Estudia > Oferta formativa > Oferta d'assignatures > Detall de l'assignatura
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Estudia a la UdG

Dades generals

Curs acadèmic:
2020
Descripció:
Hi ha diverses maneres d’utilitzar el joc en entorns docents. Simplificant la classificació, podem parlar de: aprenentatge basat en jocs (ABJ/GBL): es tracta, bàsicament, d’agafar un joc, portar-lo a l’aula i realitzar algun aprenentatge mentre es juga; ens referim tant a jocs analògics com digitals, Serious Games: jocs (digitals, sobretot) que tenen un objectiu més enllà del propi entreteniment; podem trobar jocs científics, de caire polític, relacionats amb la sanitat, que tenen objectius encarats a l’educació... Gamificació (ludificació, en català normatiu) que consisteix en fer viure experiències de joc en entorns no lúdics gràcies a l’ús dels elements del joc; en el nostre cas, ens referirem a la gamificació en processos docents. Aquesta optativa barreja una mica de cadascun d’aquests enfocaments. Es parlarà de jocs per portar a l’aula però, en ser una assignatura de menció, es centrarà en jocs digitals: en els videojocs. Es treballaran els conceptes bàsics, com es poden utilitzar en docència i es passarà a ser creadors de videojocs per dissenyar els propis prototipus. Es treballarà amb algunes eines que permeten fer les pròpies creacions i, al seu torn, pensar que les podran fer servir tant el professorat com l’alumnat per crear els seus propis projectes. Es jugarà a algun Serious Games, s’avaluaran i es veurà com es poden fer servir a les aules amb finalitats educatives. I tot plegat, vivint una experiència d’aprenentatge gamificada que farà viure el curs com un repte constant. S’analitzarà aquesta experiència i es veurà com es pot utilitzar la gamificació a l’aula de forma efectiva.
Crèdits ECTS:
3

Grups

Grup A

Durada:
Semestral, 1r semestre
Professorat:
PERE CORNELLÀ CANALS
Idioma de les classes:
Català (100%)

Competències

 • 4. - Dissenyar i regular espais d'aprenentatge en contextos de diversitat i que atenguin la igualtat de gènere, l'equitat i el respecte als drets humans que conformin els valors de la formació ciutadana.
 • 7. - Conèixer les implicacions educatives de les tecnologies de la informació i la comunicació i, en particular, de la televisió en la primera infantesa.
 • 11. - Conèixer i aplicar a les aules les tecnologies de la informació i la comunicació. Discernir selectivament la informació audiovisual que contribueixi als aprenentatges, a la formació cívica i a la riquesa cultural.

Continguts

1. El joc en entorns educatius

          1.1. Aprenentatge basat en el joc

          1.2. Serious Games

          1.3. Gamificació

2. Els videojocs

          2.1. Història dels videojocs

          2.2. Gèneres

          2.3. Nomenclatura específica

          2.4. Tipus de jugadors

          2.5. Dispositius, consoles

3. Videojocs i educació

          3.1. Experiències d'ús de videojocs en entorns educatius

4. Creació de videojocs

          4.1. Components d'un videojoc; Game Design Document

          4.2. Eines per crear videojocs

          4.3. Creació de videojocs utilitzant eines lliures

5. Gamificació

          5.1. Concepte

          5.2. Gamificació i entorns educatius

Activitats

Tipus d’activitat Hores amb professor Hores sense professor Hores virtuals amb professor Total
Anàlisi / estudi de casos 0 48,00 39,00 87,00
Total 0 48,00 39,00 87

Bibliografia

 • Gee, James Paul (cop. 2004 ). Lo que nos enseñan los videojuegos sobre el aprendizaje y el alfabetismo . Archidona: Aljibe. Catàleg
 • Gros, Begoña Bernat Cuello, Antònia (2008 ). Videojuegos y aprendizaje . Barcelona: Graó. Catàleg
 • Prensky, Marc (cop. 2006 ). Don't bother me, Mom, I'm learning! : how computer and video games are preparing your kids for 21st century success and how you can help! . St. Paul: Paragon House. Catàleg
 • Sheldon, Lee (2012). The multiplayer classroom: designing coursework as a game. Boston: Course Technology/Cengage Learning. Catàleg
 • Pink, Daniel H (2010). La Sorprendente verdad sobre qué nos motiva. Barcelona: Gestión 2000. Catàleg
 • Salen, Katie (2004). Rules of play :. Cambridge, Mass.: MIT Press. Catàleg
 • Koster, Raph (2013). A theory of fun for game design (Second edition). Sebastopol, CA: O'Reilly Media Inc, a http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9781449363192 Catàleg
 • Kapp, Karl M.. The Gamification of learning and instruction fieldbook :. . Catàleg
 • Kapp, Karl M. (2012). The Gamification of learning and instruction :. San Francisco, CA: Pfeiffer, a http://www.dawsonera.com/depp/reader/protected/external/AbstractView/S9781118192009 Catàleg
 • Werbach, Kevin (2014). Gamificación :. Madrid: Pearson Educación. Catàleg

Avaluació i qualificació

Activitats d'avaluació:

Descripció de l'activitat Avaluació de l'activitat % Recuperable
Diari de la resistència Plasmar, a través d'alguna eina del web 2.0, el dia a dia de l'assignatura: nous coneixements, nous avenços, relacions entre continguts, reflexions, aplicació a les aules del que estem aprenent... 20
Missions Activitats adreçades a conèixer i analitzar tot allò que fa referència als videojocs i les eines per poder-los crear: participació en activitats col·laboratives, activitats individuals... 50
Big Boss Es tracta de realitzar una tasca final que reculli els aspectes treballats durant l'optativa. 20
Assistència a les reunions clandestines En ser una assignatura molt pràctica, es valorarà l'assistència a classe (es contempla l'adaptació d'aquest criteri en funció de particularitats personals). 10 No

Qualificació

Per superar l'assignatura cal aprovar cadascuna de les activitats d'avaluació amb una nota igual o superior al 5. Si es compleix aquesta condició, la nota final s'obtindrà de la ponderació de cadascuna de les activitats d'avaluació.

Criteris específics de la nota «No Presentat»:
Un estudiant obtindrà una nota de No Presentat en cas que cometi reiterades absències a les sessions presencials o quan no participi activament en el treball de curs.

Avaluació única:
Les o els estudiants que es vulguin acollir a l'avaluació única ho hauran de notificar al professorat de l'assignatura i fer una sol·licitud a la secretaria d'estudis entre el 14 i el 16 d'octubre.

L'avaluació única d'aquesta assignatura consisteix en:
- Lliurar individualment les tasques avaluables que s'han realitzat durant el curs en la data pactada amb el professorat.

Requisits mínims per aprovar:
Per considerar superada l’assignatura, caldrà obtenir una qualificació mínima de 5.0

Tutoria

Quan no sigui possible fer-ho de forma presencial es realitzaran tutories individuals al llarg del curs utilitzant l'eina Google Meet i tutories col·lectives amb l'ús de Blackboard Collaborate.

Comunicacio i interacció amb l'estudiantat

Moodle és el lloc on es pot trobar la informació de l'assignatura de forma actualitzada.

Les sessions no presencials es duran a terme amb l'eina de videcoconferència Blackboard Collaborate.

Observacions

Assignatura de la menció TIC dels estudis del Grau de Mestre/a en Educació Infantil i del Grau de Mestre/a en Educació Primària,

Assignatures recomanades

 • Disseny, creació i avaluació de materials interactius
 • El so digital en els materials didàctics
 • La imatge digital en contextos educatius