Càtedra de Processos Industrials Sostenibles

Direcció

Càrrec Titular
director de la Càtedra de Processos Industrials Sostenibles Doctor PERE MUTJE PUJOL