Department of Chemical and Agricultural Engineering and Agrifood Technology > The department > Teaching
Going to the contents (click in Intro)
Closing
Menu
Identification
Machine translation, text awaiting revision

Department of Chemical and Agricultural Engineering and Agrifood Technology

Assignatures impartides pels professors del departament.

Curs 2019-2020

Nom de l’assignatura Crèdits Durada

Aigua i innovació (3501MO3083)

3.00 One semester

Comercialització (3105G10020)

5.00 One semester

Comercialització i valoració agroalimentària (3105G06015)

6.00 One semester

Empresa (3105G06055)

6.00 One semester

Gestió de recursos hídrics (3501MO3184)

6.00 One semester

Màrqueting (3105G10025)

5.00 One semester

Política agrària i desenvolupament rural (3105G06024)

6.00 One semester

Pràctiques en empresa (3105G06034)

15.00 One semester

Usos de l'agua (3501MO3080)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Anàlisi agroalimentària i ambiental (3105G06010)

6.00 One semester

Contaminació abiòtica i toxicologia alimentària (3105G10013)

5.00 One semester

Edafologia i contaminació de sòls (3103G03101)

3.00 One semester

Geologia, edafologia i climatologia (3105G06006)

6.00 One semester

Projectes de restauració ambiental i paisatgística (3105G06033)

5.00 One semester

Treball de fi de grau (3103G02098)

12.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G03111)

12.00 Annual

Name of subject Credits Duration

Construccions i instal·lacions agroindustrials (3105G06042)

6.00 One semester

Construccions i instal·lacions agropecuàries (3105G06021)

6.00 One semester

Ecologia i enginyeria ambiental (3105G06009)

6.00 One semester

Enginyeria i disseny de les agroindústries (3105G06040)

6.00 One semester

Estructures (3105G06012)

6.00 One semester

Hidràulica i Electrotècnia (3105G06013)

6.00 One semester

Higiene dels aliments (3105G10015)

5.00 One semester

Infraestructures bàsiques de l'aigua (3501MO3087)

3.00 One semester

Jardineria i camps esportius (3105G06032)

5.00 One semester

Maquinària agrícola (3105G06022)

6.00 One semester

Millora de l'impacte ambiental en la indústria alimentària (3105G10011)

5.00 One semester

Política agrària i desenvolupament rural (3105G06024)

6.00 One semester

Projecte fi de grau (3105G06058)

15.00 One semester

Projectes (3105G06014)

6.00 One semester

Projectes de restauració ambiental i paisatgística (3105G06033)

5.00 One semester

Treball Final de Màster (3501MO3092)

15.00 One semester

Usos de l'agua (3501MO3080)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Bases tecnològiques de la producció animal (3105G06057)

6.00 One semester

Construccions i instal·lacions agroindustrials (3105G06042)

6.00 One semester

Construccions i instal·lacions agropecuàries (3105G06021)

6.00 One semester

Gestió de recursos hídrics (3501MO3184)

6.00 One semester

Hidràulica i Electrotècnia (3105G06013)

6.00 One semester

Jardineria i camps esportius (3105G06032)

5.00 One semester

Pràctiques en empresa (3105G06034)

15.00 One semester

Projectes de restauració ambiental i paisatgística (3105G06033)

5.00 One semester

Regs (3105G06023)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Aigua i innovació (3501MO3083)

3.00 One semester

Ampliació de química orgànica (3105G05021)

6.00 One semester

Anàlisi aplicada a la indústria (3105G05041)

5.00 One semester

Anàlisi del cicle de vida i ecodisseny (3103G03116)

3.00 One semester

Anàlisi dels aliments i control de qualitat (3105G10014)

5.00 One semester

Anàlisi química (3105G05023)

6.00 One semester

Anatomia funcional i biomecànica (3109G01057)

5.00 One semester

Automatització i control de processos en les agroindústries (3105G06041)

6.00 One semester

Biotecnologia enzimàtica (3501MO2193)

3.00 One semester

Ciència i tecnologia del medi ambient (3105G08017)

4.00 One semester

Contaminació abiòtica i toxicologia alimentària (3105G10013)

5.00 One semester

Contaminació atmosfèrica (3103G03103)

3.00 One semester

Control i instrumentació de processos químics (3105G05036)

5.00 One semester

Disseny de processos químics (3501MO2250)

5.00 One semester

Disseny de producte (3105G04037)

5.00 One semester

Ecoenergia (3103G03115)

3.00 One semester

Enginyeria ambiental (3103G03098)

6.00 One semester

Enginyeria bioquímica (3103G02074)

6.00 One semester

Enginyeria de bioreactors (3103G02086)

6.00 One semester

Enginyeria de la polimerització (3105G05045)

5.00 One semester

Enginyeria de la reacció química i reactors (3105G05029)

6.00 One semester

Enginyeria química (3103G04078)

6.00 One semester

Enologia i indústries derivades (3105G06044)

5.00 One semester

Experimentació en enginyeria química (3103G04079)

3.00 One semester

Experimentació en enginyeria química I (3105G05031)

5.00 One semester

Experimentació en enginyeria química II (3105G05032)

5.00 One semester

Experimentació en química I (3105G05025)

6.00 One semester

Experimentació en química II (3105G05026)

3.00 One semester

Fonaments de química (3105G00006)

6.00 One semester

Fonaments de química (3105G08005)

6.00 One semester

Innovació en envasos (3105G10023)

5.00 One semester

Instal·lacions industrials bàsiques (3105G05034)

4.00 One semester

Mecànica i Biomaterials (3105G15006)

6.00 Annual

Operacions bàsiques d'aliments 1 (3105G06035)

6.00 One semester

Operacions bàsiques d'aliments 2 (3105G06036)

6.00 One semester

Operacions bàsiques I (3105G05027)

3.00 One semester

Operacions bàsiques II (3105G05028)

5.00 One semester

Pràctiques de processos, productes i projectes biotecnològics (3103G02081)

3.00 One semester

Pràctiques d'enginyeria bioquímica (3103G02075)

3.00 One semester

Pràctiques en empresa (3103G02097)

6.00 Annual

Pràctiques en empresa (3501MO3091)

12.00 One semester

Pràctiques en empreses (3105G05037)

15.00 One semester

Pràctiques integrades (3103G02089)

6.00 One semester

Processos de química industrial (3105G05033)

5.00 One semester

Processos industrials sostenibles (3105G05019)

4.00 One semester

Processos, productes i projectes biotecnològics (3103G02080)

6.00 One semester

Projecte fi de grau (3105G08052)

15.00 One semester

Projectes (3103G01100)

6.00 One semester

Projectes (3103G02090)

6.00 One semester

Projectes (3103G03112)

6.00 One semester

Projectes (3105G05040)

6.00 One semester

Química (3105G06053)

6.00 One semester

Química analítica (3105G10007)

5.00 One semester

Química ecològica (3105G05042)

5.00 One semester

Química física (3105G05022)

6.00 One semester

Química industrial (3105G05030)

7.00 One semester

Recuperació de productes (3103G00132)

3.00 One semester

Simulació i control de processos (3103G02096)

3.00 One semester

Simulació i optimització de processos químics (3105G05035)

3.00 One semester

Sistemes de gestió ambiental (3103G03109)

3.00 One semester

Sistemes de tractament de l'aigua (3501MO3082)

6.00 One semester

Solucions integrades al sector de l'aigua (3501MO3089)

3.00 One semester

Tècniques avançades en biotecnologia (3501MO2188)

6.00 One semester

Tècniques científiques integrades 1 (3103G00082)

6.00 Annual

Tècniques instrumentals d'anàlisi química (3105G05024)

5.00 One semester

Tecnologia de processos (3105G08027)

5.00 One semester

Tecnologies de protecció del medi ambient (3105G05017)

5.00 One semester

Tecnologies del medi ambient (3105G00018)

3.00 One semester

Tecnologies netes (3103G03114)

3.00 One semester

Termodinàmica (3105G08008)

5.00 One semester

Tractament d'aigües (3103G03102)

6.00 One semester

Tractament i valorització de residus (3103G03104)

6.00 One semester

Treball de fi de grau (3103G01101)

12.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G02098)

12.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G03111)

12.00 Annual

Treball final de grau (3105G03038)

15.00 One semester

Treball final de grau (3105G04042)

15.00 One semester

Treball final de grau (3105G05038)

15.00 One semester

Treball Final de Màster (3501MO3092)

15.00 One semester

Treball Final de Màster. Iniciació a la investigació i a l'exercici professional (3501MO2203)

12.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Alimentació animal (3105G06017)

6.00 One semester

Bases tecnològiques de la producció animal (3105G06057)

6.00 One semester

Construccions i instal·lacions agropecuàries (3105G06021)

6.00 One semester

Fisiologia i genètica animal (3105G06016)

6.00 One semester

Gestió de la qualitat i seguretat alimentària (3105G06038)

6.00 One semester

Higiene dels aliments (3105G10015)

5.00 One semester

Matèries primeres (3105G10005)

6.00 One semester

Pràctiques en empresa (3105G06034)

15.00 One semester

Producció de monogàstrics (3105G06028)

5.00 One semester

Producció de remugants (3105G06029)

5.00 One semester

Projecte fi de grau (3105G06058)

15.00 One semester

Qualitat i assegurament de la qualitat alimentària (3105G10018)

5.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Anàlisi agroalimentària i ambiental (3105G06010)

6.00 One semester

Anàlisi i control de qualitat de productes biotecnològics (3501MO2200)

3.00 One semester

Bases tecnològiques de la producció vegetal 1 (3105G06007)

6.00 One semester

Bases tecnològiques de la producció vegetal 2 (3105G06008)

6.00 One semester

Bioconservadors i bioprotectors (3501MO2198)

3.00 One semester

Bioinformàtica (3501MO2196)

3.00 One semester

Biologia (3105G06056)

6.00 One semester

Biotecnologia alimentària (3501MO3202)

12.00 One semester

Biotecnologia Microbiana (3501MO2191)

6.00 One semester

Biotecnologia vegetal (3501MO2190)

6.00 One semester

Biotecnologia vegetal aplicada a la protecció de cultius (3501MO2471)

5.00 One semester

Comunicació científica i transferència de resultats de recerca (3501MO2197)

3.00 One semester

Cultius herbacis (3105G06020)

6.00 One semester

Ecologia i enginyeria ambiental (3105G06009)

6.00 One semester

Fitotècnia (3105G06018)

6.00 One semester

Foment de l'emprenedoria (3501MO2202)

3.00 One semester

Indústries de l'oli i greixos (3105G06045)

5.00 One semester

Indústries hortofructícoles (3105G06046)

5.00 One semester

Innovació i emprenedoria (3105G10024)

5.00 One semester

Introducció a la metodologia de la recerca científica (3501MO2469)

10.00 One semester

Jardineria i camps esportius (3105G06032)

5.00 One semester

Legislació, bioètica, protecció i explotació de resultats (3501MO2189)

3.00 One semester

Matèries primeres (3105G10005)

6.00 One semester

Microbiologia general (3105G10002)

6.00 One semester

Patologia vegetal (3501MO2466)

10.00 One semester

Pràctiques en empresa (3105G06034)

15.00 One semester

Pràctiques en un Departament de qualitat (3105G10028)

15.00 One semester

Producció de fruiters i vivers (3105G06026)

5.00 One semester

Producció integrada i ecològica (3105G06025)

5.00 One semester

Productes fitosanitaris (3501MO2467)

5.00 One semester

Programes de protecció integrada de cultius (3501MO2468)

10.00 One semester

Projecte fi de grau (3105G06058)

15.00 One semester

Projectes de restauració ambiental i paisatgística (3105G06033)

5.00 One semester

Protecció vegetal (3105G06019)

6.00 One semester

Tècniques avançades en biotecnologia (3501MO2188)

6.00 One semester

Treball final de Grau (3105G10030)

15.00 One semester

Treball Final de Màster. Iniciació a la investigació i a l'exercici professional (3501MO2203)

12.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Anàlisi i control de qualitat de productes biotecnològics (3501MO2200)

3.00 One semester

Aplicacions de la biotecnologia a la indústria alimentària (3501MO2194)

6.00 One semester

Bioconservadors i bioprotectors (3501MO2198)

3.00 One semester

Bioinformàtica (3501MO2196)

3.00 One semester

Bioquímica dels aliments (3105G06039)

6.00 One semester

Biotecnologia alimentària (3501MO3202)

12.00 One semester

Biotecnologia aplicada a la indústria alimentària (3105G10022)

5.00 One semester

Biotecnologia enzimàtica (3501MO2193)

3.00 One semester

Biotecnologia Microbiana (3501MO2191)

6.00 One semester

Biotecnologia vegetal (3501MO2190)

6.00 One semester

Comunicació científica i transferència de resultats de recerca (3501MO2197)

3.00 One semester

Desenvolupament de nous productes alimentaris (3105G10006)

5.00 One semester

Gestió de la qualitat i seguretat alimentària (3105G06038)

6.00 One semester

Indústries càrnies 1 (3105G06047)

5.00 One semester

Indústries càrnies 2 (3105G06048)

5.00 One semester

Indústries de l'oli i greixos (3105G06045)

5.00 One semester

Indústries hortofructícoles (3105G06046)

5.00 One semester

Indústries làcties i d'ovoproductes (3105G06049)

5.00 One semester

Ingredients i aliments funcionals (3105G10019)

5.00 One semester

Innovació en envasos (3105G10023)

5.00 One semester

Microbiologia dels aliments (3105G06043)

6.00 One semester

Microbiologia i parasitologia dels aliments (3105G10012)

5.00 One semester

Pràctiques en un Departament de qualitat (3105G10028)

15.00 One semester

Pràctiques en un Departament d'I+D (3105G10026)

15.00 One semester

Projecte fi de grau (3105G06058)

15.00 One semester

Seguretat alimentària I (3105G10016)

5.00 One semester

Seguretat alimentària i Traçabilitat (3501MO2195)

3.00 One semester

Seguretat alimentària II (3105G10017)

5.00 One semester

Tècniques avançades en biotecnologia (3501MO2188)

6.00 One semester

Tecnologia culinària i noves tecnologies (3105G10021)

5.00 One semester

Tecnologia de processos en les agroindústries (3105G06037)

6.00 One semester

Tecnologia dels processos alimentaris (3105G10009)

5.00 One semester

Treball final de Grau (3105G10030)

15.00 One semester

Treball Final de Màster. Iniciació a la investigació i a l'exercici professional (3501MO2203)

12.00 One semester