PROGRAMA SERRA HUNTER - 1a convocatòria 2019 (UdG-LE-8050)
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Departament de Didàctiques Específiques

PROGRAMA SERRA HUNTER - 1a convocatòria 2019 (UdG-LE-8050)

Didàctica de la Matemàtica / Didactics of Mathematics

Categoria: Professor Lector /  Tenure-eligible lecturer

Departament: Didàctiques Específiques / Specific didactics 

Referència: UdG-LE-8050

Perfil de la plaça- UdG-LE-8050 Didàctica de les Matemàtiques - UdG

El departament de didàctiques específiques està interessat en contractar, a través del programa Serra Húnter un/a lector/a de didàctica de les matemàtiques amb el següent perfil:

Docència: Es valoraran els següents punts:

 • Experiència en docència en formació inicial i permanent de mestres de primària i infantil
 • Experiència en docència en formació inicial i permanent de professors de secundària
 • Capacitat per fer docència en programes de postgrau en els que participa el departament (Màster en Atenció a la Diversitat en una educació Inclusiva i Programa de Doctorat en Educació)

Recerca i transferència de coneixement: Es valoraran particularment l’experiència de recerca en línies similars o complementàries amb la recerca que es fa al departament de didàctiques específiques i en concret a l’àrea de didàctica de les matemàtiques. Aquestes inclouen:

 • Recerca sobre la formació inicial i permanent dels docents
 • Recerca interdisciplinària de la didàctica de les matemàtiques amb altres didàctiques específiques
 • Recerca i innovació a centres docents amb tota la comunitat educativa
 • Disseny de materials educatius

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Position profile – UdG-LE-8050 Didactics of Mathematics-UdG

The department of specific didactics is interested in appointing, through the Serra Húnter programme a Tenure-eligible lecturer in Didactics of Mathematics with the following position profile:

Teaching: The following aspects will be taken into consideration:

 • Teaching experience in pre-service and in-service teacher education for primary and early-years teachers
 • Teaching experience in pre-service and in-service teacher training for secondary school teachers
 • Capacity to contribute to post-graduate programmes in which the department takes part (Master on Attention to diversity in an inclusive education and Doctoral Programme in Education)

Research and knowledge transfer: Research experience on similar or complementary topics to those being carried out in the Departament of specific didactics in general and in the area of didactics of mathematics in particular. These lines include:

 • Research on pre-service and in-service teacher education
 • Interdisciplinary research of didactics of mathematics with other areas of specific didactics
 • Research and innovation in schools involving the whole education community
 • Design of educational materials