Social Commitment > Areas > Sustainability > In which we work? > Communication: Environmental calendar
Go to content (click on Intro)
UdG Home UdG Home
Closing
Menu
Identification

Sostenibilitat

Calendari ambiental

Cada dia destacat del Calendari Ambiental està enllaçat a una fitxa descriptiva de l'efemèride, on també es relaciona el tema de celebració amb projectes i grups de recerca de la UdG.

Les diades són fixes en el calendari, però la recerca i els projectes relacionats són dinàmics, és per aquesta raó que deixem el calendari obert a ofertes i suggeriments que ens pugui fer la comunitat universitària de la UdG: oficinaverda@udg.edu

Gener

Febrer

Març

Abril

Maig

Juny

Juliol

Agost

Setembre

Octubre

Novembre

Desembre