Càtedra de Responsabilitat Social Universitària

Vídeos

Jornada de co-creació amb professors de la UdG per debatre l’educació per a la sostenibilitat

Aquest vídeo presenta una experiència de cocreació i innovació responsable, portada a terme des de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la Universitat de Girona.

Jornades de co-creació per a debatre l'educació per la sostenibilitat

Aquest vídeo presenta una experiència de cocreació i innovació responsable, portada a terme des de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la Universitat de Girona. El seu objectiu és debatre amb agents externs a la universitat -empresaris, emprenedors socials, responsables d’ONG, fundacions, entitats socials i institucions- els reptes que planteja la sostenibilitat a la formació universitària, tot analitzant els coneixements, les competències i els valors que haurien de desenvolupar els estudiants per poder donar resposta als reptes de la sostenibilitat en finalitzar els seus estudis.

Jornada de co-creació amb estudiants UdG per debatre l’educació per a la sostenibilitat

Aquest vídeo presenta una experiència de cocreació i innovació responsable, portada a terme des de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la Universitat de Girona. El seu objectiu és debatre entre els estudiants els reptes que planteja la sostenibilitat a la formació universitària, tot analitzant els coneixements, les competències i els valors que haurien de desenvolupar per poder donar resposta als reptes de la sostenibilitat en finalitzar els seus estudis, i les metodologies didàctiques que ho afavoreixin.

Jornada de co-creació amb pas UdG per debatre l’educació per a la sostenibiltat

Aquest vídeo presenta una experiència de cocreació i innovació responsable, portada a terme des de la Càtedra de Responsabilitat Social Universitària de la Universitat de Girona. El seu objectiu és debatre, entre el personal d’administració i serveis de la UdG, els reptes que planteja la sostenibilitat a la formació universitària, tot analitzant els coneixements, les competències i els valors que haurien de desenvolupar els estudiants per poder donar resposta als reptes de la sostenibilitat en finalitzar els seus estudis.