Department of Computer Science and Applied Mathematics > Research projects
Going to the contents (click in Intro)
Closing
Menu
Identification
Machine translation, text awaiting revision

Departament d'Informàtica, Matemàtica Aplicada i Estadística

Projectes de Recerca

Lògica i Programació

Projecte:
Estades Breus FPI (dotació addicional 2016) (BES-2016-076867)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Ministerio de Economía y Competitividad
Direcció:
 Jordi Coll Caballero; Miquel Bofill Arasa
Investigadors:
2
Import:
6250 €
Durada:
2019

Projecte:
MÉTodos del análisis COmposicional de DAtos (RTI2018-095518-B-C21)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats - MCIU
Direcció:
 Jose Antonio Martin Fernandez; Maria Gloria Mateu Figueras
Investigadors:
05
Import:
82038 €
Durada:
2019-2021

Projecte:
Projecte Starviewer ()
Tipus:
Contracte
Grup:
Entitat:
Institut de Diagnòstic per la Imatge (IDI)
Direcció:
 Immaculada Boada Oliveras
Investigadors:
Import:
110000 €
Durada:
2019

Projecte:
Satisfactibilidad para programación de tareas, planificación y optimización (SAPPO) (RTI2018-095609-B-I00)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Ministerio de Ciencia e Innovación (MICINN)
Direcció:
 Mateu Villaret Auselle
Investigadors:
04
Import:
21780 €
Durada:
2019-2021

Projecte:
Mecánica celeste: Métodos analíticos y numéricos y aplicaciones (PGC2018-100928-B-100)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Ministeri de Ciència, Innovació i Universitats - MCIU
Direcció:
 Mercè Ollè Torner; Pau Martín de la Torre
Investigadors:
05
Import:
35695 €
Durada:
2019-2021