Department of Electrical, Electronic and Automatic Engineering

Subjects imparted by the department’s teachers.

Academic year 2019-2020

Name of subject Credits Duration

Anàlisi i mineria de dades (3501MO2233)

3.00 One semester

Anàlisis de sistemes elèctrics i electrometria (3105G09028)

6.00 One semester

Aplicació de tecnologies de la informació i comunicació als sistemes hídrics (3501MO3088)

3.00 One semester

Aplicacions industrials dels microprocessadors (3105G03034)

5.00 One semester

Arquitectures de software distribuït i sistemes multiagent (3501MO2234)

3.00 One semester

Automàtica (3105G07054)

5.00 One semester

Automatització industrial (3105G03029)

6.00 One semester

Control avançat (3501MO2248)

4.00 One semester

Control de màquines elèctriques (3105G03042)

5.00 One semester

Control de màquines elèctriques (3105G09021)

5.00 One semester

Control de sistemes mecànics (3105G04014)

3.00 One semester

Desenvolupament de projectes d'automatització i control (3105G03033)

4.00 One semester

Desenvolupament de projectes d'electrònica (3105G03032)

4.00 One semester

Disseny de màquines elèctriques (3105G09020)

4.00 One semester

Eines informàtiques per enginyeria elèctrica (3105G09030)

5.00 One semester

Electrònica analògica (3105G03022)

6.00 One semester

Electrònica de potència (3105G00035)

4.00 One semester

Electrònica i control (3105G00017)

6.00 One semester

Electrotècnia i accionaments elèctrics (3105G08024)

5.00 One semester

Electrotècnia i màquines elèctriques (3105G03015)

8.00 One semester

Energies renovables (3105G09023)

4.00 One semester

Enginyeria de control (3105G03026)

6.00 One semester

Estades en entorn laboral (3105G07055)

15.00 One semester

Física i electrònica (3105G07006)

9.00 One semester

Fonaments d'automatització i control (3105G03014)

4.00 One semester

Fonaments de control (3105G08011)

3.00 One semester

Fonaments d'electrònica (3105G03013)

6.00 One semester

Infrastructures de comunicació i informació (3501MO2236)

3.00 One semester

Instal·lacions d'energies renovables (3105G09031)

5.00 One semester

Instal·lacions elèctriques (3105G03031)

5.00 One semester

Instal·lacions elèctriques I (3105G09026)

5.00 One semester

Instal·lacions elèctriques II (3105G03041)

5.00 One semester

Instal·lacions elèctriques II (3105G09027)

5.00 One semester

Instrumentació electrònica (3105G03023)

5.00 One semester

Instrumentació industrial (3501MO2247)

5.00 One semester

Intel·ligència artificial (3105G07015)

5.00 One semester

Intel·ligència artificial (3105G08043)

5.00 One semester

Introducció a l'enginyeria biomèdica (3105G15003)

3.00 One semester

Monitorització i eficiència energètica (3501MO2235)

3.00 One semester

Pràctiques (3105G13045)

15.00 One semester

Pràctiques en empreses (3105G03037)

15.00 One semester

Pràctiques en empreses (3105G08053)

15.00 Annual

Pràctiques en empreses (3105G09036)

15.00 One semester

Projecte fi de grau (3105G07056)

15.00 Annual

Projecte fi de grau (3105G08052)

15.00 One semester

Projecte fi de grau (3105G09042)

15.00 One semester

Projecte final de Màster (3501MO2654)

9.00 One semester

Projectes (3105G03021)

6.00 One semester

Projectes (3105G09041)

6.00 One semester

Qualitat del subministrament elèctric i manteniment elèctric (3105G09029)

5.00 One semester

Regulació automàtica (3105G08025)

5.00 One semester

Regulació automàtica (3105G09018)

6.00 One semester

Seminari experts externs (3501MO2239)

3.00 One semester

Sistemes d'adquisició de dades (3105G03039)

5.00 One semester

Sistemes de generació elèctrica (3105G09022)

5.00 One semester

Sistemes elèctrics de potència I (3105G09024)

5.00 One semester

Sistemes elèctrics de potència II (3105G09025)

8.00 One semester

Sistemes electrònics i automàtics (3105G08023)

9.00 One semester

Solucions integrades al sector de l'aigua (3501MO3089)

3.00 One semester

Taller de resultats (3501MO2242)

3.00 One semester

Tècniques avançades d'intel·ligència artificial (3105G07045)

5.00 One semester

Tècniques de control (3105G03030)

6.00 One semester

Tecnologia elèctrica (3105G00016)

6.00 One semester

Tecnologia elèctrica (3501MO2246)

5.00 One semester

Tecnologies d'automatització (3105G09019)

6.00 One semester

Tecnologies d'automatització i control (3105G03036)

5.00 One semester

Teoria de circuits (3105G03012)

6.00 One semester

Teoria de circuits i fonaments d'electrònica (3105G08009)

5.00 One semester

Treball final de grau (3105G03038)

15.00 One semester

Vehicles de tracció elèctrica (3105G09035)

5.00 One semester

Xarxes elèctriques intel·ligents (3105G09032)

5.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Màquines elèctriques (3105G08010)

3.00 One semester

Modelat de sistemes elèctrics per ordinador (3105G09033)

5.00 One semester

Projectes (3105G09041)

6.00 One semester

Qualitat del subministrament elèctric i manteniment elèctric (3105G09029)

5.00 One semester

Sistemes elèctrics de potència I (3105G09024)

5.00 One semester

Sistemes elèctrics de potència II (3105G09025)

8.00 One semester

Tecnologia elèctrica (3501MO2246)

5.00 One semester

Xarxes elèctriques intel·ligents (3105G09032)

5.00 One semester