Universitat de Girona > Directori > Pàgina personal
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Dr.  POCH ESPALLARGAS, MANUEL

Plana personal

Categoria:
CATEDRÀTIC D'UNIVERSITAT
Departament:
ENGINYERIA QUÍMICA, AGRÀRIA I TECNOLOGIA AGROALIMENTÀRIA
Àrea de coneixement:
ENGINYERIA QUÍMICA
Institut:
INSTITUT DE MEDI AMBIENT
Grup de recerca:
Laboratori d'Enginyeria Química i Ambiental. LEQUIA
ORCID PRC:
0000-0002-2593-9298

Contracte

Projecte:
Sistema de control en lògica difusa que s'encarregui de controlar l'aireació del reactor biològic en EDARs mes petites de 100.000 HE (036/13 15/07/13)
Entitat:
Centro Tecnológico del Agua (Cetaqua)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
15000 €
Durada:
2013-2014
Projecte:
Doctorat Industrial ()
Entitat:
Direcció:
 Manel Poch
Investigadors:
Import:
132000 €
Durada:
2013-2016
Projecte:
Disseny d'un sistema d'ajut a la decisió per a la gestió integral de la informació ()
Entitat:
Agència Catalana de l'Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Manel Poch
Investigadors:
Import:
49220 €
Durada:
2010
Projecte:
Subrogació del contracte signat amb SINERIA el 31 d'octubre de 2006 per part de AGBAR , la qual es compromet a assumir les obligacions derivades del contracte (número de registre 088/06 15/11/2006) (071/09 09/11/09)
Entitat:
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
4
Import:
0 €
Durada:
2009-2010
Projecte:
Desearrollo de un sistema modelos para la gestión integrada de redes de alcantarillado y estaciones depuradoras de aguas residuales ()
Entitat:
Direcció:
 Manel Poch
Investigadors:
Import:
90620 €
Durada:
2009-2011
Projecte:
Projecte d'investigació sobre l'estudi i aplicació de paràmetres de control per assolir una mi (071/07 16/07/2007)
Entitat:
Depuradores d'Osona
Direcció:
 Joaquim Comas Matas
Investigadors:
3
Import:
6000 €
Durada:
2007-2008
Projecte:
ampliar el projecte conjunt de desenvolupament d'un sistema supervisor per a la gestió integral d'una conca fluvial (A088/05 14/12/2007)
Entitat:
CCB Serveis Mediambientals
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
10000 €
Durada:
2007
Projecte:
Desenvolupament d'un model estadístic dels costos d'explotació dels sistemes de sanejament a Catalunya, revisió de l'annex V del Decret 130/2003 (050/06 06/07/2006)
Entitat:
Agència Catalana de l'Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Ignasi Rodriguez-Roda Layret
Investigadors:
4
Import:
15726 €
Durada:
2006-2007
Projecte:
Ampliar el proyecto conjunto de desarrollo e implementación de un sistema supervisor para la gestión integral de una cuenca fluvial, que incluya las EDAR, la red de saneamiento y los ríos que conforman la cuenca y modificar el importe total de dicho proyecto establecido en el convenio firmado el 1 de junio de 2005 (01/09/2006)
Entitat:
Consorci Defensa Conca Riu Besòs
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
0 €
Durada:
2006-2008
Projecte:
Establir, validar i aplicar una metodologia de treball per sistematitzar la gestió de la informació referent als sistemes de sanejament per tal de conèixer el funcionament i optimitzar la seva gestió. (076/06 23/10/2006)
Entitat:
Agència Catalana de l'Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
2
Import:
59248 €
Durada:
2006-2007
Projecte:
Desenvolupament del projecte 'Desarrollos tecnológicos hacia el Ciclo Urbano del Agua del Agua Autosostenible (SOSTAQUA).CENIT (088/06 15/11/2006)
Entitat:
SINERIA Consulting & Engineering S.L.
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
4
Import:
50000 €
Durada:
2006-2010
Projecte:
Desenvolupament d'un sistema supervisor per a la gestió integral d'una conca fluvial de l'eix Congost-Besòs ()
Entitat:
Consorci Defensa Conca Riu Besòs
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
0 €
Durada:
2005
Projecte:
Desenvolupament d'un sistema supervisor per a la gestió integral d'una conca fluvial de l'eix Congost-Besòs (088/05 12/09/2005)
Entitat:
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
4
Import:
30000 €
Durada:
2005-2006
Projecte:
Realització de la remodelació de l'aplicació EDSS_limits per a determinar els límits dels abocaments industrials (128/05 14/12/05)
Entitat:
Agència Catalana de l'Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
2
Import:
220000 €
Durada:
2005-2006
Projecte:
Desenvolupament d'un sistema supervisor per a la gestió integral del Besòs que inclogui els EDAR'S i recolectors (093/04 29/09/04)
Entitat:
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
4
Import:
12000 €
Durada:
2004-2005
Projecte:
Realització treball sobre "la biomassa com a font de matèries primeres i d'energia: estudi de viabilitat" (057/04 09/06/04)
Entitat:
Direcció:
 Miquel Rigola Lapeña
Investigadors:
2
Import:
48000 €
Durada:
2004-2005
Projecte:
Desenvolupament del projecte sobre els paràmetres de control fuzzy per millorar el funcionament d'EDARS (135/04 21/12/04)
Entitat:
Depuradores d'Osona
Direcció:
 Joaquim Comas Matas
Investigadors:
3
Import:
5000 €
Durada:
2004-2005
Projecte:
Estudi i aplicació de paràmetres de control per assolir una millora del funcionament de les EDAR gestionades per Depuradores d'Osona, S.L. (L07/03)
Entitat:
Depuradores d'Osona
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
2
Import:
7500 €
Durada:
2004-2005
Projecte:
Realització d'un sistema per decidir l'establiment de protocol d'explotació a les depuradores del PSARU 2002 (068/03 03/09/03)
Entitat:
Agència Catalana de l'Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
255000 €
Durada:
2003-2005
Projecte:
Estudi i desenvolupament de tecnologies del tractament de purins d'origen porcí (054/03 18/07/03)
Entitat:
Direcció:
 August Maria Bonmati Blasi
Investigadors:
4
Import:
9100 €
Durada:
2003-2004
Projecte:
Articular sistema de decisió útil per a les administracions ambientals sobre abocaments (036/03 04/06/03)
Entitat:
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
4
Import:
120000 €
Durada:
2003-2004
Projecte:
Assessorament per aplicar criteris d'ecologia industrial per gestionar el sanejament del municipi (029/03 06/05/03)
Entitat:
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
2586 €
Durada:
2003-2004
Projecte:
Estudi condicions d'operació de reactor biològic seqüencial de càrregues (014/02 25/02/02)
Entitat:
CESPA Gestión de Residuos, SA (CESPA)
Direcció:
 Jesus Colprim Galceran
Investigadors:
3
Import:
2400 €
Durada:
2002
Projecte:
Caracterització dels corrents d'aigües residuals de l'empresa pel seu tractament (053/02 13/06/02)
Entitat:
Direcció:
 Jesus Colprim Galceran
Investigadors:
2
Import:
10000 €
Durada:
2002-2003
Projecte:
Realització de projectes per a la promoció de la formació mediambiental (NR)
Entitat:
Fundació AGBAR
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
24000 €
Durada:
2002-2003
Projecte:
Avaluació de l'aplicació d'un sistema supervisor a l'estació depuradora de Montornés del Vallès (L13/02)
Entitat:
Consorci Defensa Conca Riu Besòs
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
21000 €
Durada:
2002-2003
Projecte:
Estudi de degradació biològica de matèria orgànica d'aigües residuals (NR)
Entitat:
Cida Hidroquímica, SA
Direcció:
 Jesus Colprim Galceran
Investigadors:
1
Import:
84166 €
Durada:
2002-2003
Projecte:
Contracte de col·laboració científica UNIQUEMA-ICI ()
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
Import:
10000 €
Durada:
2002
Projecte:
Estudi de la capacitat de degradació biològica de la matèria orgànica de l'aigua residual d'una indústria tèxtil mitjançant un reactor discontinu seqüencial SBR (038/01 21/05/01)
Entitat:
Cida Hidroquímica, SA
Direcció:
 Jesus Colprim Galceran
Investigadors:
3
Import:
3606 €
Durada:
2001
Projecte:
Realització d'un projecte I+D sobre reactors biològics seqüencials SBR en el procés de depuració biològica d'aigües residuals (049/01 14/06/01)
Entitat:
Cida Hidroquímica, SA
Direcció:
 Jesus Colprim Galceran
Investigadors:
3
Import:
97632 €
Durada:
2001-2003
Projecte:
Estudi d'un reactor biològic seqüencial SBR per a l'eliminació de la matèria orgànica i el nitrogen del corrent de lixiviats d'un abocador (056/01 16/07/01)
Entitat:
Fundació AGBAR
Direcció:
 Jesus Colprim Galceran
Investigadors:
3
Import:
9616 €
Durada:
2001-2002
Projecte:
Aplicació en l'àmbit de la modelització de la qualitat de l'aigua mitjançant l'aplicació del model GREAT-ER (015/01 12/02/01)
Entitat:
Agència Catalana de l'Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
2
Import:
25844 €
Durada:
2001-2002
Projecte:
Estudi de les condicions de funcionament de l'estació d'aigües residuals EDAR Granollers tenint en compte criteris de modelització, control i supervisió (023/01 22/03/01)
Entitat:
CDCRB/INFILCO
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
4
Import:
21035 €
Durada:
2001-2002
Projecte:
Aplicació de tècniques i metodologies actuals per al tractament de la gestió de qualitat de l'aigua (070/01 03/08/01)
Entitat:
Agència Catalana de l'Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
3
Import:
78733 €
Durada:
2001-2002
Projecte:
Modelización de la calidad del agua mediante la aplicación del modelo GREATER (L06/01)
Entitat:
Agència Catalana de l'Aigua del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
25843 €
Durada:
2001-2002
Projecte:
Desenvolupament i control d'un reactor seqüencial per càrregues per l'eliminació simultània de matèria orgànica i nitrogen (047/00 07/09/00)
Entitat:
Cida Hidroquímica, SA
Direcció:
 Jesus Colprim Galceran
Investigadors:
3
Import:
15025 €
Durada:
2000-2001
Projecte:
Estudi i aplicació de tècniques més eficients per a la gestió de l'estació depuradora d'aigües residuals de Granollers (021/00 01/06/00)
Entitat:
CDCRB/INFILCO
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
4
Import:
22538 €
Durada:
2000-2001
Projecte:
Estudio de técnicas más eficientes para la gestión de la EDAR Granollers y aplicación a otras estaciones depuradoras (L03/00)
Entitat:
SEARSA
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
3
Import:
22538 €
Durada:
2000-2001
Projecte:
Determinación de las condiciones de trabajo necesarias para conseguir la reducción del nitrógeno y el fósforo de las estaciones depuradoras de aguas residuales de la Bisbal d'Empordà, Cassà de la Selva/Llagostera, Lleida, Guissona (L01/99)
Entitat:
Junta de Sanejament del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
4
Import:
63707 €
Durada:
1999-2001
Projecte:
Estudi del procés de tractament ()
Entitat:
Medichem, SA
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
6010 €
Durada:
1998
Projecte:
Estudio de la modelización de las estaciones depuradoras de aguas residuales de Tarragona, Lloret de Mar, Sant Feliu de Codines, Sallent i Suria (L04/98)
Entitat:
Fundació AGBAR
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
2
Import:
6010 €
Durada:
1998
Projecte:
Evaluación de la implementación de un sistema experto en la EDAR de Granollers (L05/98)
Entitat:
Consorci Defensa Conca Riu Besòs
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
6
Import:
1803 €
Durada:
1998-2001
Projecte:
Evaluación del proceso de eliminación de nutrientes en plantas de tratamiento de aguas residuales de más de 10000 hab-equivalentes (L01/98)
Entitat:
Junta de Sanejament del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
2
Import:
30051 €
Durada:
1998
Projecte:
Evaluación y seguimiento ambiental de vertidos en la cuenca del rio Besòs (L02/98)
Entitat:
Consorci Defensa Conca Riu Besòs
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
2
Import:
49000 €
Durada:
1998-2000
Projecte:
Mejora del control del proceso de secado de embutidos utilizando lógica borrosa (L03/98)
Entitat:
M. ADROER
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
28849 €
Durada:
1998-1999
Projecte:
Optimización del funcionamiento del sistema biológico de depuración (L03/97)
Entitat:
Medichem, SA
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
6010 €
Durada:
1997-1998
Projecte:
Evaluación de la utilización de un sistema inteligente como herramienta de soporte a la gestión de una EDAR (L04/97)
Entitat:
Consorci Costa Brava
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
3
Import:
0 €
Durada:
1997-1998
Projecte:
Evaluación del estado de tratamiento de las aguas residuales generadas por los municipios de la cuenca del río Llobregat en el Alt Empordà (L02/97)
Entitat:
Consell Comarcal de l'Alt Empordà
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
2
Import:
700 €
Durada:
1997
Projecte:
Mejora del funcionamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales mediante simulación (Reg. Conv. 9/97)
Entitat:
Fundació AGBAR
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
2
Import:
6010 €
Durada:
1996-1997
Projecte:
Optimización del funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales de una indústria alimentaria (L02/96)
Entitat:
OMS IBÉRICA
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
4
Import:
6010 €
Durada:
1996
Projecte:
Estudio de la recuperación de aceites usados (L01/96)
Entitat:
TRANSPORTES MEDEROS S.A.
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
60101 €
Durada:
1996
Projecte:
Quantificació de l'impacte de l'abocament dels municipis de menys de 2000 habitants. Aplicació a l'Alt Empordà (L01/97)
Entitat:
Junta de Sanejament del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
2
Import:
14424 €
Durada:
1996-1997
Projecte:
Mejora del funcionamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales mediante simulación (Reg. Conv. 70/95)
Entitat:
Fundació AGBAR
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
2
Import:
6010 €
Durada:
1995-1996
Projecte:
Evaluación del tratamiento biológico de aguas residuales ()
Entitat:
Menadiona S.L.
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
6010 €
Durada:
1995
Projecte:
Mejora del funcionamiento de plantas de tratamiento de aguas residuales mediante simulación ()
Entitat:
CENTRO DE ESTUDIOS E INVESTIGACIONES DEL AGUA
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
3000 €
Durada:
1995-1996
Projecte:
Optimización del funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales (L03/95)
Entitat:
ESTEVE QUÍMICA, SA
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
2
Import:
22237 €
Durada:
1995-1996
Projecte:
Optimización de las condiciones de trabajo de la planta de aguas residuales de Manresa-Sant Joan de Vilatorrada, teniendo en cuenta criterios de nitrificació-desnitrificación ()
Entitat:
Junta de Sanejament del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
150253 €
Durada:
1994
Projecte:
Evaluación de impacto ambiental ()
Entitat:
DISTILLER S.A.
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
25243 €
Durada:
1994
Projecte:
Desarrollo e instalación de un entorno informático para su utilización en el control de la planta depuradora de Manresa-Sant Joan de Vilatorrada ()
Entitat:
AIGÜES DE MANRESA
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
3907 €
Durada:
1993
Projecte:
Estudio de alternativas para el tratamiento de aguas de proceso ()
Entitat:
ADIQUIMICA
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
9015 €
Durada:
1993-1994
Projecte:
Evaluación de electrodos de oxígeno disuelto en una planta depuradora de aguas residuales urbanas ()
Entitat:
ENDRESS-HAUSER S.A.
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
6010 €
Durada:
1991-1992
Projecte:
Estudio mediante modelos matemáticos del proceso de secado de embutidos ()
Entitat:
SANOFI S.A.
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
5770 €
Durada:
1991-1992
Projecte:
Seguimiento del estudio sobre contaminación del río Tajo a su paso por Toledo y posibles soluciones a la misma ()
Entitat:
INITEC
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
2
Import:
18000 €
Durada:
1988-1989
Projecte:
Evaluación de la concentración de metales pesados en los ríos de Catalunya ()
Entitat:
Junta de Sanejament del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
2
Import:
18500 €
Durada:
1987-1988
Projecte:
Desarrollo de sistemas para la gestión óptima de plantas depuradoras de aguas residuales ()
Entitat:
Junta de Sanejament del Departament de Medi Ambient de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
2
Import:
11960 €
Durada:
1987-1991
Projecte:
Estudio de la utilización de sensores para el control automático de la calidad del agua ()
Entitat:
SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
2404 €
Durada:
1985
Projecte:
Estudio de la contaminación del río Tajo a su paso por Toledo ()
Entitat:
INITEC
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
2
Import:
18000 €
Durada:
1985-1986
Projecte:
Desarrollo de un sistema de control para el proceso de descarbonatación del agua ()
Entitat:
LABORATORIOS ADROER S.A.
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
2
Import:
15000 €
Durada:
1984-1986
Projecte:
Proyecto de columna de recuperación de ciclohexano ()
Entitat:
CALATRAVA S.A.
Direcció:
 Juan Lema
Investigadors:
2
Import:
3000 €
Durada:
1984

Projecte

Projecte:
Electricity driven Low Energy and Chemical input Technology foR Accelerated bioremediation (SEP-210488282)
Entitat:
DG Research and Innovation. European Commission (RTD)
Direcció:
 Sebastia Puig Broch
Investigadors:
8
Import:
361450 €
Durada:
2019-2022
Projecte:
Gestión integrada e adaptativa de cuencas fluviales: desarollando estrategias para la inversión óptima en infraestructuras urbanas de agua (RTI2018-097471-B-C21)
Entitat:
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats - MCIU
Direcció:
 Wolfgang Gernjak
Investigadors:
03
Import:
133100 €
Durada:
2019-2021
Projecte:
Hacia el desarrollo de un sistema de ayuda a la decisión para el tratamiento de aguas potables: de la investigación básica a la óptima operación en planta real (WATSON) (CTM2017-83598-R)
Entitat:
Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:
 Maria Jose Martin Sanchez
Investigadors:
01
Import:
154880 €
Durada:
2018-2020
Projecte:
Valorització de residus en estacions depuradores d'aigües residuals en l'ambit CBT (2017 DI 044)
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
00
Import:
33960 €
Durada:
2018-2021
Projecte:
Edible Cities Network Integrating Edible City Solutions for social resilient and sustainably productive cities (776665)
Entitat:
DG Research and Innovation. European Commission (RTD)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
111250 €
Durada:
2018-2023
Projecte:
Ajuts Juan de la Cierva - Incorporación (IJCI-2015-23159)
Entitat:
MINECO
Direcció:
 Hector Monclus Sales; Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
2
Import:
64000 €
Durada:
2017-2019
Projecte:
ReGiReu: Recerca en tecnologies de regeneració d'aigua i gestió del risc per la reutilització (COMRDI16-1-0062-01)
Entitat:
Agencia de Suport a l'Empresa Catalana (ACCIÓ)
Direcció:
 Joaquim Comas Matas
Investigadors:
03
Import:
117686 €
Durada:
2017-2020
Projecte:
Gestió integral del cicle de l'aigua urbà en el paradigma de l'economia circular (2016 DI 042)
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
00
Import:
33960 €
Durada:
2017-2020
Projecte:
Eco-innovative Water Solutions (MPCUdG2016/137)
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Jesus Colprim Galceran; Sebastia Puig Broch
Investigadors:
30
Import:
142500 €
Durada:
2016-2018
Projecte:
Tecnologías innovadoras para la mejora de biogás: desde la investigación básica a la evaluación de tecnologías (CTQ2014-53718-R)
Entitat:
Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:
 Jesus Colprim Galceran; Maria Jose Martin Sanchez
Investigadors:
11
Import:
333960 €
Durada:
2015-2017
Projecte:
Soluciones de eficiencia de recursos para las comunidades y el medio ambiente (RESOURCE) (EUIN2015-62774)
Entitat:
Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
06
Import:
23500 €
Durada:
2015-2016
Projecte:
Convocatòria d'ajuts per a la mobilitat de personal investigador vinculat a la xarxa TECNIO (TECNIOSPRING 2014) (TECSPR14-1-0013)
Entitat:
Agencia de Suport a l'Empresa Catalana (ACCIÓ)
Direcció:
 Natasa Atanasova; Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
2
Import:
129280 €
Durada:
2015-2017
Projecte:
Sistema d'ajut a la decisió per la selección de sistemes de sanejament (2013 DI 038)
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
01
Import:
27360 €
Durada:
2014-2017
Projecte:
Eliminación de microcontaminantes y productos de desinfección en sistemas integrados de membranas seguidos de desinfección. Potencial para la reutilización directa e indirecta ()
Entitat:
Direcció:
 Ignaso Rodriguez-Roda
Investigadors:
Import:
127530 €
Durada:
2012-2015
Projecte:
Gases de efecto invernadero en los sistemas de transporte y tratamiento de aguas residuales: evaluación de las emisiones (CTM 2011-27613)
Entitat:
Direcció:
 Maite Pijuan
Investigadors:
Import:
110110 €
Durada:
2011-2014
Projecte:
Desarrollo en planta piloto de procesos híbridos de adsorción/PAO para el tratamiento de COVs causantes de olores (CTQ2008-06869-C02-02)
Entitat:
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:
 Maria Jose Martin Sanchez
Investigadors:
04
Import:
84700 €
Durada:
2009-2012
Projecte:
Environmental Decision Support System to select robust operational strategies in urban water systems (ENDERUS) (CTM 2009-13018)
Entitat:
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:
 Manel Poch
Investigadors:
Import:
204000 €
Durada:
2009-2012
Projecte:
Contractació Personal Tècnic de Suport (PTS) 2008 ()
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Anna Rossell Vivo; Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
2
Import:
33053 €
Durada:
2008-2011
Projecte:
Gestor: Jordi Dalmau Solé ()
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
Import:
25000 €
Durada:
2008-2009
Projecte:
Benchmarking de estrategias de control de EDARs (DPI2006-26330-E)
Entitat:
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:
 Joaquim Comas Matas
Investigadors:
3
Import:
3000 €
Durada:
2007
Projecte:
Ajuts per a equipament i infraestructura destinats a la recerca (PEIR 2006) (Analitzador en línia de compostos nitrogenats) (2006PEIR 10003 / 06)
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
71629 €
Durada:
2007
Projecte:
Conception of the Sewage Treatment Plant of the XXI Century. Development, implementation and evaluation of Technologies for the treatment ad resources recovery from wastewaters) y a su Programa de actividad investigadora. (CONSOLIDER) (CSD2007-00055)
Entitat:
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
07
Import:
436480 €
Durada:
2007-2013
Projecte:
Sistema de ayuda a la decisión para el control y la operación remota de bioreactores de membrana para el tratamiento y reutilización de aguas residuales. (DPI2006-15707-C02-01)
Entitat:
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:
 Ignasi Rodriguez-Roda Layret
Investigadors:
12
Import:
105270 €
Durada:
2006-2009
Projecte:
Obtención de materiales adsorbentes/catalizadores a partir de lodos de depuradora y su aplicación a la eliminación de olores (219/2006/1-4.4)
Entitat:
Ministerio de Medio Ambiente
Direcció:
 Maria Jose Martin Sanchez
Investigadors:
11
Import:
43019 €
Durada:
2006
Projecte:
Implementación de un sistema supervisor para el control integral de la cuenca del Rio Besós que incluya red de saneamiento, EDAR y río. (PET2005_0375)
Entitat:
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
05
Import:
58361 €
Durada:
2006-2008
Projecte:
Incorporació al LEQUIA d'un/a tècnic/a de suport per a la elaboració de propostes i coordinació de projectes de gran abast d'àmbit estatal i europeu. ()
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
Import:
25000 €
Durada:
2006-2007
Projecte:
- Laboratori d' Enginyeria Química i ambiental- LEQUIA - Ajuts per a grups de recerca consolidats (GRC) (2005SGR 00406)
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
Import:
37600 €
Durada:
2005-2008
Projecte:
Ajuts per a equipament i infraestructura destinats a la recerca (PEIR 2005) (Cromatògraf de gasos) (2005 PEIR 0052/03)
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
45830 €
Durada:
2005
Projecte:
Obtención de adsorbentes/catalizadores a partir de lodos de depuradora y su aplicación a la eliminación de olores. (4.4-154/2005/2-B)
Entitat:
Ministerio de Medio Ambiente
Direcció:
 Maria Jose Martin Sanchez
Investigadors:
12
Import:
93058 €
Durada:
2005-2006
Projecte:
Tratamiento avanzado de adsorción/oxidación para la eliminación de Compuestos Organicos Volatiles utilizando carbones activos comerciales y adsorbentes/catalizadores obtenidos a partir de residuos (CTM2005-07524-C02-01)
Entitat:
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:
 Maria Jose Martin Sanchez
Investigadors:
06
Import:
116977 €
Durada:
2005-2008
Projecte:
Estudi de la selecció de sistemes de tractament de les aigues residuals dels petits municipis: construcció d'un sistema d'ajuda per a la decisió de la concepció i la dimensió (24/04/P/T)
Entitat:
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
7000 €
Durada:
2004-2005
Projecte:
Contractació de personal tècnic de suport a la recerca i a la transferència de tecnologia (3e320401/01)
Entitat:
Altres Organismes Nacionals
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
10644 €
Durada:
2004-2007
Projecte:
PEIR. Ajuts per equipament i infraestructura de recerca. Modalitat B (Sonda) ()
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
23917 €
Durada:
2004
Projecte:
Obtención de materiales adsorbentes/catalizadores a partir de lodos de depuradora y su aplicación en la eliminación de olores (136/2004/3)
Entitat:
Ministerio de Medio Ambiente
Direcció:
 Maria Jose Martin Sanchez
Investigadors:
11
Import:
47880 €
Durada:
2004
Projecte:
Implementación de un sistema basado en el conocimiento como sistema supervisor de la estación depuradora de aguas residuales de Montornés (PTR1995-0691-OP)
Entitat:
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
05
Import:
57000 €
Durada:
2003-2005
Projecte:
Desarrollo y validación de un sistema de soporte a la decisión para el diseño integrado de procesos de tratamiento de aguas residuales urbanas (DPI2003-09392-C02-01)
Entitat:
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
09
Import:
92000 €
Durada:
2003-2006
Projecte:
Monitorització i modelització com a eines de suport per a la millora de la qualitat de l'aigua ()
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
Import:
5500 €
Durada:
2003-2005
Projecte:
Gestió Intregal de conques fluvials ()
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Anna M. Ribas Palom
Investigadors:
Import:
4100 €
Durada:
2003-2005
Projecte:
Monitorización inteligente predictiva de estaciones de depuración de aguas residuales. ()
Entitat:
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
6551 €
Durada:
2002
Projecte:
Projecte d´acció integrada amb el Cemagref de Lyon ()
Entitat:
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
4400 €
Durada:
2002-2003
Projecte:
Ajuts d'Infraestructura (PIR) (Gravador de paràmetres ambientals) (PIRA2002 00142)
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
21639 €
Durada:
2002
Projecte:
Desarrollo de un sistema de control y supervisión aplicada a un receptor secuencial por cargas (SBR) para la eliminación de materia orgánica, nitrogeno y fosfóro (DPI2002-04579-C02-02)
Entitat:
Ministerio de Ciencia y Tecnología
Direcció:
 Maria Dolors Balaguer Condom
Investigadors:
06
Import:
121250 €
Durada:
2002-2005
Projecte:
Monitorització i modelització com a eines de suport per a la millora de la qualitat de l'aigua ()
Entitat:
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
Import:
7212 €
Durada:
2001-2003
Projecte:
Grup d'Anàlisi de Sistemes Ambientals ()
Entitat:
Departament d'Universitats, Recerca i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya (DURSI)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
Import:
35460 €
Durada:
2001-2004
Projecte:
Human effects on nutrient cycling in fluvial ecosystems: development of an Expert System to assess STREAM water quality management at reach scale ()
Entitat:
DG for Regional Policy. European Commission (REGIO)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
136583 €
Durada:
2001-2004
Projecte:
Remote Intelligent Management Support and Training (IST-2000-28655)
Entitat:
DG for Regional Policy. European Commission (REGIO)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas; Ignasi Rodriguez-Roda Layret
Investigadors:
2
Import:
180951 €
Durada:
2001-2004
Projecte:
Regulación del procesos de secado de embutidos crudos-curados mediante la aplicación de lógica borrosa (fuzzy logic) (AGL2000-0517-P4-04)
Entitat:
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
03
Import:
101778 €
Durada:
2001-2003
Projecte:
Ajuts per a la contractació de personal tècnic de suport a la recerca ()
Entitat:
Universitat de Girona (UdG)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
29299 €
Durada:
2000-2004
Projecte:
Monitorització i modelització com a eines de suport per a la millora de la qualitat de l'aigua ()
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
Import:
7212 €
Durada:
2000-2002
Projecte:
Desarrollo de técnicas óptimas de síntesis y diseño integrado de procesos. Aplicación al proceso de depuración de aguas residuales. (DPI2000-0665-C02-01)
Entitat:
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
04
Import:
80776 €
Durada:
2000-2003
Projecte:
Adaptació de les eines de simulació dinàmiques per a la millora de la gestió i fiabilitat de les edars de la ctp. Aplicació en edars amb forta variabilitat estacional. ()
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
Import:
12020 €
Durada:
2000-2002
Projecte:
Creación del laboratorio de Ingeniería química y ambiental dentro de la Red de Centros de Innovación en Catalunya ()
Entitat:
Centre d'Innovació i Desenvolupament Empresarial (CIDEM)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
20
Import:
30051 €
Durada:
2000-2003
Projecte:
Desarrollo de un método de diagnóstico de la respuesta de la comunidad nitrificante a variaciones en los parámetros ambientales. Integración de la información proporcionada en un sistema supervisor del proceso de depuración de aguas residuales. (BIO99-1014-C02-02)
Entitat:
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
04
Import:
67313 €
Durada:
1999-2002
Projecte:
Grup d'Anàlisi de Sistemes Ambientals (1999SGR 00168)
Entitat:
Comissió Interdepartamental de Recerca i Innovació Tecnològica del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya (CIRIT)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
17429 €
Durada:
1999-2000
Projecte:
Grup d'Anàlisi de Sistemes Ambientals ()
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
Import:
9616 €
Durada:
1998-1999
Projecte:
Concessió d'ajuts per al finançament de la dotació i millora de la infraestructura de recerca (PIR) (Analitzador en línia de compostos nitrogenats) ()
Entitat:
Direcció General de Recerca del Departament d'Economia i Coneixement de la Generalitat de Catalunya
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
152462 €
Durada:
1997
Projecte:
Aplicación de sistemas basados en el conocimiento a la gestión de procesos biológicos de tratamiento de aguas residuales. Eliminación simultánea de carbono, nitrógeno y fósforo (AMB97-0889-C03-02)
Entitat:
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
05
Import:
34420 €
Durada:
1997-2000
Projecte:
A modular system for thesynchronization of professional and further education of incompany specialists for environmental care and the safety protection of employees (Leonardo A/97/1/10016)
Entitat:
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
3
Import:
60101 €
Durada:
1997-2000
Projecte:
Análisis molecular de las comunidades bacterianas asociadas a los procesos de nitrificación y desnitrifación. Aplicación a la mejora del funcionamento de las plantas de tratamiento de aguas residuales (BIO96-1229-C02-02)
Entitat:
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
05
Import:
45749 €
Durada:
1996-1999
Projecte:
Desarrollo de un sistema basado en el conocimiento para la supervisión y el (re) diseño de procesos biotecnológicos. Aplicación a un proceso biológico de depuración. (BIO94-0679-C02-01)
Entitat:
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
07
Import:
105117 €
Durada:
1995-1997
Projecte:
Desarrollo e implementación de un sistema de control para plantas de tratamiento de aguas residuales urbanas (PTR 93-0095)
Entitat:
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
27947 €
Durada:
1993-1995
Projecte:
Desarrollo de biosensores para control de bioprocesos y bioinstrumentación analítica ()
Entitat:
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:
 Salvador Alegret
Investigadors:
2
Import:
60101 €
Durada:
1992-1995
Projecte:
Desarrollo y aplicación de un sistema integrado de control de procesos (Rob 1139-C03-02)
Entitat:
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
1
Import:
25844 €
Durada:
1991-1994
Projecte:
Advanced monitoring and computer control of bioreactors ()
Entitat:
Direcció:
 Carles Solà
Investigadors:
2
Import:
60101 €
Durada:
1989-1990
Projecte:
Control avanzado y monitorización de bioreactores (Bio 88/135)
Entitat:
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:
 Manuel Poch Espallargas
Investigadors:
3
Import:
83300 €
Durada:
1988-1991
Projecte:
Control avanzado y monitorización de bioreactores (BT 40/85)
Entitat:
Comisión Interministerial de Ciencia y Tecnología (CICYT)
Direcció:
 Carles Solà
Investigadors:
3
Import:
60101 €
Durada:
1985-1988