Consell Social > Coneix el Consell Social > Acords i resolucions
Anar al contingut (clic a Intro)
UdG Home UdG Home
Tancar
Menú
Identificació

Consell Social

Acords i resolucions

Acords presos pel Consell Social

Any Òrgan Acte Sessió Article
2020 Ple del Consell Social Acords 7/2019 Aprovació del pressupost de la Universitat de Girona per a l'exercici 2020
2020 Ple del Consell Social Acords Ple 1/20 Aprovació de l'informe al Consell de Govern de la supressió definitiva de la programació de la UdG dels estudis de: Màster en comunicació i estudis culturals (FL), Màster en enginyeria informàtica (EPS), Màster EM en Visió computeritzada i robòtica (Visions and Robotics) (EPS), Màster en Visió per computador i robòtica (EPS), Màster en Emprenedoria i Desenvolupament empresarial (FCEE) i Màster en Ciutats intel·ligents (Smart Cities) (EPS
2020 Ple del Consell Social Acords Ple 1/20 Aprovació de l'informe al Consell de Govern de la memòria del màster universitari en Economia Laboral / Labour Economics (FCEE), coordinat per la UB
2020 Ple del Consell Social Acords Ple 1/20 Aprovació de la proposta per la correcció d'errades materials en el projecte de pressupost 2020, aprovació de les tarifes de la Fundació UdG: Innovació i Formació, corresponents al pressupost 2020 i per la desafectació de romanents
2020 Ple del Consell Social Acords Ple 1/20 Aprovació de les tarifes del Consorci de Serveis Universitaris de Catalunya (CSUC) com a mitjà propi i instrumental per al 2020
2020 Ple del Consell Social Acords Ple 1/20 Aprovació de l’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la 1a convocatòria AAI 2019 del PDI funcionari (reconeixement del sexenni avaluaT positivament per la Comisión Nacional de Evaluación de la Actividad Investigadora, CNEAI)
2020 Ple del Consell Social Acords Ple 1/20 Aprovació de l’atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de recerca corresponents a la 1a convocatòria AAI2019 del PDI funcionari, avaluats per l’AQU
2020 Ple del Consell Social Acords Ple 2/20 Informe favorable al consell de govern sobre el reconeixement d'empresa de base tecnològica (ebt) de la udg al projecte "Tensormedical SL"
2020 Ple del Consell Social Acords Ple 2/20 Informe favorable al consell de govern sobre la memòria de verificació del màster universitari en ciència de dades (EPS)
2020 Ple del Consell Social Acords Ple 2/20 Informe favorable al consell de govern sobre la memòria de verificació del màster universitari en readaptació a l'activitat física i la competició esportiva (EUSES)
2020 Ple del Consell Social Acords Ple 2/20 Informe favorable al consell de govern sobre la memòria de verificació del màster universitari en gestió administrativa (FD)
2020 Ple del Consell Social Acords Ple 2/20 Informe favorable al consell de govern de la modificació de la memòria del grau en psicologia per la introducció de la menció en psicologia de la salut
2020 Ple del Consell Social Acords Ple 2/20 Informe favorable al consell de govern de la modificació de la memòria del grau en economia per la introducció de la menció en administració pública
2020 Ple del Consell Social Acords Ple 2/20 Desafectació del mobiliari i equipament (un espectròmetre, un medidor de ph, un floculador, una nevera, un escalfador de sorra, una balança i un calefactor) adscrits a la facultat de ciències
2020 Ple del Consell Social Acords Ple 2/20 Autorització de la despesa pluriennal relativa a la convocatòria de les olimpiades (fase local)
2020 Ple del Consell Social Acords Ple 2/20 Aprovació de les despeses pluriennals per a la convocatòria 2020 del programa UdG ajuts per a investigadors en formació (IFUdG2020)
2020 Ple del Consell Social Acords Ple 2/20 Atorgament de les retribucions addicionals per mèrits de gestió corresponents a la convocatòria del 2018
2020 Ple del Consell Social Acords Ple 2/20 Atorgament de les retribucions addicionals per mèrits docents corresponents a la convocatòria 2019