Department of Environmental Sciences > The department > Teaching
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Closing
Menu
Identification
Machine translation, text awaiting revision

Department of Environmental Sciences

Subjects imparted by the department’s teachers.

2020-2021 academic year

Name of subject Credits Duration

Biodiversitat i fisiologia (3103G02071)

6.00 Annual

Biologia (3103G03087)

9.00 Annual

Biologia d'organismes i sistemes (3103G01079)

6.00 Annual

Botànica (3103G00093)

6.00 One semester

Botànica marina (3103G01098)

3.00 One semester

Geobotànica (3103G00110)

3.00 One semester

Gestió de flora (3103G00114)

3.00 One semester

Impactes sobre el medi natural (3501MO2288)

9.00 One semester

Plantes vasculars (3103G01095)

3.00 One semester

Pràctiques de botànica (3103G01086)

3.00 One semester

Pràctiques de diversitat vegetal (3103G03090)

3.00 One semester

Pràctiques en empresa (3103G01109)

6.00 Annual

Practiques integrades (3501MO2290)

3.00 One semester

Projectes (3103G01100)

6.00 One semester

Projectes (3103G02090)

6.00 One semester

Projectes (3103G04094)

6.00 One semester

Recursos vegetals (3103G00123)

3.00 One semester

Restauració del medi natural (3103G03120)

3.00 One semester

Tècniques científiques integrades 1 (3103G00082)

6.00 Annual

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

6.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G01101)

12.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G03111)

12.00 Annual

Name of subject Credits Duration

Anàlisi avançada de dades (3103G00090)

6.00 One semester

Anàlisi multivariable de dades ambientals (3501MO2293)

3.00 One semester

Avaluació d'impacte ambiental (3103G03110)

6.00 One semester

Biodiversitat (3103G00111)

3.00 One semester

Biologia (3103G03087)

9.00 Annual

Biologia d'organismes i sistemes (3103G01079)

6.00 Annual

Ecologia (3103G00095)

6.00 One semester

Ecologia aplicada (3103G00120)

3.00 One semester

Ecologia de poblacions (3103G01096)

3.00 One semester

Ecologia fluvial (3103G00115)

3.00 One semester

Ecologia lacustre (3103G00117)

3.00 One semester

Ecologia marina (3103G00116)

3.00 One semester

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de biologia (3501MO1604)

3.00 One semester

Impactes i adaptació de l'activitat humana sobre el patrimoni i el paisatge (3501MO2946)

6.00 One semester

Impactes sobre el medi natural (3501MO2288)

9.00 One semester

Medi Hídric (3501MO3081)

6.00 One semester

Mètodes en ecologia (3103G00119)

3.00 One semester

Patrimoni (natural i cultural). Bases ideològiques (3501MO2939)

6.00 One semester

Pràctiques d'ecologia (3103G00096)

3.00 One semester

Pràctiques en empresa (3103G01109)

6.00 Annual

Pràctiques en empresa (3103G03113)

6.00 Annual

Projectes (3103G01100)

6.00 One semester

Projectes (3103G03112)

6.00 One semester

Qualitat de l'aigua (3501MO3086)

3.00 One semester

Sistemes Fluvials (3501MO3084)

3.00 One semester

Sistemes lenítics (3501MO3085)

3.00 One semester

Tècniques científiques integrades 1 (3103G00082)

6.00 Annual

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

6.00 Annual

Tècniques científiques integrades 3 (3103G01081)

6.00 Annual

Tècniques científiques integrades 3 (3103G03089)

6.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G01101)

12.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G02098)

12.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G03111)

12.00 Annual

Treball Final de Màster (3501MO3092)

15.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Amenaces pel patrimoni natural terrestre (3501MO2968)

3.00 One semester

Biodiversitat i fisiologia (3103G02071)

6.00 Annual

Biologia (3103G03087)

9.00 Annual

Biologia d'organismes i sistemes (3103G01079)

6.00 Annual

Fisiologia vegetal (3103G01087)

6.00 One semester

Impactes sobre el medi natural (3501MO2288)

9.00 One semester

Patrimoni botànic terrestre (3501MO2965)

3.00 One semester

Plantes vasculars (3103G01095)

3.00 One semester

Pràctiques de fisiologia vegetal (3103G01088)

3.00 One semester

Pràctiques en empresa (3103G01109)

6.00 Annual

Pràctiques en empresa (3103G02097)

6.00 Annual

Pràctiques en empresa (3103G03113)

6.00 Annual

Pràctiques intensives i transversals I (3501MO2969)

3.00 One semester

Projectes (3103G01100)

6.00 One semester

Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàtic (3103G00124)

3.00 One semester

Tècniques científiques integrades 3 (3103G01081)

6.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G01101)

12.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G03111)

12.00 Annual

Name of subject Credits Duration

Amenaces pel patrimoni natural terrestre (3501MO2968)

3.00 One semester

Cartografia (3103G03099)

3.00 One semester

Especialitat de Biologia i Geologia: complements de geologia (3501MO1605)

3.00 One semester

Especialitat de Biologia i Geologia: la biologia i geologia en l'educació secundària (3501MO1606)

3.00 One semester

Geologia (3103G01080)

6.00 Annual

Geologia (3103G03088)

9.00 Annual

Hidrogeologia (3103G03093)

6.00 One semester

Medi Hídric (3501MO3081)

6.00 One semester

Patrimoni (natural i cultural). Bases ideològiques (3501MO2939)

6.00 One semester

Patrimoni geològic i geodiversitat (3501MO2967)

3.00 One semester

Pràcticum (3501MO1684)

14.00 Annual

Pràctiques en empresa (3103G03113)

6.00 Annual

Pràctiques intensives i transversals I (3501MO2969)

3.00 One semester

Projectes (3103G03112)

6.00 One semester

Recursos geològics (3103G03123)

3.00 One semester

Restauració del medi natural (3103G03120)

3.00 One semester

Riscos naturals (3103G03124)

3.00 One semester

Tècniques científiques integrades 1 (3103G00082)

6.00 Annual

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

6.00 Annual

Tècniques científiques integrades 3 (3103G03089)

6.00 Annual

Tècniques de reconeixement del subsòl (3103G03117)

3.00 One semester

Tècniques de restauració ambiental (3103G03121)

3.00 One semester

Treball de fi de grau (3103G01101)

12.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G03111)

12.00 Annual

Treball final de màster (3501MO1685)

6.00 One semester

Treball Final de Màster (3501MO3092)

15.00 One semester

Name of subject Credits Duration

Amenaces pel patrimoni natural terrestre (3501MO2968)

3.00 One semester

Artròpodes (3103G01097)

3.00 One semester

Biodiversitat i fisiologia (3103G02071)

6.00 Annual

Biologia (3103G03087)

9.00 Annual

Biologia d'organismes i sistemes (3103G01079)

6.00 Annual

Comunitats animals (3103G00112)

3.00 One semester

Eines per a la Biologia de la Conservació (3501MO2302)

3.00 One semester

Fauna: adaptacions i gestió (3501MO2303)

3.00 One semester

Fisiologia animal (3103G01091)

6.00 One semester

Gestió de fauna (3103G00113)

3.00 One semester

Impactes sobre el medi natural (3501MO2288)

9.00 One semester

Patrimoni Faunístic Terrestre (3501MO2966)

3.00 One semester

Pràctiques de diversitat animal (3103G03091)

3.00 One semester

Pràctiques de fisiologia animal (3103G01092)

3.00 One semester

Pràctiques de zoologia (3103G01083)

3.00 One semester

Pràctiques en empresa (3103G01109)

6.00 Annual

Pràctiques en empresa (3103G03113)

6.00 Annual

Pràctiques intensives i transversals I (3501MO2969)

3.00 One semester

Projectes (3103G01100)

6.00 One semester

Projectes (3103G03112)

6.00 One semester

Recursos faunístics (3103G00122)

3.00 One semester

Resposta de la vegetació i de la fauna al canvi climàtic (3103G00124)

3.00 One semester

Tècniques científiques integrades 1 (3103G00082)

6.00 Annual

Tècniques científiques integrades 2 (3103G00083)

6.00 Annual

Tècniques científiques integrades 3 (3103G03089)

6.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G01101)

12.00 Annual

Treball de fi de grau (3103G03111)

12.00 Annual

Treball final de master (3501MO2313)

12.00 One semester

Vertebrats (3103G01094)

3.00 One semester

Zoologia (3103G00089)

6.00 One semester