Universitat de Girona > Directori > Pàgina personal
Anar al contingut (click a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Dr.  CICRES BOSCH, JORDI

Plana personal

Categoria
PROFESSOR AGREGAT
Departament
DIDÀCTIQUES ESPECÍFIQUES
Àrea de coneixement
DIDÀCTICA DE LA LLENGUA I LA LITERATURA
Institut
INSTITUT DE RECERCA EDUCATIVA
Grup de recerca
Llengües i aprenentatge
ORCID PRC:
0000-0003-3970-9423
Curs 2004- 2005 Curs 2005- 2006 Curs 2006- 2007 Curs 2007- 2008 Curs 2008- 2009 Curs 2009- 2010 Curs 2010- 2011 Curs 2011- 2012 Curs 2012- 2013 Curs 2013- 2014 Curs 2014- 2015 Curs 2015- 2016 Curs 2016- 2017 Curs 2017- 2018 Curs 2018- 2019

Assignatures del curs 2004- 2005

Assignatures del curs 2005- 2006

Assignatures del curs 2006- 2007

Assignatures del curs 2007- 2008

Assignatures Pla d'estudis
3102FC0012 - Fonètica, fonologia i morfologia catalanes Filologia Catalana. 1998
3501MO0646 - Gramàtica del català com a segona llengua I Màster Universitari en Llengües, Moviments de Població i Construcció Social. 2007
3501MO0647 - Gramàtica del català com a segona llengua II Màster Universitari en Llengües, Moviments de Població i Construcció Social. 2007
3101MC0107 - Llengua i literatura i la seva didàctica (català) Mestre, Especialitat d'Educació Musical. 1999

Assignatures del curs 2008- 2009

Assignatures Pla d'estudis
3102FC0012 - Fonètica, fonologia i morfologia catalanes Filologia Catalana. 1998
3501MO0646 - Gramàtica del català com a segona llengua I Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües.Llengües i Moviments de Població. 2008
3501MO1292 - Gramàtica del català com a segona llengua II Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües.Llengües i Moviments de Població. 2008
3501MO1274 - Gramàtica del català com a segona llengua III Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües.Llengües i Moviments de Població. 2008
3101MC0078 - Llengua i literatura i la seva didàctica I (català) Mestre, Especialitat de Llengua Estrangera. 1999

Assignatures del curs 2009- 2010

Assignatures Pla d'estudis
3101G00001 - Llengües i competències comunicatives ASSIGNATURES COMPARTIDES FEP
3501MO1274 - Gramàtica del català com a segona llengua III Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües.Llengües i Moviments de Població. 2008
3501MO1684 - Pràcticum Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. 2009
3501MO1685 - Treball final de màster Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. 2009
3101MC0078 - Llengua i literatura i la seva didàctica I (català) Mestre, Especialitat de Llengua Estrangera. 1999
3101MC0009 - Pràcticum Mestre, Especialitat d'Educació Infantil. 1999

Assignatures del curs 2010- 2011

Assignatures Pla d'estudis
901-6 - Tutorització assignatures Plans estudis Llicenciatura i Diplomatura ALTRES ACTIVITATS FEP
975-28 - Màster professorat d'ESO, Batxillerat, Formació professional i Ensenyament d'Idiomes ALTRES ACTIVITATS MO
3101G03010 - Llengües 1 Grau en Mestre/a d'Educació Primària. 2009
3501MO1274 - Gramàtica del català com a segona llengua III Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües.Llengües i Moviments de Població. 2008
3501MO1684 - Pràcticum Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. 2009
3501MO1685 - Treball final de màster Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. 2009
3101MC0009 - Pràcticum Mestre, Especialitat d’Educació Primària. 1999
3101MC0009 - Pràcticum Mestre, Especialitat de Llengua Estrangera. 1999
3101MC0009 - Pràcticum Mestre, Especialitat d'Educació Infantil. 1999

Assignatures del curs 2011- 2012

Assignatures Pla d'estudis
3342-2 - Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a segones llengües ALTRES ACTIVITATS MO FL
3342-3 - Màster en Llengúes, Moviments de Població i Construcció Social ALTRES ACTIVITATS MO FL
3101G03027 - Català com a nova llengua Grau en Mestre/a d'Educació Primària. 2009
3101G03010 - Llengües 1 Grau en Mestre/a d'Educació Primària. 2009
3501MO1274 - Gramàtica del català com a segona llengua III Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües.Llengües i Moviments de Població. 2008
3501MO1920 - Didàctica de l'especialitat de llengua i literatura catalana i castellana:noves tecnologies aplicade Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. 2009
3501MO1684 - Pràcticum Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. 2009
3501MO1685 - Treball final de màster Màster Universitari en Formació del Professorat d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyament d'Idiomes. 2009

Assignatures del curs 2012- 2013

Assignatures Pla d'estudis
3101G00074 - Estructures lingüístiques comunes des del plurilingüisme ASSIGNATURES COMPARTIDES FEP
3101G03027 - Català com a nova llengua Grau en Mestre/a d'Educació Primària. 2009
3101G03015 - Instrumentals i aprenentatge interdisciplinari (llengua i matemàtiques) Grau en Mestre/a d'Educació Primària. 2009
3101G03010 - Llengües 1 Grau en Mestre/a d'Educació Primària. 2009
3501MO0116 - Metodologia i didàctica en l'ensenyament de segones llengües Màster en Ensenyament d'Espanyol i de Català com a Segones Llengües.Llengües i Moviments de Població. 2008

Assignatures del curs 2013- 2014

Assignatures Pla d'estudis
3101G03027 - Català com a nova llengua Grau en Mestre/a d'Educació Primària. 2009
3101G03010 - Llengües 1 Grau en Mestre/a d'Educació Primària. 2009
3501MO2443 - L'ús de les TIC en l'ensenyament de segones llengües Màster Universitari en Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües. 2013
3501MO2441 - Metodologia i didàctica en l'ensenyament de segones llengües Màster Universitari en Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües. 2013
3374-13 - [2011] [3501MO1684] - Pràcticum Tutoritzacions TF/PE
3374-14 - [2011] [3501MO1685] - Treball Final de Màster Tutoritzacions TF/PE

Assignatures del curs 2014- 2015

Assignatures Pla d'estudis
3101G00056 - Literatura i literacitat crítica ASSIGNATURES COMPARTIDES FEP
3101G03010 - Llengües 1 Grau en Mestre/a d'Educació Primària. 2009
3101G03016 - Pràcticum 1 i TFG 1 Grau en Mestre/a d'Educació Primària. 2009
3501MO2443 - L'ús de les TIC en l'ensenyament de segones llengües Màster Universitari en Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües. 2013
3501MO2441 - Metodologia i didàctica en l'ensenyament de segones llengües Màster Universitari en Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües. 2013
3382-7 - [2013] [3101G03016] - Pràcticum 1 i TFG 1 Tutoritzacions TF/PE
3382-9 - [2013] [3101G04018] - Pràcticum 1 i TFG 1 Tutoritzacions TF/PE
3375-3 - [2013] [3501MO1281] - Treball de final d'estudis Tutoritzacions TF/PE
3375-8 - [2013] [3501MO2459] - Pràctiques en centres docents d'espanyol/català L2 Tutoritzacions TF/PE
3375-10 - [2013] [3501MO2461] - Treball final de màster Tutoritzacions TF/PE

Assignatures del curs 2015- 2016

Assignatures del curs 2016- 2017

Assignatures Pla d'estudis
3101G00002 - Observació sistemàtica i anàlisi de contextos ASSIGNATURES COMPARTIDES FEP
3101G03010 - Llengües 1 Grau en Mestre/a d'Educació Primària. 2009
3501MO2443 - L'ús de les TIC en l'ensenyament de segones llengües Màster Universitari en Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües. 2013
3501MO2441 - Metodologia i didàctica en l'ensenyament de segones llengües Màster Universitari en Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües. 2013

Assignatures del curs 2017- 2018

Assignatures del curs 2018- 2019

Assignatures Pla d'estudis
3101G00002 - Observació sistemàtica i anàlisi de contextos ASSIGNATURES COMPARTIDES FEP
3101G03010 - Llengües 1 Grau en Mestre/a d'Educació Primària. 2009
3101G03038 - Pràcticum 2 Grau en Mestre/a d'Educació Primària. 2009
3101G03039 - Treball Final de Grau Grau en Mestre/a d'Educació Primària. 2009
3501MO2443 - L'ús de les TIC en l'ensenyament de segones llengües Màster Universitari en Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües. 2013
3501MO2441 - Metodologia i didàctica en l'ensenyament de segones llengües Màster Universitari en Ensenyament d'espanyol i de català com a segones llengües. 2013