La nostra directora, Dolors Juvinyà, escollida per formar part de l'Executive Board de la UIHPE
Anar al contingut (click a Intro)
Tancar
Menú
Identificació

Càtedra de Promoció de la Salut

La nostra directora, Dolors Juvinyà, escollida per formar part de l'Executive Board de la UIHPE

La Unió Internacional per a la Promoció i l'Educació de la Salut (IUHPE) és una organització professional no governamental global dedicada a la promoció de la salut a tot el món des de fa més de 65 anys.

L'Executive Board té les següents funcions: 

  • elegeix els vicepresidents globals, en la seva primera sessió ordinària després de la conferència mundial; els vicepresidents elegits ocupen el càrrec fins a la següent conferència mundial.
  • determina polítiques, estratègies i programes de treball integrats per a l'organització;
  • revisa, aprova i difon declaracions de posició que clarifiquen i promouen les polítiques de l'IUHPE;
  • revisa i aprova un pla de treball triennal integrat;
  • considera i aprova comptes anuals, pressupostos provisionals, propostes financeres i informes financers sobre activitats passades i futures. Nomena un Comitè de Control Intern i rep l’informe CIC sobre governança financera i del personal, així com sobre la gestió de riscos.
  • aprova les normes bàsiques i regionals i les seves modificacions, tal com es recull a l'article 23;
  • vota sobre les mesures urgents adoptades pel seu president pel seu compte;
  • mostra i selecciona organitzadors potencials per a futures conferències mundials a partir de criteris establerts prèviament;
  • està facultat per omplir vacants entre els membres globals del Consell Executiu
  • està facultat per posar fi a la pertinença a qualsevol membre que faci desacreditar l'IUHPE.

La durada del nomenament és de tres anys, a partir del moment de la seva publicació. 

 

Més informació sobre IUHPE