Department of Philosophy and Communication > The Department > Teaching
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Closing
Menu
Identification

Department of Philology and Communication

Subjects imparted by the department’s teachers.

2020-2021 academic year

Name of subject Credits Duration

Branded Content (3108G03091)

3.00 One semester

Campanya transmèdia. Taller de realització de Publicitat (3108G03048)

3.00 Annual

Comunicació audiovisual I (3102G01020)

12.00 Annual

Comunicació audiovisual II (3102G01021)

12.00 Annual

Comunicació interna i externa (3108G03021)

6.00 One semester

Copy (3108G03067)

3.00 Annual

Creació d'un 'book' (3108G03053)

3.00 Annual

Creativitat (3108G03029)

4.00 One semester

Cultura contemporània II (3102G01023)

12.00 Annual

Cultura visual i mitjans de comunicació (3105G13028)

5.00 One semester

Direcció d'art (3108G03046)

3.00 Annual

Direcció de comptes (3108G03072)

3.00 Annual

Discurs i imatge (3102G01029)

12.00 Annual

Disseny conceptual dels videojocs (3105G13027)

5.00 One semester

Documentació i gestió de dades (3108G03035)

4.00 One semester

Escriptures i llenguatges audiovisuals (3108G03017)

6.00 One semester

Estratègies de creació de marca i de campanya (3108G03025)

6.00 One semester

Estructura de la Publicitat (3108G03028)

6.00 One semester

Estructura i planificació de mitjans (3108G03032)

6.00 One semester

Expressió escrita i tècniques de comunicació oral (3108G03015)

6.00 One semester

Fonaments de la Publicitat (3108G03026)

6.00 One semester

Fonaments de les Relacions Públiques (3108G03019)

6.00 One semester

Fonaments i història de la comunicació (3108G03001)

6.00 One semester

Fotografia publicitària (3108G03043)

3.00 Annual

Gènere i publicitat (3108G03042)

3.00 Annual

Gestió de crisis (3108G03044)

3.00 Annual

Gestió de la imatge corporativa i casos de Relacions Públiques (3108G03020)

6.00 One semester

Grups de comunicació (3108G03096)

3.00 One semester

Identitat digital i desenvolupament d'entorns virtuals (3108G03036)

6.00 One semester

Innovació publicitària (3108G03030)

4.00 One semester

Instruments d'accés al patrimoni natural i cultural: difusió i comunicació (3501MO2944)

3.00 One semester

Llengua i mitjans de comunicació I (3102G01018)

12.00 Annual

Llengua i mitjans de comunicació II (3102G01019)

12.00 Annual

Màrqueting en l'era digital (3108G03034)

4.00 One semester

Màrqueting estratègic i operatiu (3108G03014)

6.00 One semester

Màrqueting polític (3108G03041)

3.00 Annual

Mètodes d'investigació en comunicació (3108G03003)

4.00 One semester

Narrativa dels videojocs (3105G13029)

7.00 One semester

Narrativa i guió audiovisual (3108G03016)

6.00 One semester

Organització d'esdeveniments (3108G03018)

4.00 One semester

Planificació estratègica de les Relacions Públiques (3108G03023)

4.00 One semester

Pràctiques (3108G03040)

12.00 Annual

Pràctiques addicionals (3108G03039)

6.00 Annual

Pràctiques externes (3102G01030)

12.00 Annual

Processos i tècniques creatives publicitàries (3108G03027)

4.00 One semester

Protocol d'esdeveniments (3108G01096)

3.00 One semester

Protocol (3108G03024)

6.00 One semester

Relacions Públiques en organitzacions no lucratives (3108G03094)

3.00 One semester

Responsabilitat social corporativa RSC (3108G03047)

3.00 Annual

Seminari de Lletres I (3102G01031)

12.00 Annual

Seminari de Lletres II (3102G01032)

12.00 Annual

Seminari de Publicitat (3108G03076)

3.00 Annual

Social media i RP 2.0 (3108G03033)

6.00 One semester

Taller de vídeo (3108G03049)

3.00 Annual

Taller MindFulness (3108G03090)

3.00 One semester

Tècniques de producció audiovisual I (3108G03004)

6.00 One semester

Tècniques de producció audiovisual II (3108G03007)

4.00 One semester

Tècniques de producció audiovisual III (3108G03009)

4.00 One semester

Tècniques de relació amb els mitjans (3108G03095)

3.00 One semester

Tendències de l'audiovisual contemporani (3108G03038)

4.00 One semester

Teoria de la comunicació (3102G00004)

6.00 One semester

Teoria de la comunicació I (3102G01026)

12.00 Annual

Teoria de la comunicació (3108G03002)

6.00 One semester

Teoria de la imatge (3108G03008)

6.00 One semester

Teoria i pràctica de la producció audiovisual (3105G13030)

5.00 One semester

Transformacions del món global (3102G01028)

12.00 Annual

Treball final de grau (3102G01033)

12.00 Annual

Treball final de grau (3108G03087)

12.00 Annual

Name of subject Credits Duration

Català com a segona llengua: ensenyament del lèxic (3501MO2456)

3.00 One semester

Comunicació oral i escrita (3102G00001)

12.00 Annual

Cultura a l'antiguitat: de la Bíblia a Ciceró (3501MO2424)

3.00 One semester

Eines del filòleg (3102G00037)

12.00 One semester

Gramàtica normativa i ortografia catalanes (3102G00013)

6.00 One semester

Treball de final de grau (3102G06051)

12.00 Annual

Name of subject Credits Duration

Anàlisi crítica del discurs (3102G01035)

6.00 One semester

Aproximacions crítiques a la narrativa contemporània (3501MO2435)

3.00 One semester

Català com a segona llengua: ensenyament de la pronunciació i correcció fonètica (3501MO2455)

3.00 One semester

Català com a segona llengua: llengua estàndard i variació (3501MO2458)

3.00 One semester

Català com a segona llengua: morfologia i sintaxi (3501MO2454)

6.00 One semester

Complements per a la formació de l'àmbit de les llengües (3501MO1620)

4.00 One semester

Comunicació oral i escrita (3102G00001)

12.00 Annual

Cort, mecenatge i literatura (3501MO2543)

6.00 One semester

Cultura contemporània I (3102G01022)

12.00 Annual

Eines del filòleg (3102G00037)

12.00 One semester

El català, dels inicis al segle XIX (3102G06029)

6.00 Annual

Expressió escrita i tècniques de comunicació oral (3108G03015)

6.00 One semester

Fonaments del llenguatge (3102G00005)

6.00 One semester

Fonètica i fonologia catalanes (3102G06031)

6.00 Annual

Història del català contemporani (3102G06030)

6.00 Annual

Idees, educació i cultura. Teoria i pràctiques escolars (3501MO2546)

6.00 One semester

La llengua catalana: aspectes generals (3102G06028)

6.00 Annual

La qüestió de la llengua en el món contemporani (3501MO2438)

3.00 One semester

Lectures de literatura universal (3102G00012)

6.00 Annual

Lingüística general I (3102G00019)

6.00 One semester

Literatura catalana: de la postguerra a l'actualitat (3102G06027)

6.00 Annual

Literatura catalana: del Modernisme fins a la Guerra Civil (3102G06026)

6.00 Annual

Literatura catalana: Il·lustració i Romanticisme (3102G06025)

6.00 Annual

Literatura catalana: la narrativa breu (3102G06056)

12.00 Annual

Literatura catalana: Renaixement i Barroc (3102G06024)

6.00 Annual

Literatura catalana: segle XV (3102G06023)

6.00 Annual

Literatura catalana: segles XIII i XIV (3102G06022)

6.00 Annual

Literatura i societat a l'època moderna (3501MO2431)

3.00 One semester

Literatura, cinema i altres arts (3102G00042)

12.00 Annual

Llengua catalana: anàlisi gramatical (3102G06054)

12.00 Annual

Llengua i literatura catalana (3501MO1924)

3.00 One semester

Llengua i mitjans de comunicació I (3102G01018)

12.00 Annual

Morfologia catalana (3102G06032)

6.00 Annual

Noves tecnologies aplicades a les ciències humanes (3501MO2418)

6.00 One semester

Patrimoni literari (3501MO2962)

3.00 One semester

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Annual

Pràctiques externes (3102G01030)

12.00 Annual

Pràctiques externes (3102G06068)

6.00 One semester

Processos educatius,aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (0-6 anys) (3101G04010)

10.00 Annual

Recursos lingüístics (3501MO1923)

3.00 One semester

Sintaxi catalana (3102G06033)

6.00 Annual

Sociolingüística (3501MO2447)

3.00 One semester

Treball final de grau (3102G01033)

12.00 Annual

Treball final de màster (3501MO1685)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Tercera llengua i literatura: francès (3102G00034)

12.00 Annual

Name of subject Credits Duration

Anglès per a usos acadèmics i professionals (3101G00146)

5.00 One semester

Seminari de comunicació en anglès (3108G03056)

9.00 Annual

Name of subject Credits Duration

Tercera llengua i literatura: italià (3102G00033)

12.00 Annual

Name of subject Credits Duration

Literatura llatina (3102G00026)

6.00 Annual

Llatí (3102G00020)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Comunicació científica (3501MO2417)

4.50 One semester

Comunicació oral i escrita (3102G00001)

12.00 Annual

La difusió de la cultura en els regnes d'Aragó i Castella (3501MO2426)

3.00 One semester

Literatura catalana: la narrativa breu (3102G06056)

12.00 Annual

Literatura comparada i estudis culturals (3102G00047)

6.00 One semester

Literatura romànica medieval (3102G00021)

6.00 One semester

Taller de recerca (3501MO2420)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Difusió de la recerca lingüística (3501MO2444)

3.00 One semester

Eines del filòleg (3102G00037)

12.00 One semester

Espanyol com a segona llengua: ensenyament de la pronunciació i correcció fonètica (3501MO2450)

3.00 One semester

Espanyol com a segona llengua: ensenyament del lèxic (3501MO2451)

3.00 One semester

Espanyol com a segona llengua: morfologia i sintaxi (3501MO2449)

6.00 One semester

Espanyol com a segona llengua: pragmàtica i anàlisi del discurs (3501MO2452)

3.00 One semester

Fonaments del llenguatge (3102G00005)

6.00 One semester

Gramàtica espanyola I: sintaxi elemental (3102G07028)

6.00 Annual

Gramàtica espanyola II: fonètica i fonologia (3102G07029)

6.00 One semester

Gramàtica espanyola III: sintaxi avançada (3102G07030)

6.00 One semester

Gramàtica espanyola IV: la paraula (3102G07031)

6.00 One semester

Gramàtica històrica i variació lingüística (3102G07032)

6.00 One semester

Gramàtica normativa i ortografia de l'espanyol (3102G00014)

6.00 One semester

Història de la llengua i lexicografia (3102G07033)

6.00 One semester

Llengua espanyola IV (3102G07055)

12.00 Annual

Llengua i literatura castellana (3501MO1925)

3.00 One semester

Metodologia i didàctica en l'ensenyament de segones llengües (3501MO2441)

6.00 One semester

Pràctiques en centres docents d'espanyol/català L2 (3501MO2459)

6.00 One semester

Pràctiques en grups de recerca (3501MO2460)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Adquisició de segones llengües (3501MO2442)

6.00 One semester

Aprenentatge i desenvolupament de la personalitat (3101G03003)

10.00 Annual

Comunicació oral i escrita (3102G00001)

12.00 Annual

Expressió escrita i tècniques de comunicació oral (3108G03015)

6.00 One semester

Tipologia de les llengües d'immigració presents Catalunya (3501MO2445)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Autors i tradicions literàries (3501MO2545)

6.00 One semester

Comunicació oral i escrita (3102G00001)

12.00 Annual

La cultura de l'humanisme i les seves pervivències (3501MO2432)

3.00 One semester

Lectures de literatura universal (3102G00012)

6.00 Annual

Literatura espanyola contemporània (segle XX) (3102G07023)

6.00 One semester

Literatura espanyola del Barroc (3102G07027)

6.00 One semester

Literatura espanyola del Renaixement (3102G07026)

6.00 One semester

Literatura espanyola IV (3102G07061)

12.00 Annual

Literatura espanyola medieval (3102G07025)

6.00 One semester

Literatura espanyola moderna (segles XVIII i XIX) (3102G07022)

6.00 One semester

Literatura hispanoamericana contemporània (segle XX) (3102G07024)

6.00 Annual

Literatura, cinema i altres arts (3102G00042)

12.00 Annual

Llengua i literatura castellana (3501MO1925)

3.00 One semester

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Annual

Pràctiques externes (3102G07051)

6.00 Annual

Treball final de grau (3102G07050)

12.00 Annual

Name of subject Credits Duration

Crítica literària (3102G00024)

6.00 Annual

Lectures de literatura universal (3102G00012)

6.00 Annual

Literatura comparada i estudis culturals (3102G00047)

6.00 One semester

Seminari de Lletres II (3102G01032)

12.00 Annual

Teoria de la literatura (3102G00022)

6.00 One semester