Jornada d'estratègies innovadores pel treball didàctic de la seguretat i salut

Organitzada per l'equip UdG en el projecte, el principal objectiu de la jornada va ser introduir als diferents actors clau en la integració de la Seguretat i Salut en el Treball en l'educació al projecte. En particular, docents de secundària, batxillerat i formació professional, entitats privades (mútues i serveis de prevenció) i Administracions Públiques. 

Juntament amb les ponències generals de la jornada sobre la matèria, es van realitzar sessions per grups d'interès, amb intervencions específiques per als diferents col·lectius, aportant eines i materials didàctics per l'ensenyament de la prevenció. També es va donar la oportunitat als assistents d’aportar la seva opinió sobre l’estat de la situació, de cares a perfilar el projecte a les necessitats reals dels interessats.

Díptic en català, castellà i anglès.

Distribució de les sessions paral·leles

Presentacions dels ponents:

  • La integració de la prevenció en la docència. Col·laboració entre el Departament de Treball, Afers Socials i Famílies i el Departament d'Ensenyament, des del 1985 fins el 2016 
    • Amàlia Valls i Glòria Panedès (Centre de Seguretat i Salut Laboral de Catalunya)