Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2019
Descripció:
Conceptes bàsics, definicions, epidemiologia, classificacions, diagnostico (DSM-CIÏ). Patologia dual. Comorbiditat. Mètodes i tècniques d'avaluació. Instruments específics d'avaluació. Tècniques i recursos terapèutics per al tractament de les addiccions. Programes de prevenció. Estratègies de manteniment de l'abstinència. Programes específics. Conductes addictives no tòxiques.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup F

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
SILVIA FONT MAYOLAS
Idioma de les classes:
Català (80%), Castellà (10%), Anglès (10%)

Competències

 • · Establir les prioritats, les metes i els objectius de la intervenció
 • · Identificar les característiques dels individus, grups o organitzacions i els contextos rellevants per als serveis que se sol·licita
 • · Identificar les variables (individuals, ambientals, etc.) que poden influir en la intervenció
 • · Mostrar respecte, confidencialitat i compromís ètic en la comunicació de la informació resultant de la pràctica professional i la investigació

Continguts

1. Bases conceptuals en l'àmbit de les addiccions: conceptes, epidemiologia, patologia dual, comorbiditat i teories explicatives de les drogodependències.

2. Mètodes i tècniques d'avaluació de les addiccions: entrevista clínica, entrevista motivacional, qüestionaris.

3. Tècniques i recursos terapèutics per la prevenció i el tractament de les addiccions: el procés de canvi, estratègies per al manteniment de l'abstinència.

4. Conductes addictives no tòxiques.

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Total
Exposició dels estudiants 1,5 5 6,5
Lectura / comentari de textos 0 15 15
Prova d'avaluació 1,5 15 16,5
Sessió participativa 14,5 12,5 27
Tutories de grup 2 0 2
Visionat/audició de documents 3 5 8
Total 22,5 52,5 75

Bibliografia

 • Becoña, E. i Calafat, A. (2006). Los jóvenes y el alcohol. Madrid : Pirámide. Catàleg
 • Chóliz, M. i Marco, C. (2012). Adicción a internet y redes sociales.. Madrid: Alianza. Catàleg
 • Del Nogal (2009). El tratamiento de los problemas de drogas.. Bilbao: Desclée de Brouwer. Catàleg
 • Echeburúa, E., Labrador, F.J. i Becoña, E. (Coords.) (2009). Adicción a las nuevas tecnologías en adolescentes y jóvenes.. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Echeburúa, E. i Requesens, A. (2012). Adicción a las redes sociales y nuevas tecnologías en niños y adolescentes.. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Font-Mayolas, S. (2001). Per què els fumadors fumen i els no fumadors continuen sense fumar?. Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Font-Mayolas, S. (2004). Deixar de fumar: valorant pros i contres.. Girona: Servei de Publicacions de la Universitat de Girona. Catàleg
 • Font-Mayolas, S. (2011). Conductes addictives. Dins (Ed.), Recerca en Psicología de la Salut (, p. 75-81). Girona: Documenta Universitaria. Catàleg
 • Patiño Masó, Josefina (2015 ). Consumo de cocaína en los jóvenes. Esplugues de Llobregat: Ediciones San Juan de Dios Campus Docent. Recuperat 08-07-2015, a http://www.santjoandedeu.edu.es/edicionessanjuandedios/catalogo/profesionalidad/consumo-cocaina-en-jovenes/34 Catàleg
 • Pérez, M., Fernández, J.R., Fernández, C. i Amigo, I. (2006). Guía de tratamientos psicológicos eficaces II. Psicología de la salud.. Madrid: Pirámide. Catàleg
 • Pérez de los Cobos, J. (Coord.) (2009). Trastornos duales: adicciones relacionadas con trastornos mentales en la infanci. Barcelona: Ars Medica. Catàleg
 • Preedy, V.R. (2016). Neuropathology of drug addictions and substance misuse, Vol. 3. London: Elsevier.
 • Revista Adicciones: Monogràfic Alcohol Any 2012. Barcelona: Socidroalcohol. Recuperat, a http://www.socidrogalcohol.org/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=27&

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat %
Prova d'avaluació consistent en la selecció d'un article científic recent en l'àmbit de les addiccions, exposició oral a l'aula en grup i foment de debat. Es valorarà la capacitat de sintetitzar la lectura, d'extreure'n les aportacions principals, la claredat i qualitat formal de l'exposició, la capacitat de fomentar debat i l'habilitat per respondre preguntes 30
Prova d'avaluació consistent en l'aplicació dels coneixements adquirits en avaluació i intervenció en conductes addictives mitjançant prova escrita. Es valorarà el nivell de coneixement de les bases conceptuals en addiccions, dels models explicatius de les addiccions, de les tècniques d'avaluació i d'intervenció en addiccions. 70

Qualificació

AVALUACIÓ:
Per superar el mòdul de PSICOLOGIA DE LES ADDICCIONS cal:
- Assistència com a mínim al 80% de les classes. En cas de no poder assistir a classe, justificar-ho amb document escrit abans del dia 30 de setembre de 2019 i realitzar activitats d'aprenentatge compensatori.
- Realitzar i presentar totes les activitats d'avaluació i obtenir en cadascuna una qualificació mínima de 5.
- Per cada activitat d'avaluació no superada en primera opció, s'oferirà una segona opció per recuperar d'igual procediment però amb nota màxima de 5 sobre 10.Per superar el mòdul PSICOLOGIA DE LES ADDICCIONS cal haver aprovat amb una nota mínima de 5 cadascuna de les activitats d'avaluació. És a dir, en cap cas es faran mitjanes o ponderacions de notes si alguna de les activitats i proves no ha estat superada amb una nota mínima de 5.
En cas que la nota d'una de les activitats o proves no arribi a la qualificació mínima de 5, aquesta serà la nota que constarà com a nota final a l'expedient de l'alumne per ser la que indica la manca d'assoliment del total de competències d'aquest mòdul.


La realització fraudulenta (plagi) d'algun o alguns exercicis exigits en l'avaluació comportarà la no superació de l'assignatura.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
PSICOLOGIA DE LES ADDICCIONS:
Es posarà la nota NO PRESENTAT si es dóna un o més dels següents criteris:
- Manca d'assistència (no assolir el mínim del 80% d'assistència) a les classes i no realització del treball compensatori a termini.
- No presentació de totes les activitats d'avaluació requerides al programa.