Departament de Dret Privat

El departament

Contacte

Departament de Dret Privat
Facultat de Dret
Campus de Montilivi mapa de situacio
17071 GIRONA
Tel. 972 41 81 38
Fax 972 41 81 21
dir.depdprivat@udg.edu

 

 

Presentació

El Departament de Privat és la unitat de docència i investigació a la qual correspon coordinar els ensenyaments assignats a les àrees de coneixement Dret Civil, Dret Internacional Privat, Dret Mercantil, Dret Romà, Dret del Treball i de la Seguretat Social, Filosofia del Dret i Història del Dret i de les Institucions, d'acord amb la programació docent de la Universitat, donar suport a les activitats i iniciatives docents i investigadores del seu personal acadèmic iorganitzar i desenvolupar la seva recerca.

Podeu consultar les competències del Departament de Dret Privat al seu Reglament.