Programa de formació universitària per a més grans de 50 anys

Idioma

Català: expressió oral i escrita. Es tracta d’un curs de repàs i millora del català oral i escrit, eminentment pràctic, a partir d’obres d’un escriptor o escriptora.