Càtedra  Lluís  Santaló  d'Aplicacions  de  la  Matemàtica

Publicacions

La Càtedra ha confeccionat diversos pòsters per donar conèixer la figura de L. A. Santaló i el seu llegat. També ha anat recopilat els continguts d'algunes de les conferències que ha organitzat en el decurs dels anys.

Tot aquest material es posa a lliure disposició de les persones interessades sempre i quan es faci constar la seva autoria.

El 20 de novembre de 2001, als 90 anys, Lluís A. Santaló moria a Buenos Aires.

El seu traspàs va tenir ressò en diferents mitjans de comunicació i en molts actes que es varen organitzar arreu del món per recordar la figura entranyable del Professor. Heus ací alguns testimonis: