Els vaixells mercants d'aparell llatí a la Marina Catalana.

Autor/a:
Joaquim Pla Bartina
Col·lecció:
Càtedra Estudis Marítims
Editorial:
Universitat de Girona, Museu de la pesca, Ajuntament de Palamós
Data de publicació:
2016
Tipus:
paper
Idioma / format:
Català / 21x16 / 74 pàgines
ISBN:
GI 617-2016
Manual per a la interpretació de la tipologia d'embarcacions i petits vaixells d'aparell llatí que navegaren pel litoral català entre els segles XVIII, XIX i XX.