Department of Business Administration, Management and Product Design > The Department > Teaching
Going to the contents (click in Intro)
Closing
Menu
Identification

Department of Organization, Business Management and Product Design

Subjects imparted by the department’s teachers.

Academic year 2019-2020

Name of subject Credits Duration

Art i videojocs (3105G13031)

3.00 One semester

Disseny 2D i 3D (3105G13033)

5.00 One semester

Disseny de personatges i animació (3105G13034)

5.00 One semester

Disseny de producte (3105G04037)

5.00 One semester

Disseny i fabricació amb materials plàstics (3105G05046)

5.00 One semester

Enginyeria gràfica i disseny (3105G04022)

8.00 One semester

Expressió gràfica (3105G00005)

7.00 One semester

Expressió Gràfica (3105G06054)

6.00 One semester

Expressió gràfica (3105G08048)

9.00 One semester

Expressió gràfica aplicada a la Publicitat i a les Relacions Públiques (3108G03006)

4.00 One semester

Expressió gràfica i artística (3105G13032)

6.00 One semester

Introducció i tècnica de disseny gràfic (3108G03005)

6.00 One semester

Objectes i entorns 3D (3108G03089)

3.00 One semester

Projecte fi de grau (3105G08052)

15.00 One semester

Projectes (3105G08051)

4.00 One semester

Topografia i SIG (3105G06011)

6.00 One semester

Treball final de grau (3105G04042)

15.00 One semester

Treball final de grau (3108G03087)

12.00 Annual

Name of subject Credits Duration

Auditoria de Recursos Humans (3501MO1753)

4.00 One semester

City Branding (3108G03092)

3.00 One semester

Collaboration Management in Tourism (3501MO3119)

6.00 One semester

Comportament i segmentació del consumidor (3501MO1792)

3.00 Annual

Control de gestió d'una DMO (3501MO1787)

3.00 Annual

Control de gestió (3501MO2253)

5.00 One semester

Creació d'empreses (3107G00066)

6.00 One semester

Creació d'empreses turístiques (3108G01028)

3.00 One semester

Customer Relations in Tourism (3501MO3116)

3.00 One semester

Desenvolupament de productes turístics (3501MO1793)

3.00 Annual

Desenvolupament i direcció de persones i equips (3501MO1751)

6.00 One semester

Direcció d’empreses internacionals (3107G00069)

6.00 One semester

Direcció d’operacions i logística (3107G01021)

6.00 One semester

Direcció d'allotjaments turístics (3108G01193)

15.00 One semester

Direcció de recursos humans (3107G01023)

6.00 One semester

Direcció d'operacions (3501MO2251)

5.00 One semester

Direcció estratègica (3107G01026)

6.00 One semester

Direcció estratègica (3108G01087)

4.00 One semester

Direcció Estratègica de PIME (3501MO3131)

3.00 One semester

Direcció estratègica i empresarial (3501MO2252)

5.00 One semester

Direcció hotelera (3108G01029)

3.00 One semester

Direcció i gestió de personal (3108G01030)

3.00 One semester

Economia i gestió d'empreses (3103G00125)

3.00 One semester

Emprenedoria i creació d'empreses (3108G03063)

3.00 Annual

Emprenedoria, creativitat i innovació (3501MO1794)

3.00 Annual

Empresa (3105G00027)

6.00 One semester

Estrategia, cultura, clima i comportament organitzacional (3501MO1750)

6.00 One semester

Estratègies d'innovació (3107G00065)

6.00 One semester

Foment de l’Emprenedoria. Business Model Generation (3501DC0029)

1.00 One semester

Fonaments d'organització d'empreses (3105G08006)

6.00 One semester

Gestió avançada del talent (3107G01114)

6.00 One semester

Gestió d’operacions i serveis (3107G02026)

6.00 One semester

Gestió d'allotjaments i restauració (3108G01079)

6.00 One semester

Gestió de DMO (3108G01194)

12.00 One semester

Gestió de la dinàmica competitiva (3108G01088)

4.00 One semester

Gestió de la innovació (3501MO2260)

5.00 One semester

Gestió de la prevenció de Riscos Laborals (3501MO1748)

3.00 One semester

Gestió de la producció (3105G00014)

3.00 One semester

Gestió de la producció (3105G08016)

3.00 One semester

Gestió de la producció i logística (3105G07040)

5.00 One semester

Gestió de la rendibilitat (3108G01041)

3.00 One semester

Gestió de recursos humans (3107G02027)

6.00 One semester

Gestió del turisme gastronòmic (3501MO2839)

3.00 Annual

Gestió d'intermediació, transport i distribució (3108G01080)

6.00 One semester

Gestió econòmica i control d'empreses turístiques (3108G01077)

6.00 One semester

Gestió econòmica i de recursos humans de les organitzacions del Patrimoni natural i cultural (3501MO2945)

3.00 One semester

Gestió empresarial en el sector de l'aigua (3501MO3090)

3.00 One semester

Gestió financera de productes turístics (3501MO1782)

3.00 Annual

Gestió operativa de projectes turístics (3501MO1796)

3.00 Annual

Gestió tecnològica de la informació turística (3501MO1732)

3.00 Annual

Habilitats directives (3501MO1786)

3.00 Annual

Habilitats directives i de comunicació (3105G07039)

5.00 One semester

Heritage Tourism in Management (3501MO3117)

3.00 One semester

Imatge i branding en les destinacions (3501MO2841)

3.00 Annual

Iniciativa empresarial (3105G13044)

5.00 One semester

Innovació i emprenedoria (3105G10024)

5.00 One semester

Instal·lacions d'oci (3108G01100)

3.00 One semester

La contractació en el desenvolupament i gestió de productes turístics (3501MO1797)

3.00 Annual

Logística i gestió de la cadena de subministrament (3501MO2258)

5.00 One semester

Màrqueting (3105G10025)

5.00 One semester

Master Thesis (3501MO3122)

30.00 One semester

Mercats i organitzacions (3107G01065)

6.00 One semester

Mercats i Organitzacions (3501MO3128)

6.00 One semester

Nous turistes (3108G01091)

3.00 One semester

Noves demandes turístiques (3108G01182)

3.00 One semester

Noves economies urbanes i màrqueting de la ciutat (3501MO2238)

3.00 One semester

Organització d'empreses turístiques (3108G01078)

6.00 One semester

Organització i administració d’empreses (3107G02028)

6.00 One semester

Organització i administració d'empreses (3105G07008)

6.00 One semester

Organització i gestió d'empreses (3105G00008)

6.00 One semester

Pla d’empresa i emprenedoria (3107G01027)

6.00 One semester

Polítiques de promoció i informació de les destinacions (3108G01076)

4.00 One semester

Pràcticum (3108G01016)

12.00 Annual

Pràctiques d'empresa (3107G01094)

12.00 One semester

Pràctiques d'empresa (3107G02058)

12.00 One semester

Pràctiques d'empresa (3107G03075)

12.00 One semester

Pràctiques externes (3501MO2264)

15.00 One semester

Pràctiques professionals supervisades (3501MO1754)

15.00 One semester

Projecte fi de grau (3105G08052)

15.00 One semester

Projectes d'innovació i desenvolupament en l'àmbit del treball i de les organitzacions (3501MO1758)

5.00 One semester

Qualitat i assegurament de la qualitat alimentària (3105G10018)

5.00 One semester

Research Methods in Tourism (3501MO3121)

6.00 One semester

Seminari de Comunicació (3108G03075)

3.00 Annual

Sistemes integrats de gestió (3501MO2259)

5.00 One semester

Tècniques de comunicació aplicades al turisme (3108G01068)

3.00 One semester

Tècniques de recerca per a l'empresa (3501MO3142)

6.00 One semester

Tècniques informàtiques i comunicatives (3108G01009)

6.00 One semester

Tourism Business Management (3501MO3118)

6.00 One semester

Tourism Destination Management (3501MO3120)

6.00 One semester

Treball de fi de grau (3107G01098)

12.00 One semester

Treball de fi de grau (3107G03079)

12.00 One semester

Treball fi de grau (3107G02064)

12.00 One semester

Treball fi de màster (3501MO1740)

12.00 Annual

Treball fi de màster (3501MO1800)

12.00 Annual

Treball fi de màster (3501MO2265)

15.00 One semester

Treball final de grau (3108G01017)

15.00 Annual

Treball final de grau (3108G03087)

12.00 Annual

Treball Final de Máster (3501MO1755)

10.00 One semester

Turisme de negocis i esdeveniments (3108G01095)

3.00 One semester

Turismologia (3501MO1739)

3.00 Annual

Viatge d'estudi (3108G01103)

3.00 One semester

Xarxes i governança en el turisme (3501MO1790)

3.00 Annual