Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Temes dels continguts de la matèria: 1. Cultura, societat i construcció del patològic. 2. Les aportacions de l'antipsiquiatria i les iniciatives de desinstitucionalització i desestigmatizació. 3. 'Dona' i 'bogeria' 4. El complex 'psi'. 5. Psicopatologizació d'experiències en la globalització. 6. Noves aproximacions i comprensions des del socioconstruccionisme.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 2n semestre
Professorat:
TERESA CABRUJA UBACH
Idioma de les classes:
Català (70%), Castellà (10%), Anglès (10%), Francès (10%)

Competències

 • Llegir, comprendre una informació científica, presentada en diferents formats . Comentar-la i situar-la en un determinat marc epistemològic de referència amb l’ajut del professor o d’una persona experta, el contingut d’un text científic.
 • Descriure i avaluar diferents perspectives sobre els temes o problemes amb els que es treballi
 • Valorar la pròpia activitat i aprenentatge i elaborar estratègies per millorar i fer-ho de manera plenament autònoma.
 • Incorporar aquesta diversitat en totes les propostes d´intervenció.
 • Participar activament en el treball d´equip, respectant les decisions col.lectives.

Continguts

1. Tema 1: La construcció social del normal-patològic i les ciències de la salut mental 1.1. La història de la “follia” 1.2. L’origen de les ciències “psi” i el seu desenvolupament

2. Tema 2. L’Antipsiquiatria 2.1. Aportacions 2.2. Experiències

3. Tema 3: Desigualtat social, relacions de poder i malestars psicosocials 3.1. Gènere i psicopatologia 3.2. Sexualitats i psicopatologia 3.3. Relacions laborals i psicopatologia 3.4. Relacions decolonials i psicopatologia

4. Tema 4: Activismes socials, xarxes i col.lectius per la despsicopatologització 4.1. Activismes socials 4.2. Xarxes

5. Tema 5: Recerca i intervenció actuals dels malestars psicològics 5.1. Deconstrucció de la psicopatologia 5.2. Noves actuacions terapèutiques 5.3. Altres experiències

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Altres 25 10 35
Anàlisi / estudi de casos 38,5 62 100,5
Lectura / comentari de textos 0 8 8
Total 63,5 80 143,5

Bibliografia

 • Basaglia, Franco (1975). Psiquiatria, antipsiquiatria y orden manicomial. Barcelona: Barral. Catàleg
 • Burín, Mabel (1990). La tranquilidad recetada. El malestar de las mujeres. Buenos Aires: Paidós.
 • Cabruja Teresa (2013). Avenços i reptes actuals de la recerca interdisciplianr des(psico)patologització. Quaderns de Psicologia, 15(1), 7-20. Recuperat , a https://www.quadernsdepsicologia.cat/article/view/v15-n1-cabruja/0
 • Critical psychology : (199. London: Lawrence & Wishart. Catàleg
 • Fanon, Frantz (2009). Piel negra, máscaras blancas. Madrid: Akal. Catàleg
 • Foucault, Michel (1976). Historia de la locura en la época clásica (2ª ed.). México: Fondo de Cultura Económica. Catàleg
 • García Dauder, Silvia (2017). Las Mentiras científicas sobre las mujeres. Madrid: Los Libros de la Catarata. Catàleg
 • García, Ramón (1995). Historia de una ruptura :. Barcelona: Virus. Catàleg
 • Missé i Sánchez, Miquel (2010). El género desordenado :. Barcelona: Egales. Catàleg
 • Parker, Ian (2010). La Psicología como ideología :. Madrid: Catarata. Catàleg
 • Radio Nikosía (2005). El Libro de Radio Nikosia :. Barcelona: Gedisa. Catàleg
 • Rodríguez, Roberto (ed) (2016). Contrapsicología. Madrid: Dado Ediciones.
 • Saez Buenaventura, Carmen (ed) (1979). Mujer, locura y feminismo. Madrid: Dédalo.
 • Ussher, Jane M (1989). The Psychology of the female body. London [etc.]: Routledge. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
TALLER EN GRUPS: es realitzarà en petit grup; es treballarà al voltant d’un cas pràctic o situació concreta relacionada amb la matèria donada, finalitzant amb l’exposició en el gran grup de les qüestions que prèviament s’hagi definit, establint debat al voltant d’aquestes qüestions. El taller serà de caràcter obligatori. S’avaluarà l’assistència i la participació de l’alumne tant en el petit grup (observació i valoració de l’actitud cooperativa i l’anàlisi aportada per cada alumne) com en el debat del grup aula (exposició de les qüestions plantejades i dels processos de reflexió generats), així com la qualitat de les elaboracions finals de cada alumne. 30
LECTURA: Treball escrit individual sobre alguna lectura o material proposats. Es presentarà als i les estudiants un guió amb els apartats que haurà de contenir el treball i s’avaluarà l’originalitat, la riquesa de les reflexions i opinions aportades i la recerca d'informació complementària. Es farà especial atenció al redactat, a les errades d’ortografia, a les cites i a l´ús de llenguatge no sexista. 30
PROVA ESCRITA DE MÍNIMS. Format que s'informarà el primer dia de classe. És obligatòria. No és recuperable. No s'ha d'aprovar de manera autònoma. Si no es pot realitzar es perd la puntuació corresponent. 20
Informe Auto-reflexiu. Cal exposar quines són les valoracions dels continguts apresos en relació a haver participat a l'assignatura, si pot ser amb exemples. Cal fer una valoració del propi treball en el marc de l'assignatura. Presentació acurada i ben fonamentada de les valoracions expressades. Ús de bibliografia que recolzi el que s'argumenta. Capacitat creativa per a plantejar exemples dels aprenentatges. Capacitat auto-reflexiva respecte als processos d'aprenentatge i rol responsable i actiu. Normes llenguatge i cites. 20

Qualificació

-Cal presentar totes les activitats de treball en grup i individuals per aprovar l'assignatura.
-Cal assistir a les classes un mínim d'un 80%
-La prova de mínims és de caràcter obligatori en relació al percentatge però no en relació al dret a avaluació de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Si no s'assisteix un mínim d'un 80%.
Si no es presenten tots els treballs sol.licitats.