Departament de Dret Privat

Publicacions

Contacte

Departament de Dret Privat

Facultat de Dret

Campus de Montilivi

C/ Universitat de Girona, 12

17003 GIRONA
Tel. 972 41 81 38
Fax 972 41 81 21
A/e: dir.depdprivat@udg.edu 

 

 

Publicacions dels membres del departament

Les publicacions dels membres del Departament es poden consultar a les seves pàgines personals (Vegeu apartat Personal) o a les dels seus grups de recerca (Vegeu apartat Recerca).