Càtedra Roses d’Arqueologia i Patrimoni Arqueològic

Comissió de seguiment

Dr. Josep Burch i Rius
Director de la Càtedra

Dr. Jaume Feliu Torrent
Representant de la Universitat de Girona

Sr. Carles Pàramo i Ponsetí
Representant de l'Ajuntament de Roses