Centre d'Innovació i Gestió de les Administracions Públiques

Recull d'activitats

de gener de 2019