Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Principis bàsics de cognició, llenguatge i comunicació. Psicologia de la comunicació. Psicologia del llenguatge. Psicologia del pensament. Neuropsicologia de la cognició i el llenguatge. Categorització social.
Crèdits ECTS:
12

Grups

Grup J

Durada:
Anual
Professorat:
MARIA INES CAÑO MELERO  / JAUME JUAN FERRER  / ISABEL SERRAT SELLABONA
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • Analitzar les situacions presentades pel professor formulant hipòtesis, contrastant alternatives, valorant conseqüències i prenent decisions.
 • Llegir, comprendre una informació científica, presentada en diferents formats . Comentar-la i situar-la en un determinat marc epistemològic de referència amb l’ajut del professor o d’una persona experta, el contingut d’un text científic.
 • Fonamentar conclusions personalitzades i argumentades a partir de diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi.
 • Incorporar aquesta diversitat en totes les propostes d´intervenció.
 • Comunicar-se oralment i per escrit en un auditori o a uns destinataris coneguts, seguint un guió d’elaboració pròpia, sobre qualsevol informació, idea, problema o solució, valorar-ne el resultat i idear propostes de millora.
 • Llegir comprensivament i escriure petits textos del propi àmbit de coneixement en llengua anglesa.

Continguts

1. Principis bàsics de cognició, llenguatge i comunicació. La perspectiva psicològica en l'estudi del llenguatge i la cognició.

2. Psicologia de la comunicació. Comunicació verbal i no verbal. De la comunicació a l'autoregulació. De la semàntica a la pragmàtica. Chomsky i l'innatisme. Filogènesis del fet comunicatiu. Comunicació social. Noves tecnologies de la comunicació. Comunicació persuasiva.

3. Psicologia del llenguatge: Percepció de la parla i comprensió del llenguatge. Producció del llenguatge. Pragmàtica i discurs. Adquisició del llenguatge. Bilingüisme.

4. Psicologia del pensament: Raonament deductiu i inductiu. Presa de decisions. Resolució de problemes (creativitat, coneixement expert i intel·ligència). Relacions entre llenguatge i pensament.

5. Neuropsicologia de la cognició i el llenguatge: bases neurobiològiques i alteracions per afectació cerebral (agnòsies, amnèsies i afàsies).

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 10,00 20,00 0 30,00
Aprenentatge basat en problemes (PBL) 5,00 40,00 0 45,00
Lectura / comentari de textos 10,00 25,00 0 35,00
Sessió expositiva 40,00 80,00 0 120,00
Sessió pràctica 10,00 30,00 0 40,00
Simulacions 10,00 20,00 0 30,00
Total 85,00 215,00 0 300

Bibliografia

 • Andreu Barrachina, Llorenç Muñoz Marrón, Elena (2010 ). Psicologia del llenguatge (2a ed.). Barcelona: UOC Universitat Oberta de Catalunya. Catàleg
 • Belinchón Carmona, Mercedes (2000 ). Psicología del lenguaje : investigación y teoría (5a ed.). Madrid: Trotta. Catàleg
 • Boada, Humbert (1986 ). El Desarrollo de la comunicación en el niño . Barcelona: Anthropos. Catàleg
 • Carretero, M. y Asensio, M. (2008). Psicologia del pensamiento. Teoría y prácticas. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Ellis, Andrew W (1992 ). Neuropsicología cognitiva humana . Barcelona [etc.]: Masson. Catàleg
 • Escandell Vidal, María Victoria (1996 ). Introducción a la pragmática (Nueva edición actualizada). Barcelona: Ariel. Catàleg
 • Fernández Castro, Jordi (2005 ). Manual de psicologia del pensament . Bellaterra: Universitat Autònoma de Barcelona. Catàleg
 • Helm-Estabrooks, Nancy (cop. 2005 ). Manual de la afasia y de terapia de la afasia (2ª ed.). Madrid [etc.]: Médica Panamericana. Catàleg
 • Junqué i Plaja, Carme (cop. 2004 ). Neuropsicología del lenguaje : Funcionamiento normal y patológico : Rehabilitación . Barcelona: Masson. Catàleg
 • Miller, George A (1985 ). Lenguaje y habla . Madrid: Alianza. Catàleg
 • Owens, R. E. (2003). El desarrollo del lenguaje. Madrid: Pearson. Catàleg
 • Smith, Edward E (cop. 2008 ). Procesos cognitivos : modelos y bases neurales . Madrid: Pearson Educación. Catàleg
 • Soler Vilageliu, Olga (2006 ). Psicologia del llenguatge . Barcelona: EDIUOC. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Continguts teòrics i conceptuals Exàmens escrits 75 No
Simulació d'estudis que faciliten la comprensió del mòdul Activitats d'aula 10 No
Anàlisi de processos cognitius i lingüístics Activitats d'aula 10 No
Plantejament d'un supòsit pràctic que l'estudiant haurà de desenvolupar i resoldre Exercicis presencials i no presencials 5 No

Qualificació

Avaluació continuada.
- Els blocs 1 i 2 (professor Jaume Juan) comptaran un 30% de la nota final. S'avaluarà mitjançant prova escrita.
- El bloc 3 (professora Elisabet Serrat i professora Agnès Caño) comptarà un 20% de la nota final. S'avaluarà mitjançant prova escrita (70%) i activitats (30%).
- El bloc 4 (professora Elisabet Serrat) comptarà un 45% de la nota final. S'avaluarà mitjançant prova escrita (70%) i activitats (30%). A la prova escrita d'aquesta part, caldrà obtenir una qualificació mínima de 3,5 per tal que pugui fer mitjana amb les puntuacions de les activitats i/o treballs.
- El bloc 5 (professora Agnès Caño i professora Elisabet Serrat) comptarà un 5% de la nota final, s'avaluarà mitjançant activitat.

Cal tenir una puntuació mitjana de 5 sobre 10 per tal d'aprovar el mòdul.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Es considerarà "NO PRESENTAT" a qui no s'hagi presentat a cap de les activitats d'avaluació. Si l'alumne/a no es presenta a algunes activitats, aquestes puntuaran 0 i faran mitjana amb les que sí que s'hagi presentat.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Modificació del disseny

Modificació de les activitats:
La modificació de les activitats només afecta al bloc 4 d'aquest mòdul.

Les activitats es modifiquen de la manera següent:

· Lectura i anàlisi d'article sobre pensament cític:
No es realitzarà la seva presentació a l'aula.

· Treball dirigit obligatori:
Es tutoritzarà no presencialment.
Alguns aspectes del treball formaran part de les sessions de Grup Mitjà.

· S'afegeix com a activitat la participació en fòrums sobre creativitat i expertesa.
S'explicarà en document penjat al Moodle i a les sessions no presencials de Grup Mitjà.

· La modificació del treball dirigit i la participació als fòrums substitueixen la realització de les activitats presencials previstes.

Modificació de l'avaluació:
La modificació de l'avaluació només afecta al bloc 4 d'aquest mòdul.

Les activitats avaluables previstes es modifiquen de la manera següent:

· Lectura obligatòria i anàlisi d'article sobre pensament crític:
Es modifica parcialment la seva realització (veure apartat d'activitats). Es manté el seu pes en l'avaluació en un 15%.

· Treball dirigit obligatori:
Augmenta el seu pes en l'avaluació a un 25%.

· Prova escrita:
Es modifica es seu pes en la qualificació d'aquesta part del mòdul, serà d'un 50%.
Es manté la data de la prova escrita.
Es manté la tipologia de prova escrita (preguntes test i de resposta breu), però serà no presencial i amb apunts.

· S'afegeix com a avaluable: Participació als fòrums proposats.
Comptarà un 10% de la puntuació d'aquesta part del mòdul.

Tutoria i comunicació:
Aquesta modificació només afecta al bloc 4 d'aquest mòdul.

· Els continguts del bloc 4 afectats per la situació de confinament es treballaran a partir de:
Documentació oferida al Moodle.
Recursos addicionals -enllaços a material audiovisual, entrevistes, lectures addicionals, etc.
Presentacions de PowerPoint amb enregistrament de veu.
Connexions telemàtiques a les classes de GM per treballar alguns continguts, aclarir alguns aspectes i fer el seguiment de les activitats.

· Les tutories individuals i en grup seran no presencials (via telemàtica). En el cas del treball dirigit comptaran amb l'assistència i connexió telemàtica de tots el membres del grup.

· Les consultes puntuals poden realitzar-se telemàticament o mitjançant el correu electrònic.