d’acció en psicologia de l’esport: rendiment, iniciació, adherència, valors i esport adaptat. 6. Psicologia del rendiment: relació entre la psicologia de l’esport i la psicologia de les organitzacions.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup J

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
ANNA VIÑOLAS I RAMISA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • · Dissenyar propostes creatives
 • · Treballar en equip i de manera compromesa amb el grup de treball
 • · Comunicar-se adequadament, tant de manera oral com escrita, en els diversos contextos acadèmics, socials i culturals
 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per als serveis que se sol·licita
 • · Utilitzar les diferents fonts documentals en psicologia, mostrar un domini de les estratègies necessàries per accedir a la informació i valorar la necessitat d'actualització documental

Continguts

1. Bases i contextualització de la psicologia de l’esport

2. Necessitats psicològiques bàsiques: motivació, autoconfiança, atenció i concentració, nivell d’activació.

3. El treball amb els diferents agents implicats a l’esport: esportistes, entrenadors, àrbitres i jutges, pares i mares, directius, altres professionals de l’esport.

4. Tècniques d’intervenció en psicologia de l’esport: sessions individuals, sessions grupals, entrenament i competició.

5. Àmbits d’acció en psicologia de l’esport: rendiment, iniciació, adherència, valors i esport adaptat.

6. Psicologia del rendiment: relació entre la psicologia de l’esport i la psicologia de les organitzacions.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 6 6 12
Classes expositives 14 9 23
Elaboració de treballs 1 20 21
Exposició dels estudiants 1,5 6 7,5
Prova d'avaluació 1,5 10 11,5
Total 24 51 75

Bibliografia

  Avaluació i qualificació

  Activitats d'avaluació:

  Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
  Treball Complir els criteris descrits en el treball 25
  Prova escrita Obtenir una qualificació mínima de 5 50
  Realització d'activitats a classe Es valorarà en funció de l'entrega dels treballs. 10
  Presentació oral del treball. Es valorarà les habilitats de comunicació de l'alumne en la presentació: creativitat, captació de l'atenció, síntesi del contingut, treball en equip. 15

  Qualificació

  D’acord amb les “Recomanacions sobre els Criteris d’Avaluació Generals pel Grau de Psicologia” aprovades pel Consell d’Estudis de 9 de novembre de 2016, el Grau en Psicologia considerarà fer un canvi de data només en el cas de les proves escrites finals i de recuperació, en els supòsits següents:

  1. Ingrés hospitalari de l’estudiant o d'un familiar fins a primer grau (coincidint amb el dia de l’activitat i fins a 2 dies després de l'hospitalització) o baixa mèdica de l’alumne.
  2. Defunció d’un familiar de fins a segon grau (coincidint amb el dia de l’activitat i fins a 2 dies després de la defunció).
  3. Impossibilitat transitòria per tractament mèdic de l’estudiant, sempre que aquest estigui registrat dins del Programa de Suport a Persones amb Discapacitat.
  4. Maternitat/Paternitat (fins a una setmana després de la data del naixement).
  5. Compatibilització amb proves d’esportistes d’alt nivell.
  6. Compatibilització amb proves d’avaluació d’estudis artístics superiors oficials.
  7. Acompliment amb deures inexcusables de caràcter públic.

  La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l’assignatura.

  La qualificació de MH es considera una valoració qualitativa, a decisió del professor/a.

  Criteris específics de la nota «No Presentat»:
  Es considerarà no presentat l’alumne que no hagi realitzat cap de les activitats d’avaluació.