SAFOR

Servei d'Assistència i Formació Religiosa

El SAFOR és el Servei d’Assistència i Formació Religiosa de l’Església de Girona a la Universitat.
És un servei en l’ àmbit universitari que impulsa accions obertes al diàleg a través d’activitats sobre temes tractats de manera interdisciplinària i sense excloure la mirada des del pensament cristià.

S’adreça als estudiants, professorat i PAS.

Aquestes accions es concreten en xerrades, conferències i cursos sobre temes culturals, religiosos o ètics en espais de la UdG.

Més informació