Programa de formació universitària per a més grans de 50 anys

Biblioteca

Revistes

 El Roure. Consell Municipal de la Gent Gran de (https://agora.xtec.cat/insmontserratcolomer/categoria/revista/)

Renaixement. Universitat per a Majors de Castelló de la Plana. (www.mayores.uji.es)

 -Tardor. Federació d'associacions de gent gran de Catalunya (FATEC).(www.fatec.cat)

Senda Senior. Senda Editorial, S.A. Madrid. (www.sendasenior.com)

Sesentaymás - Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (IMSERSO). Madrid. (www.sesentaymas.es)

Aula Magna.  Alumnos del Programa de Mayores de Extremadura. (www.unex.es/estudiar-en-la-uex/otras.../aulamagna)

-Mayor Actual. https://www.mayoractual.com/

 

Enllaços

Crònica d'Or. Servei de la Gent Gran de MUTUAM. Barcelona. (www.mutuam.com)

Etapa 3. Confederación española de aulas de la tercera edad (www.ceate.es )