Dades generals

Curs acadèmic:
2018
Descripció:
1. Violència masclista: definicions i tipologies. 2. Relacions androcèntricas, patriarcals i heteronormatives en cultures, societats i grups. 3. Relacions de poder i micromasclismes en la vida quotidiana: Identificació i canvi. 4. La violència de gènere institucional i simbòlica: Visibilització de desigualtats socials, econòmiques, històriques i culturals. 5. Experiències psicosocials d'intervenció, prevenció i transformació de la violència masclista.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
TERESA CABRUJA UBACH
Idioma de les classes:
Català (40%), Castellà (40%), Anglès (20%)

Competències

 • Llegir, comprendre una informació científica, presentada en diferents formats . Comentar-la i situar-la en un determinat marc epistemològic de referència amb l’ajut del professor o d’una persona experta, el contingut d’un text científic.
 • Descriure i avaluar diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi
 • Valorar la pròpia activitat i aprenentatge i elaborar estratègies per millorar i fer-ho de manera plenament autònoma.
 • Incorporar aquesta diversitat en totes les propostes d´intervenció.
 • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.

Continguts

1. Bloc 1 Violència masclista: conceptes, tipus, dades i manifestacions. Bloc 2. Relacions androcèntriques, patriarcals i heteronormatives en els grups i societats: desigualtats Bloc 3. Micromasclismes: identificació i canvi Bloc 4. Experiències d'intervenció, prevenció i erradicació

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Anàlisi / estudi de casos 3 8 11
Cerca d'informació 3 11 14
Classes participatives 15 0 15
Exposició dels estudiants 3 6 9
Lectura / comentari de textos 3 8 11
Treball en equip 3 12 15
Total 30 45 75

Bibliografia

 • Biglia, B Sanmarttin C (2007). Estado de wonderbra: Entretejiendo narraciones feministas sobre las violencias . Barcelona: Virus. Catàleg
 • Luis Bonino (2009). Hombres y violencia de género. Más alla de los maltratadores y de los factores d. Dins (Ed.), Documentos Igualdad (, p. 1-82). ministerio de igualdad.
 • Bosch Fiol, Esperança (2006 ). El Laberinto patriarcal : reflexiones teórico-prácticas sobre la violencia contra las mujeres . Barcelona: Anthropos. Catàleg
 • Cabruja, T. (2004). "Violencia doméstica: sexo y género en las teorías psicosociales sobre la viol. Intervención psicosocial, 13(), Catàleg
 • Cardona, Lluïsa (2000 ). Vincula't : materials per treballar amb dones maltractades . Barcelona: Diputació de Barcelona Oficina Tècnica del Pla d'Igualtat. Catàleg
 • Cantera Espinosa, Leonor Mª (1999 ). Te pego porque te quiero : la violencia en la pareja . Bellaterra: UAB Servei de Publicacions. Catàleg
 • Larrauri, Elena (2007 ). Criminología crítica y violencia de género . Madrid: Trotta. Catàleg
 • Roca, N. y Massip, J. (2011). Intervención grupal en violencia de género. Barcelona: Herder. Catàleg
 • Ruiz-Jarabo Quemada, Consue (DL 2004 ). La Violencia contra las mujeres : prevención y detección.Cómo promover desde los servicios sanitarios relaciones autónomas, solidarias y gozosas . Madrid: Díaz de Santos. Catàleg
 • Intervenció amb agressors de violència de gènere (2011 ). Barcelona: Generalitat de Catalunya. Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. Catàleg
 • VVAACreazo G y Bianchi L (ed) (2009). El desarrollo de estrategias de trabajo con hombres que usan violencia contra la. ITD.

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Activitat 1: Treball amb grup d'anàlisi de cas -Elecció de cas adequada
-Integració bibliogràfica d'anàlisi pertinent
-Creativitat/originalitat
-Reflexivitat
25
Activitat 2: Elaborar una recensió -Presentació formal segons normes APA
-Expressió escrita
-Rigurositat en cites
-Originalitat en comentari, enfoc o conclusió
25
Activitat 3: Treball en grup, presentació a classe Bona comunicació oral
Explicació amb exemples
Comprensió
Intercanvi cooperatiu
Treball de grup integrat
Organització coherent
15
Activitat 4: Elaboració treball -Ordenació, planificació i cerca d'informació
-Presentació formal segons normes
-Redacció adequada
-Reflexivitat al treball realitzat
-Comentari i opinió grupal integrat
15
Activitat 5: Aportació exemples, cerca bibliogràfica, treball de camp -Cerca de persones, entitats o material adequat pels objectius de l'activitat
-Anàlisi ben desenvolupat usant les teories, informacions i experiències
-Presentació ordenada i formalment justificada
10
Participació activa a l'aula Participació en els debats a l'aula
Col.laboració per a desenvolupar un bon clima d'aprenentatge
10

Qualificació

Redacció
Presentació formal segons APA
Comprensió i expressió d'idees
Cerca d'informació
Elaboració de continguts
Reflexivitat
Creativitat i integració

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
No presentar les activitats sol·licitades
No realitzar les activitats presencials en un percentatge d'un 80%