Department of Medical Sciences > Doctorate
Going to the contents (click in Intro)
Closing
Menu
Identification
Machine translation, text awaiting revision

Department of Medical Sciences

Doctorate

Department of Medical Sciences

Doctorate degree programmes offered by the University of Girona

Accessing the Programmes

TESIS DOCTORALS LLEGIDES AL DEPARTAMENT

Títol:
Els factors GATA4 i GATA5 en la regulació transcripcional del gen que codifica pel canal de sodi cardíac (SCN5A)
Autora:
Anna Tarradas Pou
Direcció:
Dra. Sara Pagans Lista i Dr. Ramon Brugada Terradellas
Lectura:
14/03/2017
Títol:
Arteriopatia perifèrica asimptomàtica, prevalença, detecció i tractament
Autor:
Miquel Quesada Sabaté
Direcció:
Dr. Rafael Ramos Blanes
Lectura:
17/02/2017
Títol:
Estudi dels canvis promoguts per la cirurgia bariàtrica a nivell d’expressió gènica en teixit adipós subcutani i la relació amb la sensibilitat a la insulina
Autora:
Gemma Xifra Villarroya
Direcció:
Dr. José Manuel Fernández-Real
Lectura:
17/02/2017
Títol:
Factors associats a la incidència de fibril·lació auricular i estudi de l'associació del tractament amb estatines amb la incidència d'aquesta arítmia en població hipertensa sense antecedents de malaltia isquèmica vascular
Autora:
Lia Alves Cabratosa
Direcció:
Dr. Rafel Ramos Blanes i Dra. M. del Mar García Gil
Lectura:
16/12/2016
Títol:
Creixement recuperador postnatal secundari a restricció de pes prenatal en rates Wistar: canvis moleculars en l'expressió dels gens STKII, DLKI i SIRTI en els teixits adipós, hepàtic, muscular i placentari
Autora:
Gemma Carreras Badosa
Direcció:
Dr. Abel López Bermejo, Dra. Judit Bassols Casadevall i Dra. Anna Prats Puig
Lectura:
22/12/2015
Títol:
Variantes genéticas y su relación con la progresión y el pronóstico de la cardiopatía isquémica
Autor:
Miguel Zabalza Cerdeiriña
Direcció:
Dr. Roberto Elosua Llanos
Lectura:
19/12/2015
Títol:
Nuevos determinantes moleculares en la respuesta a isquemia cerebral
Autora:
M. Carme Gubern Mérida
Direcció:
Dra. Judith Mallolas Jiménez i Dra. Mar Castellanos Rodrigo
Lectura:
18/12/2015
Títol:
WNT5A, SFRP5 y CRTC3: Nuevas adipocinas relacionadas con la obesidad en la edad pediátrica
Autora:
Pilar Soriano Rodríguez
Direcció:
Dr. Abel López Bermejo i Dra. Anna Prats Puig
Lectura:
13/10/2015
Títol:
Gràfic de control T2 de Hotelling per a dades composicionals
Autora:
Vives Mestres, Marina
Direcció:
J.A.Martín-Fernández, J. Daunis-i-Estadella
Lectura:
28 de novembre de 2014
Títol:
La proteína C Reactiva y la Osteocalcina descarboxilada como marcadores de arteriosclerosis preclínica en niños sanos prepuberales
Autora:
Maria Inés Osiniri Kippes
Direcció:
Dr. Abel López Bermejo i Dra. Judit Bassols Casadevall
Lectura:
15/07/2015
Títol:
Estudi de l'hemodinàmica intrarenal mitjançant l'índex de resistivitat com a marcador d'afectació renal, risc cardiovascular i rigidesa vascular 
Autor:
Jordi Calabia Martínez
Direcció:
Dr. José Manuel Fernández-Real Lemos i Dr. Martín Vallès Prats
Lectura:
12/12/2014
Títol:
Análisis de la aplicación de los criterios de activación del código ictus en Catalunya 
Autora:
Estela Sanjuan Menéndez
Direcció:
Dra. Mar Castellanos Rodrigo i Dr. Joaquim Serena Leal
Lectura:
12/12/2014
Títol:
Diffusion tensor imaging in acute ischemic stroke: the role of anisotropy in determining the time of onset and predicting long-term motor outcome
Autor:
Josep Puig Alcàntara
Direcció:
Dra. Mar Castellanos Rodrigo, Dr. Joaquim Serena Leal i Dr. Josep Daunis Estadella
Lectura:
3/12/2014
Títol:
El paper de les subunitats beta en la regulació del canal de sodi cardíac associat a la mort sobtada
Autora:
M. Helena Riuró Càceres
Direcció:
Dr. Ramon Brugada Terradellas i la Dra. Fabiana Scornik
Lectura:
5/11/2014
Títol:
Determinació del patró de miRNA en líquid cefaloraquidi de pacients amb esclerosi múltiple (Estudi miEM)
Autor:
Lluís Ramió Torrentà
Direcció:
Dra. Yolanda Silva Blas
Lectura:
23/10/2014
Títol:
La proyección macular. Un nuevo método para determinar la Agudeza Visual Potencial
Autor:
Fernando A. Rodríguez Mier
Direcció:
Dr. Ramon Brugada Terradellas i Dra. Rosa Núria Aleixandre
Lectura:
14/03/2014
Títol:
Projecte EM-line!: Programa de rehabilitación cognitiva para pacientes afectados de esclerosis múltiple
Autor:
Jordi Gich Fullà
Direcció:
Dr. Xavier Montalban Gairín i la Dra. Yolanda Silva Blas
Lectura:
18/07/2013
Títol:
Utilidad de la resonancia magnética testicular con espectroscopía en el análisis cuantitativo de la infertilidad
Autor:
Sandra Baleato González
Direcció:
Dr. Joan Carles Vilanova Busquets i Dr. Josep Comet Batlle
Lectura:
12/12/2012
Títol:
Mecanismos de regulación del anabolismo lipídico en el tejido adiposo del paciente obeso
Autor:
Francisco José Ortega Delgado
Direcció:
Dr. José Manuel Fernández-Real Lemos
Lectura:
18/06/2012
Títol:
Implicaciones de la adiponectina de alto peso molecular en el eje tiroideo y el metabolismo óseo
Autora:
Anna Prats Puig
Direcció:
Dr. Abel López Bermejo i Dra. Judit Bassols Casadevall
Lectura:
17/05/2012
Títol:
Good-Visibility Computation using Graphics Hardware
Autor:
Narcís Madern Leandro
Direcció:
J. Antoni Sellarès i Narcís Coll
Lectura:
8 de Octubre de 2010
Títol:
Rescate aéreo medicalizado en montaña. Análisis clínico-epidemiológico retrospectivo durante 9 años de actividad. Modelo aragonés
Autor:
Iñigo Soteras Martínez
Direcció:
Dr. Enric Subirats Bayego i Dr. Ramon Brugada Terradellas
Lectura:
30/03/2012
Títol:
Combining refinement and improvement techniques for the generation and modification of 2D/2.5D triangular meshes
Autora:
Marité Guerrieri
Direcció:
Dr. J.A. Sellares i Dr. Narcís Coll
Lectura:
29 de maig de 2009
Títol:
Immunomodulation and metabolism: possible role of lactoferrin
Autor:
José M. Moreno Navarrete
Direcció:
Dr. José Manuel Fernández-Real Lemos
Lectura:
20/06/2011