Dr.  CELIS BETRIU, RAUL

Plana personal

curs 2011- 2012 curs 2012- 2013 curs 2013- 2014 curs 2014- 2015 curs 2018- 2019

Assignatures del curs 2011- 2012

Assignatura Pla d'estudis
3160G01019 - Alemany II Grau en Turisme. EUT FB. 2009
3160G01020 - Alemany III Grau en Turisme. EUT FB. 2009
3160G01023 - Alemany IV Grau en Turisme. EUT FB. 2009
3160G01034 - Creació d'itineraris i viatges combinats Grau en Turisme. EUT FB. 2009
3160G01035 - Creació i comercialització de nous productes Grau en Turisme. EUT FB. 2009
3160G01074 - Intensificació de l'idioma alemany Grau en Turisme. EUT FB. 2009
3160G01025 - Tipologies i estratègies de destinacions turístiques Grau en Turisme. EUT FB. 2009

Assignatures del curs 2013- 2014

Assignatura Pla d'estudis
3160G01034 - Creació d'itineraris i viatges combinats Grau en Turisme. EUT FB. 2009
3160G01035 - Creació i comercialització de nous productes Grau en Turisme. EUT FB. 2009
3160G01033 - Gestió d'intermediació, transport i distribució Grau en Turisme. EUT FB. 2009
3160G01047 - Guiatge turístic Grau en Turisme. EUT FB. 2009
3160G01048 - Història de l'Art Grau en Turisme. EUT FB. 2009
3160G01065 - Informació i comercialització de productes turístics Grau en Turisme. EUT FB. 2009
3160G01051 - Sistemes globals de distribució Grau en Turisme. EUT FB. 2009
3160G01025 - Tipologies i estratègies de destinacions turístiques Grau en Turisme. EUT FB. 2009

Assignatures del curs 2014- 2015

Assignatura Pla d'estudis
3160G01034 - Creació d'itineraris i viatges combinats Grau en Turisme. EUT FB. 2009
3160G01035 - Creació i comercialització de nous productes Grau en Turisme. EUT FB. 2009
3160G01033 - Gestió d'intermediació, transport i distribució Grau en Turisme. EUT FB. 2009
3160G01048 - Història de l'Art Grau en Turisme. EUT FB. 2009
3160G01065 - Informació i comercialització de productes turístics Grau en Turisme. EUT FB. 2009
3160G01051 - Sistemes globals de distribució Grau en Turisme. EUT FB. 2009
3160G01025 - Tipologies i estratègies de destinacions turístiques Grau en Turisme. EUT FB. 2009

Assignatures del curs 2018- 2019

Assignatura Pla d'estudis
3156G01034 - Productes turístics Grau en Turisme. EUT EUROAULA. 2009