Department of Subject-Specific Education > The department > Research projects
Going to the contents (click in Intro)
Closing
Menu
Identification

Department of Subject-Specific Education

Research projects

Grup de Recerca en Educació Científica i Ambiental (GRECA)

Projecte:
Strategic Corporate Social Responsibility - the case of Europe (KA203-16D32E43)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Direcció:
 Maria Angela Xabadia Palmada
Investigadors:
9
Import:
0 €
Durada:
2019-2022

Projecte:
Developing an easy-to-use model for secondary schools to help engage young students in politics based on their own interests and their 21 st century culture (2019-1-LT01-KA201-060455)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Unió Europea
Direcció:
 Egle Kvieskaite
Investigadors:
Import:
0 €
Durada:
2019-2021

Projecte:
Promotion of democratic values and diversity in schools through Creative Drama and Fairy Tales" (DIVERSE) (612178-EPP-1-2019-1-EL-EP)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Comissió Europea
Direcció:
 Anastasia Balaska / Jordi Freixenet
Investigadors:
4
Import:
0 €
Durada:
2019-2021

Projecte:
Towards a European University Social Responsibility Excellence Award (2018-1-BE01-KA203-038570 )
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Direcció:
 Maria Rosa Terradellas Piferrer
Investigadors:
4
Import:
24664 €
Durada:
2018-2021

Projecte:
Disseny, aplicació i avaluació d'una proposta formativa per a promoure competències de recerca en els Graus de Mestra/e: la investigació com a estratègia d'innovació de la pràctica educativa (2017ARMIF00002)
Tipus:
Projecte
Grup:
Entitat:
Agència de Gestió d'Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR). Generalitat de Catalunya.
Direcció:
 Ana Ayuste González
Investigadors:
20
Import:
25000 €
Durada:
2018-2020