Coneix la UdG

Associacions

 • Àligues i Aligots: Rugbi Universitat de Girona. Àligues i Aligots

 • Amics de l'aula de teatre de la UdG
  Pl. St. Domènec, 3
  17004-Girona

 • Associació Catalana d'Enginyeria Sense Fronteres
  EPS II
  Campus Montilivi
  Av. Lluís Santaló, s/n
  17003-Girona
  a/e:  esfgirona@gmail.com

 • Associació Club d'Immersió de Ciències
  Facultat de Ciències
  Campus de Montilivi
  Maria Aurèlia Campmany i Farnés, 69
  17003-Girona

 • Associació Cultural Aula Manga Universitat de Girona. AMU
  Punt d'Informació Estudiantil (PIU)
  Campus Montilivi M-5 CIAE
  17003-Girona
  Plana web:  http://www.aulamanga.org

 • Associació d'Amics del Centre Cristià dels Universitaris de Girona. CCU
  Modul AM-20, depatx 141 (Campus de Montilivi)
  Telf.  972 418334

  a/e:  ccugirona@udg.edu
  Plana web:  http://www.udg.edu/ccu

 • Associació d'Antics Alumnes i Amics de la Politècnica de Girona
  EPS-1
  Campus de Montilivi
  c/ Ma. Aurèlia Campmany, 61
  17003-Girona
  Telf.  972 418 400
  (fax) 972 418 399


 • Associació de Debat de la Universitat de Girona
  Facultat de Dret
  Campus de Montilivi
  c/ Universitat de Girona, 12
  17003-Girona

 • Associació dels Fisioterapeutes Estudiants de l'EUSES. AFEE
  Escola Universitària de la Salut i l'Esport
  (EUSES)
  c/ Francesc Macià, 65
  17190-Salt (Girona)

 • Associació d'Estudiants de Ciències de la Salut - Secció territorial de Girona. AECS-Girona
  Facultat de Medicina
  c/ Emili Grahit, 77
  17003-Girona
  Telf.  972 418 770 (consergeria)

  Plana web:  http://www.aecs.org

 • Associació d'estudiants de Ciències Polítiques i de l'Administració de la Universitat de Girona
  Facultat de Dret
  c/ Universitat de Girona, 12
  17003-Girona

  a/e:  estudiantspolitiquesudg@gmail.com

 • Associació d'Estudiants de Medicina de la UdG. AEMUdG
  Facultat de Medicina
  c/ Emili Grahit, 77
  17003-Girona
  a/e:  aemudg@gmail.com
  Plana web:  http://www.facebook.com/aemudg.assocacio.estudiants.medicina.udg

 • Associació d'Estudiants de Recerca i Promoció Psicològica. ARPP
  Delegació Estudiants de la Facultat d'Educació i Psicologia
  Emili Grahit,77
  17003-Girona
  a/e:  arpp_girona@mns.com
  Plana web:  http://www.freak.udg.es/arpp

 • Associació d'Estudiants d'Industrials. AEdI
  Edifici Politècnica II
  Despatx A-29 (Despatx compartit)
  Av. Lluís Santaló s/n
  17003-Girona
  Telf.  972418386

  a/e:  aedi@hades.udg.es
  Plana web:  http://hades.udg.es/aedi

 • Associació d'Exestudiants de la Universitat de Girona PostScriptum-Alumni UdG. UdG Alumni - PostScriptum
  Consell Social
  Universitat de Girona
  c/Pujada dels Alemanys, 16, 1r
  17004-Girona
  a/e:  postscriptum@udg.edu
  Plana web:  http://www.udg.edu/postscriptum

 • Associació Els Óssos Rentadors
  EPS-II
  Campus Montilivi
  c/ Mª Aurèlia Capmany, 61
  17003-Girona

 • Associació Moviment Nòmada per la Sostenibilitat
  c/ Força, 2, 1r
  17004-Girona

  a/e:  info@movimentnomada.org

 • Associació naturalista Bitxacs de la UdG
  Facultat de Ciències
  Campus de Montilivi
  Maria Aurèlia Campmany i Farnés, 69
  17003-Girona

 • Associació UdG Racing Team
  EPS II
  Campus de Montilivi
  c/ Maria Aurèlia Capmany i Farnés, 61
  17003-Girona

 • Associació UdGeeks. UdGeeks
  Mòdul M9 - Campus Montilivi
  c/ Mª Aurèlia Campmany, 61
  17003-Girona
  a/e:  info@udgeeks.com
  Plana web:  http://www.udgeeks.com

 • Associació Universitària de Cultura Occitana de la UdG. AUCOC-UdG
  Delegació Estudiants Facultat de Lletres
  Pl. Ferrater Mora, 1
  17004-Girona

 • Colla Castellera Universitària Xoriguers de la UdG. XORIGUERS
  EPS II
  Av. Lluís Santaló s/n
  17003-Girona

 • Coordinadora d'Estudiants dels Països Catalans. CEPC

  a/e:  udg@sepc.cat
  Plana web:  http://www.sepc.cat

 • Erasmus Student Network Girona Secció Candidata . ESN Girona SC
  Mòdul 20, Espai 123
  Bústia 6070
  Campus de Montilivi
  c/ Maria Aurèlia Capmany i Farnés, 63-65
  17003-Girona

 • La 21; recerca i transferència de coneixement en la gestió de l'edificació. La21
  Dept. d'Arquitectura i Enginyeria de la Construcció
  EPS-III
  Campus de Montilivi
  c/ Maria Aurèlia Capmany i Farnés, 61
  17003-Girona
  Plana web:  http://la21.udg.edu/ca/index.php

 • The International Association for the Exchange of Students for Technical Experience _Associació Internacional per a l'Intercanvi d'Estudiants per a una Experiència Tècnica. IAESTE Girona
  EPS II
  Av. Lluís Santaló s/n
  17003-Girona
  a/e:  info@iaestegirona.cat
  Plana web:  http://www.iaestegirona.cat/archivos/catala/0_cat.html

 • UdG. Doc. Associació de Personal Investigador en formació vinculat a la UdG. UdG. Doc
  Escola de Doctorat
  Campus de Montilivi
  c/ Ma. Aurèlia Capmany, 67
  17003-Girona Telf. 
  Fax +34 972 419747

  a/e:  associacio@udgdoc.org
  Plana web:  http://www.udgdoc.org

Per modificar o rectificar les dades de contacte de les associacions,
poseu-vos en contacte amb l'Assessoria Jurídica