Increment en la dotació per a la defensa de la tesi doctoral
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Escola de Doctorat

Increment en la dotació per a la defensa de la tesi doctoral

El Consell de Govern de 13 de desembre va aprovar unes modificacions que afecten la normativa i el pressupost de l'Escola de Doctorat

El Consell de Govern de 13 de desembre de 2019 va aprovar el pressupost 2020 de la Universitat de Girona, que supera per primer cop en molts anys els 100 M€. Pel que fa a l’Escola de Doctorat, la principal afectació és l’increment en un 7% aproximadament de la dotació per a la defensa de les tesis doctorals, concretament fins a 800 € per a les tesis amb menció internacional i 600 € per a les que no tenen aquesta menció. Aquesta dotació es pot utilitzar per cobrir les despeses derivades de la defensa de la tesi, entre les quals hi ha les còpies impreses, el desplaçament i l’estada dels membres del tribunal, com també les possibles despeses protocol·làries.

D’altra banda, el Consell de Govern va aprovar unes modificacions de la normativa de Doctorat. Les més destacades són:

  1. L'anunci del dipòsit de la tesi es farà a través del tauler d'anuncis de la seu electrònica des de l’Escola de Doctorat i sense passar per la Secretaria General.
  2. L'acte de defensa es podrà fer també en els instituts de recerca adscrits a la UdG.

Notícies relacionades

Resolució del rector d’1 de juliol per la qual s’aproven i es publiquen les bases de la convocatòria de 10 ajuts per a l’assistència d’investigadors en formació de la UdG a les Jornades Doctorials Transfrontereres

Podran ser beneficiaris d'aquests ajuts el personal investigador en formació que estigui matriculat el curs 2018/19 a un programa de doctorat de l'Escola de Doctorat de la UdG en el moment de presentar la sol.licitud. 

No es podran beneficiar d’aquest ajut aquelles persones que ja han gaudit d’un ajut per assistir a unes Jornades Doctorials Transfrontereres anteriors.

El termini per presentar sol.licituds és fins el 19 de juliol de 2019. La sol·licitud  es presentarà a qualsevol oficina de registre de la UdG acompanyada del Currículum segons el model abreujat oficial que utilitza el Ministerio de Economia y Competitivitat que es pot extreure del programa GREC.

Tota la informació la trobareu al Tauler d'anuncis de la Seu, on hi podreu accedir des de "La Meva UdG".