Department of Geography > Studies > Bachelor's degrees
Going to the contents (click in Intro)
Closing
Menu
Identification

Department of Geography

Bachelor's degrees

Department of Geography

Geography is discovering the world with the wish to intervene to improve it. The study of geography falls between natural sciences and social sciences.

 • Territory is an area in which the conflicts of our society are made present. We will learn to understand the dynamics and to manage them.
 • The environmental challenge and conservation of the planet are the biggest issues we face this century. It is essential to have a thorough understanding of the environment and the way society and nature interact in order to tackle this question.
 • Through geography, we also reflect on contemporary society and the challenges resulting from globalisation, cultural transformation, migrations and the relationships between the various worlds that make up the planet.

Objectius formatius

Proporcionar una formació bàsica en geografia amb una especialització en ordenació del territori i gestió del medi ambient; enfocament aplicat amb tallers i pràcticums des dels primers cursos i amb un gran pes de les pràctiques externes i del treball final de grau.

competències adquirides

 • Comprendre les relacions entre la societat i el medi
 • Analitzar un espai concret
 • Dominar les tecnologies d'informació geogràfica
 • Conèixer les eines de la planificació i la gestió territorial i ambiental
 • Participar en projectes de desenvolupament territorial

Què m'ofereix fer Geografia, Ordenació del Territori i Gestió del Medi Ambient a la UdG?

 • Enfocament aplicat des dels primers cursos, amb estudi i propostes de gestió del paisatge
 • Èmfasi en els sistemes d'informació geogràfics
 • Possibilitat de fer estades en universitats estrangeres en el marc dels estudis de grau
 • Pràctiques en empreses o institucions
 • Possibilitat de continuar els estudis a través d'un màster o bé d'un doctorat