Department of Medical Sciences > The Department > Teaching
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Closing
Menu
Identification

Department of Medical Sciences

Subjects imparted by the department’s teachers.

2020-2021 academic year

Name of subject Credits Duration

Anatomia funcional i biomecànica (3109G01057)

5.00 One semester

Anatomofisiologia (3106G02001)

9.00 Annual

Biologia del desenvolupament humà (3501MO1768)

3.00 One semester

El sistema de suport i moviment: L'aparell locomotor (3109G01025)

15.00 One semester

Estructura i funció de sistemes (3501MO1760)

3.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 1 (3109G01002)

15.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 2 (3109G01003)

15.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 3 (3109G01005)

10.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 4 (3109G01006)

12.00 One semester

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 1. La conducta humana (3109G01020)

10.00 One semester

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 3. El cervell i les seves funcions (3109G01024)

15.00 One semester

Mecànica i biomaterials (3105G15006)

6.00 Annual

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanes (3109G01070)

5.00 One semester

Programa d'habilitats 5. Bioètica. Valoració crítica (3109G01012)

7.00 One semester

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic. (3109G01069)

5.00 One semester

Sistemes de provisió, processament i eliminació 4. Digestió, metabolisme i desintoxicació (3109G01016)

12.00 One semester

Treball final de grau (3109G01030)

18.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Cirurgia plàstica (3109G01072)

5.00 One semester

Òrgans dels sentits: la pell (3109G01021)

6.00 One semester

Treball final de grau (3109G01030)

18.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Bioètica, metodologia de la investigació, elaboració de projectes (3501MO1761)

3.00 One semester

El sistema de suport i moviment: L'aparell locomotor (3109G01025)

15.00 One semester

Els sistemes de comunicació al cos humà (3109G01018)

12.00 One semester

Integració: Abordatge biològic, psicològic, social i cultural (3109G01029)

10.00 One semester

Integració: Abordatge de les urgències (3109G01028)

6.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 1 (3109G01007)

12.00 One semester

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 1. La conducta humana (3109G01020)

10.00 One semester

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 3. El cervell i les seves funcions (3109G01024)

15.00 One semester

La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adulta (3109G01026)

15.00 One semester

La continuïtat vital 2. Canvis a l'organisme: Envelliment (3109G01027)

6.00 One semester

La reproducció humana i les hormones sexuals (3109G01019)

15.00 One semester

Programa d'habilitats 5. Bioètica. Valoració crítica (3109G01012)

7.00 One semester

Sistemes de provisió, processament i eliminació 1. El sistema cardiovascular (3109G01013)

15.00 One semester

Sistemes de provisió, processament i eliminació 2. La sang i els limfàtics (3109G01014)

10.00 One semester

Sistemes de provisió, processament i eliminació 3. L'aigua, els electròlits i l'excreció (3109G01015)

12.00 One semester

Sistemes de provisió, processament i eliminació 4. Digestió, metabolisme i desintoxicació (3109G01016)

12.00 One semester

Sistemes de provisió, processament i eliminació 5. La respiració i l'aparell respiratori (3109G01017)

12.00 One semester

Treball final de grau (3109G01030)

18.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Anatomia funcional i biomecànica (3109G01057)

5.00 One semester

Anatomofisiologia (3106G02001)

9.00 Annual

Bases biològiques de la degeneració, regeneració i plasticitat del sistema nerviós (3501MO1775)

3.00 One semester

Bases biològiques de les malalties cardiovasculars (3501MO1773)

3.00 One semester

Bases biològiques de les malalties oncològiques (3501MO1774)

3.00 One semester

Determinants socials i estructurals de la salut (3109G01066)

5.00 One semester

Estratègies terapèutiques d'utilitat clínica (3501MO2775)

3.00 One semester

Estructura i funció de sistemes (3501MO1760)

3.00 One semester

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos sa (3109G01071)

5.00 One semester

Introducció a les humanitats mèdiques (3109G01076)

5.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 1 (3109G01002)

15.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 2 (3109G01003)

15.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 3 (3109G01005)

10.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 4 (3109G01006)

12.00 One semester

Malaltia i medicina a les arts plàstiques (3109G01060)

5.00 One semester

Mecànica i biomaterials (3105G15006)

6.00 Annual

Medicina del medi natural (3109G01067)

5.00 One semester

Mòdul pràctic (3501MO2897)

12.00 One semester

Programa d'habilitats 1. Recerca i anàlisi crítica de la informació (3109G01004)

10.00 One semester

Sistemes de provisió, processament i eliminació 2. La sang i els limfàtics (3109G01014)

10.00 One semester

Treball final de grau (3109G01030)

18.00 One semester

Treball Final de Màster (3501MO2899)

18.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Alimentació i salut (3105G10003)

5.00 One semester

Bases biològiques de la malaltia cerebrovascular i neurodegenerativa (3501MO1771)

3.00 One semester

Bases biològiques de la malaltia metabòlica (3501MO1772)

3.00 One semester

Bases biològiques de les malalties cardiovasculars (3501MO1773)

3.00 One semester

Determinants socials i estructurals de la salut (3109G01066)

5.00 One semester

Dietètica i alimentació (3105G10008)

5.00 One semester

Disseny i assaig clínic comunitari (3501MO2388)

3.00 One semester

El sistema de suport i moviment: L'aparell locomotor (3109G01025)

15.00 One semester

Els sistemes de comunicació al cos humà (3109G01018)

12.00 One semester

Estratègies terapèutiques d'utilitat clínica (3501MO2775)

3.00 One semester

Fisiologia del Benestar: ment sana en un cos sa (3109G01071)

5.00 One semester

Gestió intel·ligent de dades i coneixement mèdic (3105G15009)

5.00 One semester

Integració: Abordatge biològic, psicològic, social i cultural (3109G01029)

10.00 One semester

Integració: Abordatge de les urgències (3109G01028)

6.00 One semester

Introducció a les humanitats mèdiques (3109G01076)

5.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 4 (3109G01006)

12.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 1 (3109G01007)

12.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina: Homeostasis i regulació (3109G01001)

15.00 One semester

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 3. El cervell i les seves funcions (3109G01024)

15.00 One semester

La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adulta (3109G01026)

15.00 One semester

La continuïtat vital 2. Canvis a l'organisme: Envelliment (3109G01027)

6.00 One semester

La reproducció humana i les hormones sexuals (3109G01019)

15.00 One semester

Malaltia i medicina a les arts plàstiques (3109G01060)

5.00 One semester

Medicina del medi natural (3109G01067)

5.00 One semester

Metodologia de la recerca I (3501MO2369)

3.00 One semester

Modelització i control de sistemes biomèdics (3105G15011)

5.00 One semester

Mòdul pràctic (3501MO2897)

12.00 One semester

Nutrició humana (3105G10004)

6.00 One semester

Òrgans dels sentits: la pell (3109G01021)

6.00 One semester

Òrgans dels sentits: Otorinolaringologia (3109G01023)

6.50 One semester

Osteologia humana aplicada I: identificació de restes humanes (3109G01070)

5.00 One semester

Programa d'habilitats 1. Recerca i anàlisi crítica de la informació (3109G01004)

10.00 One semester

Programa d'habilitats 2. Habilitats de comunicació (3109G01009)

6.00 One semester

Programa d'habilitats 3. Exploració física i fonaments d'ètica mèdica (3109G01010)

6.00 One semester

Programa d'habilitats 4. Epidemiologia bàsica i administració sanitària (3109G01011)

6.00 One semester

Programa d'habilitats 5. Bioètica. Valoració crítica (3109G01012)

7.00 One semester

Sistemes de provisió, processament i eliminació 1. El sistema cardiovascular (3109G01013)

15.00 One semester

Sistemes de provisió, processament i eliminació 2. La sang i els limfàtics (3109G01014)

10.00 One semester

Sistemes de provisió, processament i eliminació 3. L'aigua, els electròlits i l'excreció (3109G01015)

12.00 One semester

Sistemes de provisió, processament i eliminació 4. Digestió, metabolisme i desintoxicació (3109G01016)

12.00 One semester

Sistemes de provisió, processament i eliminació 5. La respiració i l'aparell respiratori (3109G01017)

12.00 One semester

Treball final de grau (3109G01030)

18.00 One semester

Treball Final de Màster (3501MO2899)

18.00 One semester

Urgències mèdiques. Coneixement i entorn (3109G01043)

5.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Les malalties tropicals desateses - Enfocament de salut pública (3109G01062)

5.00 One semester

Programa d'habilitats 1. Recerca i anàlisi crítica de la informació (3109G01004)

10.00 One semester

Programa d'habilitats 2. Habilitats de comunicació (3109G01009)

6.00 One semester

Programa d'habilitats 4. Epidemiologia bàsica i administració sanitària (3109G01011)

6.00 One semester

Treball final de grau (3109G01030)

18.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Alimentació i salut (3105G10003)

5.00 One semester

Dietètica i alimentació (3105G10008)

5.00 One semester

Els sistemes de comunicació al cos humà (3109G01018)

12.00 One semester

Nutrició humana (3105G10004)

6.00 One semester

Name of subject Credits Duration

La reproducció humana i les hormones sexuals (3109G01019)

15.00 One semester

Treball final de grau (3109G01030)

18.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Òrgans dels sentits: Oftalmologia (3109G01022)

5.50 One semester

Treball final de grau (3109G01030)

18.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Òrgans dels sentits: Otorinolaringologia (3109G01023)

6.50 One semester

Treball final de grau (3109G01030)

18.00 One semester

Name of subject Credits Duration

La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adulta (3109G01026)

15.00 One semester

Mòdul pràctic (3501MO2897)

12.00 One semester

Treball final de grau (3109G01030)

18.00 One semester

Treball Final de Màster (3501MO2899)

18.00 One semester

Name of subject Credits Duration

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 1. La conducta humana (3109G01020)

10.00 One semester

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 3. El cervell i les seves funcions (3109G01024)

15.00 One semester

Metodologia en educació per a la salut (3501MO2366)

6.00 One semester

Programa d'habilitats 1. Recerca i anàlisi crítica de la informació (3109G01004)

10.00 One semester

Treball final de grau (3109G01030)

18.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Anàlisi d'imatge mèdica per al diagnòstic (3105G15010)

6.00 One semester

Com la imatge mèdica està millorant la medicina moderna (3109G01077)

5.00 One semester

El sistema de suport i moviment: L'aparell locomotor (3109G01025)

15.00 One semester

Els sistemes de comunicació al cos humà (3109G01018)

12.00 One semester

Equips de monitorització i diagnòstic (3105G15008)

6.00 One semester

Imatges i senyals biomèdiques (3105G15005)

6.00 One semester

Integració: Abordatge de les urgències (3109G01028)

6.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 1 (3109G01002)

15.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 4 (3109G01006)

12.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina. Interacció amb agressors de l'entorn 2 (3109G01008)

15.00 Annual

La conducta, el cervell i els òrgans dels sentits 3. El cervell i les seves funcions (3109G01024)

15.00 One semester

La continuïtat vital 1. Del naixement a l'edat adulta (3109G01026)

15.00 One semester

La reproducció humana i les hormones sexuals (3109G01019)

15.00 One semester

Òrgans dels sentits: Otorinolaringologia (3109G01023)

6.50 One semester

Reconeixement anatòmic mitjançant ecografia: Aparell locomotor i sistema musculoesquelètic. (3109G01069)

5.00 One semester

Sistemes de provisió, processament i eliminació 1. El sistema cardiovascular (3109G01013)

15.00 One semester

Sistemes de provisió, processament i eliminació 2. La sang i els limfàtics (3109G01014)

10.00 One semester

Sistemes de provisió, processament i eliminació 3. L'aigua, els electròlits i l'excreció (3109G01015)

12.00 One semester

Sistemes de provisió, processament i eliminació 4. Digestió, metabolisme i desintoxicació (3109G01016)

12.00 One semester

Sistemes de provisió, processament i eliminació 5. La respiració i l'aparell respiratori (3109G01017)

12.00 One semester

Treball final de grau (3109G01030)

18.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Sistemes de provisió, processament i eliminació 3. L'aigua, els electròlits i l'excreció (3109G01015)

12.00 One semester

Treball final de grau (3109G01030)

18.00 One semester

Name of subject Credits Duration

El sistema de suport i moviment: L'aparell locomotor (3109G01025)

15.00 One semester

Introducció a l'estudi de la Medicina. Estudi de l'estructura i funció del cos humà 1 (3109G01002)

15.00 One semester

Treball final de grau (3109G01030)

18.00 One semester