Departament de Dret Privat

Publicacions

Contacte

Departament de Dret Privat
Facultat de Dret
Campus de Montilivi mapa de situacio
17071 GIRONA
Tel. 972 41 81 38
Fax 972 41 81 21
dir.depdprivat@udg.edu

 

 

Publicacions dels membres del departament

Les publicacions dels membres del Departament es poden consultar a les seves pàgines personals (Vegeu apartat Personal) o a les dels seus grups de recerca (Vegeu apartat Recerca).