Inclusió

Àrea d'Inclusió

Tothom hi pot participar

Tothom hi pot participar

Tothom hi pot participar

Tothom hi pot participar

Inclusió

Atenció a les persones amb discapacitat

El Programa de Suport a les Persones amb Discapacitat treballa per tal que les persones que tenen alguna discapacitat puguin viure i participar de la vida universitària en les mateixes condicions com ho fa qualsevol altre estudiant.

El Programa segueix els principis de l’educació inclusiva i treballa amb estudiants, professorat i personal d’administració i serveis de la UdG, per tal de sensibilitzar, preveure situacions, eliminar barreres, oferir recursos i facilitar la plena participació i la igualtat d’oportunitats de les persones que tenen alguna discapacitat en tots els àmbits de la vida universitària.